Ktl-icon-tai-lieu

Đề án Công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi linhtrinh-a8
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
NIST

National Institute of Standards and Technology

SaaS

Software as a Service

SOA

Service Oriented Architecture

PaaS

Platform as a Service

IaaS

Instructure as a Service

WAN

Wide Area Network

VM

Virtual Machine

API

Application programming interface

SAN

Storage Area Network

SSH

Secure Shell

AWS

Amazon Web Services

API

Application Programming Interface

QoS

Quality of Service

1|Page

ĐỀ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

1.1. TỔNG QUAN
Điện toán đám mây (Thuật ngữ tiếng Anh: Cloud Computing, hay còn biết đến
với tên gọi “Điện toán máy chủ ảo”) là mô hình máy tính dựa trên nền tảng phát
triển của Internet.
Điện toán đám mây là sự nâng cấp từ mô hình máy chủ mainframe sang mô hình
client-server.
Thuật ngữ "đám mây" ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet và liên tưởng về độ
phức tạp của các cơ sở hạ tầng ở bên trong. Ở mô hình điện toán, mọi lĩnh vực liên quan
đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", nó cho phép khách
hàng truy cập vào các dịch vụ của một nhà cung cấp nào đó "trong đám mây" mà không
cần phải có các kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ, cũng như không cần quan tâm đến
các cơ sở hạ tầng bên trong.
Tài nguyên, dữ liệu, phần mềm và các thông tin liên quan đều được quản lý trên
các máy chủ (chính là các “đám mây”).
“Ứng dụng điện toán đám mây” là những ứng dụng trực tuyến trên Internet. Trình
duyệt là nơi ứng dụng hiện hữu và vận hành còn dữ liệu được lưu trữ và xử lý ở máy chủ
của nhà cung cấp ứng dụng đó.
Điện toán đám mây tính toán, sử dụng phần mềm, truy cập dữ liệu và dịch vụ lưu
trữ mà khách hàng không cần biết vị trí địa lý và cấu hình của hệ thống cung cấp dịch vụ.
Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ (NIST) đã đưa ra định nghĩa cụ thể:
“Điện toán đám mây là một mô hình cho phép ở một vị trí thuận tiện, khách
hàng có thể truy cập mạng theo yêu cầu và được chia sẻ tài nguyên máy tính (mạng,
máy chủ, lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ) được nhanh chóng từ nhà cung cấp. Trong
trường hợp xấu nhất thì cũng phải cung cấp dịch vụ hoạt động ở mức tương tác”.

2|Page

ĐỀ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1.1.1. Lịch sử
Khái niệm về điện toán đám mây xuất hiện từ những năm 1960 trở lại đây, khi
John McCarthy phát biểu rằng “một ngày nào đó tính toán được tổ chức như một tiện ích
công cộng”. Các ...
Đ ÁN CÔNG NGH THÔNG TIN


 
 
 
 
 
 
 
   
 
! 
 "#
  
$ $

Đề án Công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án Công nghệ thông tin - Người đăng: linhtrinh-a8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề án Công nghệ thông tin 9 10 200