Ktl-icon-tai-lieu

Cùng cài đặt và khởi động Windows XP, Vista trên một máy tính

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cùng cài đặt và khởi động Windows XP, Vista trên
một máy tính
Vấn đề tương thích ứng dụng vẫn là một trong những phiền toái nhất đối với người dùng
Windows Vista. Khả năng nâng cấp phần mềm lên một phiên bản mới tương tích với
Vista không phải lúc nào cũng là lựa chọn.
Có thể công ty phát triển ra ứng dụng đó không mấy hào hứng, hoặc chi phí nâng cấp
quá cao. Với Vista, rất nhiều các game cổ điển không thể chạy trong môi trường này, mặc
cho người dùng có cấu hình các lựa chọn tương thích đến thế nào đi chăng nữa.
Trong trường hợp đó, bạn cần cài thêm Windows XP song hành cùng với Vista bởi
không phải ai cũng có thể làm ngơ trước những tính năng vô cùng mới mẻ và hấp dẫn của
Vista. Vấn đề là ở chỗ làm thế nào để cài cả hai hệ điều hành lên cùng một máy, và làm
thế nào để hiển thị chế độ khởi động kép cho cả hai.
Khởi động kép cho phép bạn có thể lựa chọn giữa Windows XP và Vista trong bản menu
khởi động. Menu này hiển thị ngay sau khi máy tính bật lên. Việc cấu hình cho cả
Windows XP và Vista trên cùng một máy có thể có một chút rắc rối tùy thuộc vào việc
bạn cài đặt hệ điều hành nào trước.
Windows XP được cài đặt trước
Nếu bạn muốn khởi động kép XP và Vista khi XP đã được cài đặt trước thì mọi việc sẽ
đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần khởi động đĩa DVD cài đặt Windows Vista, chọn trình
cài đặt “custom”, và cài Vista trên một phân vùng riêng biệt, hoặc một ổ vật lý khác nơi
chứa XP. Điều này giúp cho XP không bị ảnh hưởng, và sẽ tự động cài đặt bảng menu
khởi động cho cả XP và Vista.
Windows Vista được cài đặt trước
Trong trường hợp bạn đã format ổ cứng (xóa XP) để cài đặt Windows Vista, thì trình cài
đặt tiếp theo sẽ rắc rối hơn một chút.
Khởi động PC bằng đĩa CD cài đặt XP rồi cài hệ điều hành này trên một phần vùng khác
hoặc một ở vật lý khác ngoài phân vùng/ổ cài Vista. Khi trình cài đặt hoàn tất, máy tính
sẽ tự động đăng nhập vào XP. Khi đó, bạn đừng lo gì cả bởi Windows Vista vẫn nằm trên
máy tính nếu bạn cài đặt XP vào một phân vùng hoặc ổ vật lý khác.
Khi cài đặt XP, trình quản lý khởi động Vista Boot Manager sẽ bị thay thế bởi các thành
phần khởi động Windows XP. Do đó, trình quản lý này cần phải được sửa chữa bằng
cách sử dụng đĩa cài Vista.
Khi đó, bạn cần khởi động từ đĩa cài Vista, chọn Next trong phần thuộc tính vùng, và sau
đó nhấn vào Repair (phần trái phía dưới màn hình). Chọn cài Windows Vista, và sau đó
chạy trình Startup Repair. Quá trình này sẽ sửa chữa bảng Windows Boot Manager, và
Vista sẽ khởi động một cách tự động.
Sau đó, bạn cần bổ ...
Cùng cài đặt và khởi động Windows XP, Vista trên
một máy tính
Vấn đề tương thích ứng dụng vẫn là một trong những phiền toái nhất đối với người dùng
Windows Vista. Khả năng nâng cấp phần mềm lên một phiên bản mới tương tích với
Vista không phải lúc nào cũng là lựa chọn.
Có thể công ty phát triển ra ứng dụng đó không mấy hào hứng, hoặc chi phí nâng cấp
quá cao. Với Vista, rất nhiều các game cổ điển không thể chạy trong môi trường này, mặc
cho người dùng có cấu hình các lựa chọn tương thích đến thế nào đi chăng nữa.
Trong trường hợp đó, bạn cần cài thêm Windows XP song hành cùng với Vista bởi
không phải ai cũng có thể làm ngơ trước những tính năng vô cùng mới mẻ và hấp dẫn của
Vista. Vấn đề là ở chỗ làm thế nào để cài cả hai hệ điều hành lên cùng một máy, và làm
thế nào để hiển thị chế độ khởi động kép cho cả hai.
Khởi động kép cho phép bạn có thể lựa chọn giữa Windows XP và Vista trong bản menu
khởi động. Menu này hiển thị ngay sau khi máy tính bật lên. Việc cấu hình cho cả
Windows XP và Vista trên cùng một máy có thể có một chút rắc rối tùy thuộc vào việc
bạn cài đặt hệ điều hành nào trước.
Windows XP được cài đặt trước
Nếu bạn muốn khởi động kép XP và Vista khi XP đã được cài đặt trước thì mọi việc sẽ
đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần khởi động đĩa DVD cài đặt Windows Vista, chọn trình
cài đặt “custom”, và cài Vista trên một phân vùng riêng biệt, hoặc một ổ vật lý khác nơi
chứa XP. Điều này giúp cho XP không bị ảnh hưởng, và sẽ tự động cài đặt bảng menu
khởi động cho cả XP và Vista.
Windows Vista được cài đặt trước
Trong trường hợp bạn đã format ổ cứng (xóa XP) để cài đặt Windows Vista, thì trình cài
đặt tiếp theo sẽ rắc rối hơn một chút.
Khởi động PC bằng đĩa CD cài đặt XP rồi cài hệ điều hành này trên một phần vùng khác
hoặc một ở vật lý khác ngoài phân vùng/ổ cài Vista. Khi trình cài đặt hoàn tất, máy tính
sẽ tự động đăng nhập vào XP. Khi đó, bạn đừng lo gì cả bởi Windows Vista vẫn nằm trên
máy tính nếu bạn cài đặt XP vào một phân vùng hoặc ổ vật lý khác.
Khi cài đặt XP, trình quản lý khởi động Vista Boot Manager sẽ bị thay thế bởi các thành
phần khởi động Windows XP. Do đó, trình quản lý này cần phải được sửa chữa bằng
cách sử dụng đĩa cài Vista.
Khi đó, bạn cần khởi động từ đĩa cài Vista, chọn Next trong phần thuộc tính vùng, và sau
đó nhấn vào Repair (phần trái phía dưới màn hình). Chọn cài Windows Vista, và sau đó
chạy trình Startup Repair. Quá trình này sẽ sửa chữa bảng Windows Boot Manager, và
Vista sẽ khởi động một cách tự động.
Sau đó, bạn cần bổ sung thông tin về Windows XP cho bản Windows Boot Manger. Bạn
thực hiện tác vụ này trong môi trường Windows Vista: mở cửa sổ “command prompt”
(với quyền administrator), và chạy các lệnh sau:
bcdedit /create {ntldr} /d "Windows XP"
Cùng cài đặt và khởi động Windows XP, Vista trên một máy tính - Trang 2
Cùng cài đặt và khởi động Windows XP, Vista trên một máy tính - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cùng cài đặt và khởi động Windows XP, Vista trên một máy tính 9 10 459