Ktl-icon-tai-lieu

css

Được đăng lên bởi Bằng Trịnh
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1753 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các bài học về CSS

Mục lục
Contents
Cơ bản về CSS ......................................................................................................................................... 3
I. CSS là gì ........................................................................................................................................... 3
II. Một số đặc tính cơ bản của CSS ................................................................................................... 3
Cú pháp của CSS .................................................................................................................................... 5
Làm sao chèn CSS vào trong trang Web .............................................................................................. 6
1. CSS được khai báo trong file riêng. .............................................................................................. 6
2. Chèn CSS trong tài liệu HTML ..................................................................................................... 6
3. Chèn trực tiếp vào thẻ của HTML(inline style) ........................................................................... 7
4. Nhiều Stylesheet .............................................................................................................................. 7
Các vấn đề về văn bản và cách định dạng văn bản .............................................................................. 8
Đặt màu cho một đoạn văn bản ......................................................................................................... 8
Đặt màu nền cho đoạn văn bản.......................................................................................................... 8
Căn chỉnh khoảng cách giữa các ký tự.............................................................................................. 8
Căn chỉnh khoảng cách giữa các dòng. ............................................................................................. 8
Dóng hàng ............................................................................................................................................ 9
Trang hoàng thêm cho đoạn văn bản. ............................................................................................... 9
Chỉnh vị trí của đoạn văn bản (indent). ............................................................................................ 9
Điều kiển các ký tự trong một đoạn văn bản. .....................................................
Các bài hc v CSS
http://www.viet-ebook.co.cc Các bài viết được ly t cssyeah.com
Mục lục
Contents
Cơ bản về CSS ......................................................................................................................................... 3
I. CSS là gì ........................................................................................................................................... 3
II. Một số đặc tính bản của CSS ................................................................................................... 3
Cú pháp của CSS .................................................................................................................................... 5
Làm sao chèn CSS vào trong trang Web .............................................................................................. 6
1. CSS được khai báo trong file riêng. .............................................................................................. 6
2. Chèn CSS trong tài liệu HTML ..................................................................................................... 6
3. Chèn trực tiếp vào thẻ của HTML(inline style) ........................................................................... 7
4. Nhiều Stylesheet .............................................................................................................................. 7
Các vấn đề về văn bản và cách định dạng văn bản .............................................................................. 8
Đặt màu cho một đoạn văn bản ......................................................................................................... 8
Đặt màu nền cho đoạn văn bản.......................................................................................................... 8
Căn chỉnh khoảng cách giữa các ký tự. ............................................................................................. 8
Căn chỉnh khoảng cách giữa các dòng. ............................................................................................. 8
Dóng hàng ............................................................................................................................................ 9
Trang hoàng thêm cho đoạn văn bản. ............................................................................................... 9
Chỉnh vị trí của đoạn văn bản (indent). ............................................................................................ 9
Điều kiển các ký tự trong một đoạn văn bản. ................................................................................... 9
Đặt hướng cho đoạn văn bản. .......................................................................................................... 10
Tăng khoảng cách giữa các từ.......................................................................................................... 10
Làm mất tác dụng của đường bao của một thẻ HTML. ................................................................ 10
Các thuộc tính của font chữ và định nghĩa font chữ cho văn bản .................................................... 11
Đường viền và các thuộc tính của đường viền .................................................................................... 13
Các thuộc tính của margin ................................................................................................................... 15
Thuộc tính đường bao ngoài (Outline) ................................................................................................ 16
CSS padding .......................................................................................................................................... 18
Làm thẻ div có thanh cuộn (scrollbar) giống iFrame ........................................................................ 19
Style một kiểu Bubble đơn giản ........................................................................................................... 21
css - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
css - Người đăng: Bằng Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
css 9 10 230