Ktl-icon-tai-lieu

Dây chuyền sản xuất mì ăn liền bằng phần mềm S7300 và WinCC

Được đăng lên bởi Nhock Pun
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1940 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đồ án Tự động hóa

SVTH:Nguyễn Phạm Hữu Nhân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------

-----ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Tên đề tài

: Thiết kế mô hình SCADA dây chuyền sản xuất mì ăn liền.

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Phạm Hữu Nhân

Mã số sinh viên

: 3051070025

Ngành

: Kỹ thuật Điện

Giáo viên hướng dẫn

: Ks Nguyễn An Toàn . Khoa: Kỹ thuật và Công nghệ.
Bộ môn: Kỹ thuật Điện

Mục tiêu của đề tài:
Điều khiển và giám sát dây chuyền sản xuất mì ăn liền dùng S7-300 và phần
mềm WinCC.
Nội dung cơ bản dự kiến thực hiện:
Chương 1: Tổng quan về công nghệ sản xuất mì ăn liền.
Chương 2: Các thiết bị chính
Chương 3: Thiết kế chương trình với S7-300
Chương 4: Thiết kế mạng SCADA cho hệ thống dây chuyền phân loại sản
phẩm
Quy Nhơn, Ngày 29 tháng 12 năm 2011
Giảng viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

1

Đồ án Tự động hóa

SVTH:Nguyễn Phạm Hữu Nhân

MỞ ĐẦU
Trong thời đại hiện nay, cùng với sự phát triển xã hội, quá trình công nghiệp hóa cũng
phát triển một cách mạnh mẽ và không ngừng. Những công trình công nghiệp lớn và
trọng điểm đều được áp dụng ở mức độ tự động hóa tương đối cao. Mọi thành tựu về
tự động hóa đều phải được thực hiện trên nền tảng của lý thuyết điều khiển tự động.
Chính vì vậy, lý thuyết điều khiển tự động là yếu tố quyết định của mọi quá trình tự
đó.
Tự động hoá có mặt từ khâu thiết kế đến khâu đóng gói sản phẩm trong một dây
chuyền sản xuất. Tự động thiết kế CAD không chỉ cần thiết kế sản phẩm, mà còn dùng
để mô phỏng, tính toán, phân tích.Ngày nay, người ta rất quan tâm đến một dạng phát
triển nữa của CAD. Đó là CAE (Computer Aide Engineering). CAE dùng để phân tích
kĩ thuật và tìm lời giải hợp lí nhất ngay trong giai đoạn thiết kế. Một dạng phát triển
nữa của CAD là công nghệ tạo mẫu nhanh RPT (Rapid Prototyping Technology).
Theo công nghệ này, các thông tin về sản phẩm được thiết kế trên máy tính và sẽ
chuyển trực tiếp sang thiết bị RPT để tạo ngay ra mẫu vật 3 chiều.Như vậy, chỉ riêng
một vấn đề nhỏ của kĩ thuật tự động hoá, CAD đã có thể làm thay đổi nhiều quá trình
sản xuất. Khi mới ra đời, CAD đã được một cơ quan khoa học của Mỹ đánh giá như
một công nghệ mới “làm tăng năng suất lên gấp bội, mà chưa công nghệ nào đạt tới”,
đồng thời dẫn ra ví dụ minh hoạ về việc rút ngắn thời gian thiết kế một chiếc máy bay
từ 1,5 năm với hơn 1 ngàn kĩ sư, xuống còn vài tuần với một nhóm nhỏ kỹ sư. Ngày
nay, CAD vẫn trên đà phát triển mới.Một ứng dụng nữa của kĩ thuật tự động h...
Đ án T đ ng hóa SVTH:Nguy n Ph m H u Nhân
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------ ------
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Tên đề tài : Thiết kế mô hình SCADA dây chuyền sản xuất mì ăn liền.
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Phạm Hữu Nhân
Mã số sinh viên : 3051070025
Ngành : Kỹ thuật Điện
Giáo viên hướng dẫn : Ks Nguyễn An Toàn . Khoa: Kỹ thuật và Công nghệ.
Bộ môn: Kỹ thuật Điện
Mục tiêu của đề tài:
Điều khiển giám sát dây chuyền sản xuất ăn liền dùng S7-300 phần
mềm WinCC.
Nội dung cơ bản dự kiến thực hiện:
Chương 1: Tổng quan về công nghệ sản xuất mì ăn liền.
Chương 2: Các thiết bị chính
Chương 3: Thiết kế chương trình với S7-300
Chương 4: Thiết kế mạng SCADA cho hệ thống dây chuyền phân loại sản
phẩm
Quy Nhơn, Ngày 29 tháng 12 năm 2011
Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện
1
Dây chuyền sản xuất mì ăn liền bằng phần mềm S7300 và WinCC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dây chuyền sản xuất mì ăn liền bằng phần mềm S7300 và WinCC - Người đăng: Nhock Pun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Dây chuyền sản xuất mì ăn liền bằng phần mềm S7300 và WinCC 9 10 716