Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶT CHẾ ĐỘ BẢO MẬT CHO FILE EXCEL

Được đăng lên bởi Hưng Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶT CHẾ ĐỘ BẢO MẬT CHO FILE EXCEL
Vào Menu Tools/Protection/Protect Sheet ….Hộp thoại Protect xuất hiện: Chọn các chức năng
cần bảo mật, sau đó nhập mật mã bảo mật, nhấn OK -> một hộp thoại xuất hiện - > Nhập lại mật
khẩu mới vừa nhập, nếu nhập sai Excecl sẽ báo lỗi -> Nhấn OK để hoàn tất
BỎ CHẾ ĐỘ BẢO MẬT
Vào Menu Tools/Protection/Protect Sheet ….Chương chình sẽ cung cấp một hộp thoại, sau đó
nhập mật khẩu rồi OK

...
ĐẶT CHẾ ĐỘ BẢO MẬT CHO FILE EXCEL
Vào Menu Tools/Protection/Protect Sheet ….Hộp thoại Protect xuất hiện: Chọn các chức năng
cần bảo mật, sau đó nhập mật mã bảo mật, nhấn OK -> một hộp thoại xuất hiện - > Nhập lại mật
khẩu mới vừa nhập, nếu nhập sai Excecl sẽ báo lỗi -> Nhấn OK để hoàn tất
BỎ CHẾ ĐỘ BẢO MẬT
Vào Menu Tools/Protection/Protect Sheet ….Chương chình sẽ cung cấp một hộp thoại, sau đó
nhập mật khẩu rồi OK
ĐẶT CHẾ ĐỘ BẢO MẬT CHO FILE EXCEL - Người đăng: Hưng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐẶT CHẾ ĐỘ BẢO MẬT CHO FILE EXCEL 9 10 203