Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng Lập trình trên nền web - Chương Tổng quan về ASP.net

Được đăng lên bởi Chu Bi
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 8052 lần   |   Lượt tải: 25 lần
§Ò c¬ng bµi gi¶ng LËp tr×nh trªn nÒn web

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ASP.NET
1.1. Giới thiệu tổng quan công nghệ .NET
1.1.1 Sự ra đời của .NET
Trước đây và cả ngày nay, trong lĩnh vực phát triển phần mềm có rất nhiều (hàng
ngàn thậm chí hàng vạn) ngôn ngữ lâp trình được sử dụng để phát triển phần mềm (như
Delphi, Ada, Cobol, Fortran, Basic, LISP, Prolog, Foxpro, Java, Pascal, C/C++, Visual
Basic, VC++, C#...). Mỗi ngôn ngữ đều có những ưu và nhược điểm riêng, chẳng hạn
Fortran là
lựa chọn số một cho các tính toán khoa học; Prolog là lựa chọn rất tốt để phát triển các
phần mềm thông minh (AI, Expert Systems…); Java có lợi thế phát triển các ứng
dụng mạng, ứng dụng Mobile và độc lập hệ điều hành (Write One – Run Everywhere);
Visual Basic tỏ ra dễ học và dễ phát triển các ứng dụng Winform; C# vượt trội bởi sự kết
hợp giữa sức mạnh của C++ và sự dễ dàng của Visual Basic…
Những ưu điểm có tính đặc thù của từng ngôn ngữ là điều đã được khẳng định. Tuy
nhiên, điều mà ai cũng thấy rõ là rất khó để có thể tận dụng được sức mạnh của tất cả các
ngôn ngữ lập trình trong một dự án phần mềm, chẳng hạn không thể hoặc rất khó khăn để
viết một ứng dụng có sử dụng đồng thời cả ngôn ngữ Visual Basic và Java hay Foxpro
với Delphi v.v… Nói cách khác, việc “liên thông” giữa các ngôn ngữ là gần như không thể.
Cũng do sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình mà việc tiếp cận hay chuyển đổi
sang ngôn ngữ lập trình mới sẽ tốn rất nhiều thời gian (Tuy rằng về tư tưởng và nguyên
lý có tương tự nhau). Vì vậy, khi các dự án sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau thì chi phí
cho chuyển đổi/ học hỏi sẽ là rất lớn, gây lãng phí thời gian không cần thiết và chất lượng
phần mềm chắc chắn không cao.
Ngoài ra, cùng với sự phát triển như vũ bão của Internet thì mô hình phát triển ứng
dụng cũng rất khác xưa. Các ứng dụng ngày nay không chỉ chạy riêng lẻ (stand-alone) trên
máy tính PC mà còn có thể chạy trên môi trường mạng, cung cấp hay truy cập các dịch vụ
từ xa (ứng dụng phân tán). Vai trò của phần mềm đã dần chuyển từ chỗ cung cấp các chức
năng (Funtional) cụ thể sang cung cấp các dịch vụ (Services).
Từ những hạn chế trong quá trình phát triển phần mềm như đã nêu, đòi hỏi phải có
một cách tiếp cận sao cho tối ưu nhất, vừa đảm bảo tốn ít chi phí chuyển đổi vừa đảm bảo
nhiều người có thể tham gia cùng một dự án mà không nhất thiết phải viết trên cùng một
ngôn ngữ lập trình, đồng thời ứng dụng phải hoạt động tốt trong môi trường mạng
Internet. Đó chính là lý do để Microsoft cho ra công nghệ phát triể...
1
§Ò c¬ng bµi gi¶ng LËp tr×nh trªn nÒn web
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ASP.NET
1.1.
G
i
i thi
u
tổ
ng
quan
công
ngh
.NET
1.1.1 Sự ra đời của .NET
Trước đây cả ngày nay, trong lĩnh vực phát triển phần mềm có rất nhiều (hàng
ngàn thậm chí hàng vạn) ngôn ngữ lâp trình được sử dụng để phát triển phần mềm (như
Delphi, Ada, Cobol, Fortran, Basic, LISP, Prolog, Foxpro, Java, Pascal, C/C++, Visual
Basic, VC++, C#...). Mỗi ngôn ngữ đều những ưu nhược điểm riêng, chẳng hạn
Fortran
lựa chọn số một cho các tính toán khoa học; Prolog là lựa chọn rất tốt để phát triển các
phần mềm thông minh (AI, Expert Systems…); Java lợi thế phát triển các ng
dụng mạng, ng dụng Mobile độc lập hệ điều nh (Write One Run Everywhere);
Visual Basic tra dễ học dễ phát triển các ứng dụng Winform; C# vượt trội bởi sự kết
hợp giữa sức mạnh của C++ và sự dễ dàng của Visual Basic…
Những ưu điểm tính đặc thù của từng ngôn ngữ điều đã được khẳng định. Tuy
nhiên, điều ai cũng thấy rất khó để thể tận dụng được sức mạnh của tất cả các
ngôn ngữ lập trình trong một dự án phần mềm, chẳng hạn không thhoặc rất khó khăn để
viết một ứng dụng sử dụng đồng thời cả ngôn ngữ Visual Basic Java hay Foxpro
với Delphi v.v… Nói cách khác, việc “liên thông” giữa các ngôn ngữ là gần như không thể.
Cũng do s khác biệt giữa các ngôn nglập trình việc tiếp cận hay chuyển đổi
sang ngôn ngữ lập trình mới sẽ tốn rất nhiều thời gian (Tuy rằng về tưởng nguyên
có tương tự nhau). Vì vậy, khi các dự án sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau thì chi phí
cho chuyển đổi/ học hỏi sẽ rất lớn, gây lãng phí thời gian không cần thiết chất lượng
phần mềm chắc chắn không cao.
Ngoài ra, cùng với sự phát triển như bão của Internet thì nh phát triển ứng
dụng cũng rất khác xưa. Các ứng dụng ngày nay không chỉ chạy riêng lẻ (stand-alone) trên
máy tính PC còn thể chạy trên môi trường mạng, cung cấp hay truy cập các dịch v
từ xa (ứng dụng pn tán). Vai trò của phần mềm đã dần chuyển từ chỗ cung cấp các chức
năng (Funtional) cụ thể sang cung cấp các dịch vụ (Services).
Từ những hạn chế trong quá trình phát triển phần mềm như đã nêu, đòi hỏi phải có
một ch tiếp cận sao cho tối ưu nhất, vừa đảm bảo tốn ít chi phí chuyển đổi vừa đảm bảo
nhiều người thể tham gia cùng một dự án không nhất thiết phải viết trên cùng một
ngôn ngữ lập trình, đồng thời ứng dụng phải hoạt động tốt trong môi trường mạng
Internet. Đó chính là lý do để Microsoft cho ra công nghệ phát triển phần mềm mới .NET!
Microsoft .NET một nền tảng (Platform) phát triển ứng dụng mới hoàn chỉnh
nhất từ trước tới nay. Sự ra đời của Microsoft.NET nh cách mạng, đem đến cho các
nhà lập trình một phong cách phát triển phần mềm đột phá, khắc phục hầu hết các hạn
chế trước đây của các ngôn nglập trình. Việc sdụng .NET không chỉ gp phát triển các
ứng dụng đơn lẻ còn thể phát triển các ứng dụng phân tán qui rất lớn; .NET
làm giảm thiểu thời gian phát triển ứng dụng, nâng cao rệt chất lượng sản phẩm phần
GV: Trần Văn Long
Đề cương bài giảng Lập trình trên nền web - Chương Tổng quan về ASP.net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng Lập trình trên nền web - Chương Tổng quan về ASP.net - Người đăng: Chu Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đề cương bài giảng Lập trình trên nền web - Chương Tổng quan về ASP.net 9 10 491