Ktl-icon-tai-lieu

Creo Pro 5.0

Được đăng lên bởi chithanhcit-udn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CAMMECH SOLUTION CO .LTD

HƯỚNG DẪN VẼ MỎ-LẾT

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 1

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

 Tạo part 1:

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 2

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 3

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 4

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 5

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 6

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 7

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

 Tạo part 2:

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 8

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 9

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

 Tạo part 3:

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 10

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 11

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 12

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 13

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

 Tạo Part 4:

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 14

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 15

CAMMECH SOLUTION CO .LTD

Học viên tự lắp ghép các chi tiết với nhau
để được một sản phẩm hoàn thiện!

HƯỚNG DẪN VẼ SẢN PHẨM

Page | 16

...
CAMMECH SOLUTION CO .LTD
Page | 1
HƯỚNG DN V SN PHM
HƯỚNG DN V M-LT
Creo Pro 5.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Creo Pro 5.0 - Người đăng: chithanhcit-udn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Creo Pro 5.0 9 10 869