Ktl-icon-tai-lieu

ĐĂNG KÝ HOSTING DOMAIN QUẢN LÝ WEB

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1

(TT)
ĐĂNG KÝ HOSTING -DOMAIN
VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

NỘI DUNG
• HOSTING
• DOMAIN
• QUẢN LÝ WEBSITE

HOSTING
Web hosting: dịch vụ thuê chỗ website trên internet
• Xác định môi trường vận hành của website
– Máy chủ Windows:
Ngôn ngữ ASP, PHP…, SQL Server, MySQL…
– Máy chủ Linux
• Ngôn ngữ PHP, JSP…, MySQL…,
• rẻ hơn máy chủ Windows

• Xác định dung lượng thực tế của website, khả năng sẽ mở rộng
• Xác định băng thông, các dịch vụ đảm bảo an toàn, an ninh,
backup dữ liệu…

ĐĂNG KÝ DOMAIN
• Mua tên miền
Tên miền = Tên website

– Tên ngắn
– Gợi nhớ
– Dễ đọc, không gây nhầm lẫn
– Thể hiện được tên công ty hoặc nhãn hiệu
chính của cơ quan, công ty

ĐĂNG KÝ DOMAIN
• Đăng ký tên miền (domain) cho địa chỉ website
– Quốc tế: .com, .net, .org, …
– Quốc gia: .vn, sg
• Lựa chọn đăng ký tên miền quốc tế

Địa chỉ trang web không được trùng nhau
-> Tổ chức ICANN quản lý và công ty quản lý chính tổ
chức này là Network Solutions
• Kinh phí đăng ký
– Việt Nam: 450.000+ 480.000/năm
– Nước ngoài: 8 – 12USD

QUẢN LÝ WEBSITE
Cập nhật và bảo trì Web

• Thiết kế trang sao cho việc bảo trì trang Web là
thuận tiện nhất
• Thông qua cảc công cụ được lập trình sẵn để sửa
chữa và cập nhật khi cần thiết
• Có chế độ bảo mật cho từng phân đoạn trong trang
Web bằng cách chia quyền truy cập các công cụ
nếu cần thiết.

...
CHƯƠNG
CHƯƠNG
1
1
(
(
TT
TT
)
)
ĐĂNG KÝ HOSTING -DOMAIN
VÀ QUN LÝ WEBSITE
ĐĂNG KÝ HOSTING DOMAIN QUẢN LÝ WEB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐĂNG KÝ HOSTING DOMAIN QUẢN LÝ WEB - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐĂNG KÝ HOSTING DOMAIN QUẢN LÝ WEB 9 10 602