Ktl-icon-tai-lieu

đa phương tiện

Được đăng lên bởi Vô Tư
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VAI TRÒ CỦA MULTIMEDIA ĐỐI VỚI GIÁO DỤC
Thạc sĩ Nguyễn Tường Dũng
Trường Đại học KT-KT Bình Dương

1. Tổng quan
Multimedia hay đa phương tiện, không phải là khái niệm mới trong dạy học. Khi
ta kết hợp từ hai, ba phương tiện dạy học trở lên là đã có multimedia.
Multimedia được phân loại như sau:
 Multimedia truyền thống bao gồm việc sử dụng kết hợp các phương tiện
như: máy chiếu, băng cassette, phim điện ảnh, video .v.v. để nâng cao hiệu
quả dạy học.
 Tuy nhiên, với sự xuất hiện của máy tính, multimedia đã có một ý nghĩa
mới trong dạy học nhờ những khả năng to lớn mà máy tính đem lại. Với
khả năng tương tác, multimedia trên cơ sở máy tính có thể thực hiện các
công việc rất khó khăn mà multimedia truyền thống rất khó hay hầu như
không thực hiện được.
Thuật ngữ “multimedia” ngày nay đã trở nên phổ biến với mọi người trong lĩnh
vực giáo dục. Ta thường hiểu thuật ngữ này là multimedia trên cơ sở máy tính
nhưng thực tế dạy học ở Việt nam tồn tại cả hai loại multimedia này.
Multimedia không chỉ là sự phối hợp một cách có tính toán những phương tiện
truyền thông khác nhau trong dạy học (như âm thanh, đồ hoạ, phim ảnh, video ...).
Multimedia cũng không chỉ là cung cấp các loại phương tiện tương tự trên nhờ
công cụ máy tính để có thể cá nhân hoá việc sử dụng và học tập. Thực chất,
multimedia là sự kết hợp nhiều mức độ học tập khác nhau vào một công cụ dạy
học, cho phép đa dạng hoá việc trình bày, thể hiện chương trình, nội dung đào tạo.
Tương tác trong chương trình multimedia biến đổi chứ không theo một trật tự
cố đ nh. ội dung trình bày và thứ tự xuất hiện trên màn hình phụ thuộc vào hoạt
động của người sử dụng. Thiết b tương tác cơ bản của multimedia là máy vi tính
hay mạng máy tính. iêu phương tiện (hypermedia) cũng là một khái niệm liên
quan mật thiết đến nội dung multimedia cần quan tâm. ó là những đơn v thông
tin được liên kết (link) với nhau mà người d ng có thể duyệt và khảo sát được,
điển hình của hypermedia là mạng toàn cầu nternet.
au đây là một số đ nh nghĩa do các chuyên gia nêu ra:
 Theo Fenrich: “Multimedia là sự tích hợp lý thú giữa phần cứng và phần
mềm máy tính, cho phép tích hợp các tài nguyên video, audio, hoạt hình, đồ
hoạ và trắc nghiệm để xây dựng và thực hiện một trình diễn hiệu quả nhờ
một máy tính có cấu hình thích hợp”.

 Theo Philip: “Multimedia đặc trưng bởi sự hiện diện của văn bản, hình ảnh,
âm thanh, mô phỏng và video được tổ chức chặt chẽ trong một chương
trình máy tính”.
Multimedia với máy tính cho phép người sử dụng có thể trì...
VAI TRÒ CỦA MULTIMEDIA ĐỐI VỚI GIÁO DỤC
Thạc sĩ Nguyễn Tường Dũng
Trường Đại học KT-KT Bình Dương
1. Tổng quan
Khi




q






   
 


  
                 


multimedia 

nh
hay 








đa phương tiện - Trang 2
đa phương tiện - Người đăng: Vô Tư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đa phương tiện 9 10 20