Ktl-icon-tai-lieu

Creo 2,0

Được đăng lên bởi Sơn Văn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 934 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1: Tạo môi trường làm việc cho Creo
Khi ta khởi động Creo 2.0 ta thấy xuất hiện dao diện như hình

- để tạo môi trường làm việc chon vào New trên thanh công cụ có biểu tượng

xuất hiện hộp thoại

Chọn Part và lick boe chọn Use the default template specified và ta chọn ok
xuất hiện hộp thoại

Chọn mmns _part_solid và chọn ok xuất hiện môi trường làm việc mới

2: thiết kế bánh răng côn
- khi ta tạo môi trường làm việc mới tiếp theo ta chọn Revolve
chọn Revolve song xuất hiện một thanh công cụ mới ,

khi

Chọn Placement khi chọn Placement xuất hiện hộp thoại

và ta chọn một chiều làm việc của phần mềm khi đó
xuất hiên trên thanh công cụ các lệnh thiết kế 2D như hình

tiếp theo chọn biểu tượng
các góc chiếu của phần mềm khi chọn biểu
tượng xuất hieebj các góc chiếu

Ta chọn vào FRONT và ta thấy thay đổi chế đọ làm việc với một góc chiếu
khác

Chọn biểu tượng centerline
hiện đường mầu cam

và chọn và đương thẳng theo chiều x

và chọn vào tâm tạo độ ta thấy xuất

- Chọn biểu tượng

vẽ hình vuông , chữ nhật chọn vẽ như hình

Click vào số kích thước để thay đổi nó thành 50 ; 70

khi chon thay đổi kích thước ta được như hình

ta chọn biểu tượng

ta được như hình

xuất hiện thanh
công cụ mới

chọn vào biểu tượng
Ta chọn Revolve
cụ mới ,

và chọn vào

để kết thúc

khi chọn Revolve song xuất hiện một thanh công

Chọn Placement khi chọn Placement xuất hiện hộp thoại

và ta chọn Define và chọn một chiều làm việc của
phần mềm như hình thể hiện mầu xanh

và chọn Sketch

mềm khi đó xuất hiên trên thanh công cụ các lệnh thiết kế 2D như hình

Chọn centerline

Chọn lệnh line

để xuất hiện đường tâm

vẽ góc 135 độ và y 42 như hình

chọn sử lại là 2 và cạnh chéo là 5

chọn tiếp lệnh Line vẽ như hình dưới

Ta có thể chọn biểu tượng

thước và chọn biểu tượng
chọn vào biểu tượng

và click và cạnh bạn muấn thay đổi kích

để kết thúc và chấp nhận những già ta vẽ và
và chọn vào biểu tượng

và ta được như hình

chọn biểu tượng

và xuất hiện hộp thoại

và chọn vào góc chiếu thể hiện mầu xanh lá

và chọn Sketch

...
1: Tạo môi trường làm việc cho Creo
Khi ta khởi động Creo 2.0 ta thấy xuất hiện dao diện như hình
- để tạo môi trường làm việc chon vào New trên thanh công cụ có biểu tượng
xuất hiện hộp thoại
Creo 2,0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Creo 2,0 - Người đăng: Sơn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Creo 2,0 9 10 856