Ktl-icon-tai-lieu

CSS căn bản Bài 3

Được đăng lên bởi anhyeuviolet
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 3. Tìm hiểu về background trong CSS
Trước tiên, các bạn cần biết background là 1 tập các thuộc tính trong css sử dụng để định dạng nền cho
website.Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng thuộc tính.
1. Background-color:
Là thuộc tính sử dụng để định dạng màu nền cho website
Giá trị:
+ Màu theo tên tiếng anh: red, green, blue, white, black,..
+ Là mã màu theo hệ hex. Tìm hiểu tại 
Ví dụ:
div{
background-color: red;
}
Hoặc
background-color: #228654;
2. Background-image
Là thuộc tính định ảnh nền cho website
background-image: url(‘liên_kết_ảnh_nền’);
Ví dụ:
div{
background-image: url(‘images/vietsource.png’);
}

Bài 3. Tìm hiểu về background trong CSS

3. Background-repeat
Xác định việc lặp lại của ảnh nền trong trường hợp ảnh nền nhỏ hơn kích thước phần định
dạng
Giá trị:
+ Repeat: Lặp lại nếu ảnh nhỏ hơn kích thước phần cần định dạng
+ No-repeat: Không lặp.
+ Repeat-x: Lặp theo chiều ngang
+ Repeat-y: Lặp theo chiều dọc website.
Ví dụ: 

Bài 3. Tìm hiểu về background trong CSS
4. Background-attachment
Định kiểu hiển thị của nền.
Giá trị:
+ Fixed: Cố định. Khi nội dung quá dài mà nền nhỏ thì khi kéo thanh cuộc dọc, nền website sẽ chạy theo
thanh cuộn.
+ Scroll: Mặc định khi kéo thanh cuộn dọc nền vẫn giữ nguyên
5. Background-position
Định vị trí nền của website
Giá trị:
+ Left: Bắt đầu từ bên trái
+ Right: Bắt đầu từ bên phải
+ Top: Bắt đầu từ trên.
+ Bottom: Bắt đầu từ dưới
+ Có thể dùng đơn vị % để định vị trí.
Ví dụ:
p{
background-position: top left;
}
* Viết tắt: Để tối ưu code và dễ cho quá trình thay đổi, sửa chữa chúng ta sử dụng cách viết tắt sau:
Background: color image repeat attachment position;
Ví dụ:
p{ background: red url(‘banner.png’) no-repeat fixed top left;}

Bài tập

Bài tập: Thiết kế website như hình bên dưới sử dụng 3 cách khai báo: CSS trong, CSS ngoài, CSS nội
tuyến. Sử dụng ảnh nền: 

...
CSS căn bản Bài 3 - Người đăng: anhyeuviolet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CSS căn bản Bài 3 9 10 206