Ktl-icon-tai-lieu

Dành cho người khuyết tật

Được đăng lên bởi nguyendang93vn
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đinh Duy Chương

Khóa luận tốt nghiệp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Đinh Duy Chương

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN BIẾT NGÔN NGỮ DẤU
HIỆU SỬ DỤNG CẢM BIẾN VI CƠ ĐIỆN TỬ

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Điện tử - Viễn thông

HÀ NỘI – 2005

1

Đinh Duy Chương

Khóa luận tốt nghiệp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Đinh Duy Chương

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN BIẾT NGÔN NGỮ DẤU
HIỆU SỬ DỤNG CẢM BIẾN VI CƠ ĐIỆN TỬ

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Điện tử - Viễn thông
Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thăng Long

HÀ NỘI – 2005

2

Đinh Duy Chương

Khóa luận tốt nghiệp

Lời cảm ơn!
Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới GS. TSKH Nguyễn Phú
Thùy, người đã dìu dắt, hướng dẫn em trong suốt thời gian làm khoá luận. Sau đó em
xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS Nguyễn Thăng Long với kinh nghiệm và lòng nhiệt tình
đã trực tiếp dạy bảo, kịp thời động viên em những lúc khó khăn. Qua đây, em cũng xin
cảm ơn các anh cùng các bạn trong bộ môn “Vi cơ điện tử và vi hệ thống” đã tạo điều
kiện thuận lợi để em hoàn thành bài khoá luận này.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội tháng 06 năm 2005
Đinh Duy Chương

3

Đinh Duy Chương

Khóa luận tốt nghiệp

Tóm tắt nội dung khoá luận
Trong đề tài này trước tiên là tìm hiểu đề tài, thế nào là ngôn ngữ dấu hiệu.
Tiếp theo là tìm hiểu các phương pháp nhận biết ngôn ngữ dấu hiệu, biết được ưu
nhược điểm của các phương pháp, từ đó sẽ lựa chọn phương pháp nhận biết dùng
trong đề tài. Trong đề tài này em chọn phương pháp sử dụng cảm biến vì phương pháp
này có những ưu điểm rất phù hợp với Việt Nam. Phương pháp này đầu tiên là tìm
hiểu về các thiết bị được sử dụng trong đề tài. Các thiết bị này là: sensor gia tốc, vi
điều khiển BasicStamp và cách thức kết nối vi điều khiển với sensor và máy tính PC.
Khi tìm hiểu về các thiết bị như sensor thì vấn đề đặt ra là phải chuẩn hoá chúng, tiếp
đó là xây dựng phần cứng cho hệ thống nhận biết dấu hiệu. Và một yếu tố quan trọng
nữa là viết phần mềm cho vi điều khiển và trên máy tính để nhận biết dấu hiệu. Cụ thể
trong đề tài này em đã tìm hiểu được nguyên tắc hoạt động của sensor ADXL202, vi
điều khiển BasicStamp và một số ngôn ngữ để nhận biết dấu hiệu. Phần thực hành đã
chuẩn hoá được các sensor, bước đầu xây dựng được một hệ nhận biết đơn giản.

4

Đinh Duy Chương

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
Chương 1.
TỔNG QUAN .........................................................................................7
1.1.
Ngôn ngữ dấu hiệu ..................
Đinh Duy Chương Khóa lun tt nghip
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH
Đinh Duy Chương
XÂY DNG H THNG NHN BIT NGÔN NG DU
HIU S DNG CM BIN VI CƠ ĐIN T
KHOÁ LUN TT NGHIP ĐẠI HC H CHÍNH QUY
Ngành: Đin t - Vin thông
HÀ NI – 2005
1
Dành cho người khuyết tật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dành cho người khuyết tật - Người đăng: nguyendang93vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Dành cho người khuyết tật 9 10 759