Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi Yen Yen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2392 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Máy tính điện tử là gì? Phân loại máy tính điện tử.
Kiến trúc máy tính nghiên cứu những vấn đề gì?
Tốc độ của bộ vi xử lý là gì? Cho ví dụ minh họa.
Trình bày các hoạt động của máy tính.
Trình bày cấu trúc cơ bản của bus. Liệt kê một số bus phổ biến.
Trình bày các vấn đề liên quan đến thiết kế bus.
Trình bày các hệ đếm cơ bản sử dụng trong máy tính.
Độ dài từ dữ liệu là gì? Và cho biết thứ tự lưu trữ các byte trong bộ nhớ chính. Cho ví dụ.
Trình bày cách biểu diễn số nguyên trong máy tính. Cho ví dụ.
Trình bày cách biểu diễn số dấu phẩy động 32bit theo IEEE754/85 trong máy tính. Cho ví dụ.
Trình bày cách biểu diễn số dấu phẩy động 64bit theo IEEE754/85 trong máy tính. Cho ví dụ.
Trình bày các nhiệm vụ và các thành phần cơ bản của CPU.
Trình bày chức năng, đặc điểm và cách phân loại thanh ghi. Liệt kê một số thanh ghi điển hình.
Lệnh máy là gì? Các thành phần của lệnh máy? Cho ví dụ.
Số lượng địa chỉ toán hạng trong một lệnh máy là bao nhiêu? Cho ví dụ. Đánh giá về số lượng địa
chỉ lệnh.
Trình bày tóm tắt các vấn đề chủ yếu trong việc thiết kế tập lệnh.
Trình bày các kiểu thao tác cơ bản trong tập lệnh máy tính. Cho ví dụ.
Trình bày các phương pháp định địa chỉ trong tập lệnh. Cho ví dụ.
Trình bày tóm tắt những công đoạn trong một chu trình lệnh của CPU.
Các kỹ thuật tiên tiến của bộ xử lí
Trình bày tóm tắt về kiến trúc các bộ xử lý 16 bit, 32 bit và 64 bit của Intel.
Trình bày các đặc trưng của hệ thống nhớ.
Trình bày những hiểu biết của mình về bộ nhớ ROM
Trình bày những hiểu biết của mình về bộ nhớ RAM
Trình bày các đặc trưng cơ bản của bộ nhớ chính.
Trình bày những hiểu biết của mình về bộ nhớ cache.
Hãy cho biết các kiểu bộ nhớ ngoài và trình bày các đặc tính của đĩa từ.
Trình bày các đặc điểm và phân loại của RAID.
Trình bày khái niệm bộ nhớ ảo và các kỹ thuật thực hiện bộ nhớ ảo.
Trình bày chức năng, phân loại và các thành phần của thiết bị ngoại vi.
Trình bày chức năng và các thành phần của mô đun vào – ra.
Trình bày nguyên tắc và hoạt động của phương pháp điều khiển vào – ra bằng chương trình.
Trình bày nguyên tắc và hoạt động của phương pháp điều khiển vào – ra bằng ngắt.
Trình bày các đặc điểm và hoạt động của phương pháp điều khiển vào – ra bằng DMA.

35. Phân loại kiến trúc máy tính tiên tiến.

1.Máy tính điện tử là gì? Phân loại máy tính điện tử.
- Là thiết bị điện tử thực hiện các công việc:
a. Nhập thông tin
b. Xử l...
1. Máy tính điện tử là gì? Phân loại máy tính điện tử.
2. Kiến trúc máy tính nghiên cứu những vấn đề gì?
3. Tốc độ của bộ vi xử lý là gì? Cho ví dụ minh họa.
4. Trình bày các hoạt động của máy tính.
5. Trình bày cấu trúc cơ bản của bus. Liệt kê một số bus phổ biến.
6. Trình bày các vấn đề liên quan đến thiết kế bus.
7. Trình bày các hệ đếm cơ bản sử dụng trong máy tính.
8. Độ dài từ dữ liệu là gì? Và cho biết thứ tự lưu trữ các byte trong bộ nhớ chính. Cho ví dụ.
9. Trình bày cách biểu diễn số nguyên trong máy tính. Cho ví dụ.
10. Trình bày cách biểu diễn số dấu phẩy động 32bit theo IEEE754/85 trong máy tính. Cho ví dụ.
11. Trình bày cách biểu diễn số dấu phẩy động 64bit theo IEEE754/85 trong máy tính. Cho ví dụ.
12. Trình bày các nhiệm vụ và các thành phần cơ bản của CPU.
13. Trình bày chức năng, đặc điểm và cách phân loại thanh ghi. Liệt kê một số thanh ghi điển hình.
14. Lệnh máy là gì? Các thành phần của lệnh máy? Cho ví dụ.
15. Số lượng địa chỉ toán hạng trong một lệnh máy là bao nhiêu? Cho ví dụ. Đánh giá về số lượng địa
chỉ lệnh.
16. Trình bày tóm tắt các vấn đề chủ yếu trong việc thiết kế tập lệnh.
17. Trình bày các kiểu thao tác cơ bản trong tập lệnh máy tính. Cho ví dụ.
18. Trình bày các phương pháp định địa chỉ trong tập lệnh. Cho ví dụ.
19. Trình bày tóm tắt những công đoạn trong một chu trình lệnh của CPU.
20. Các kỹ thuật tiên tiến của bộ xử lí
21. Trình bày tóm tắt về kiến trúc các bộ xử lý 16 bit, 32 bit và 64 bit của Intel.
22. Trình bày các đặc trưng của hệ thống nhớ.
23. Trình bày những hiểu biết của mình về bộ nhớ ROM
24. Trình bày những hiểu biết của mình về bộ nhớ RAM
25. Trình bày các đặc trưng cơ bản của bộ nhớ chính.
26. Trình bày những hiểu biết của mình về bộ nhớ cache.
27. Hãy cho biết các kiểu bộ nhớ ngoài và trình bày các đặc tính của đĩa từ.
28. Trình bày các đặc điểm và phân loại của RAID.
29. Trình bày khái niệm bộ nhớ ảo và các kỹ thuật thực hiện bộ nhớ ảo.
30. Trình bày chức năng, phân loại và các thành phần của thiết bị ngoại vi.
31. Trình bày chức năng và các thành phần của mô đun vào – ra.
32. Trình bày nguyên tắc và hoạt động của phương pháp điều khiển vào – ra bằng chương trình.
33. Trình bày nguyên tắc và hoạt động của phương pháp điều khiển vào – ra bằng ngắt.
34. Trình bày các đặc điểm và hoạt động của phương pháp điều khiển vào – ra bằng DMA.
35. Phân loại kiến trúc máy tính tiên tiến.
1.Máy tính điện tử là gì? Phân loại máy tính điện tử.
- Là thiết bị điện tử thực hiện các công việc:
a. Nhập thông tin
b. Xử lý thông tin
c. Xuất thông tin
- Chương trình (program): là dãy các lệnh nằm trong bộ nhớ để yêu cầu máy tính thực hiện
công việc cụ thể.
Nguyễn Thị Yến.k38cntt.hpu2
1
Đề cương Kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Kiến trúc máy tính - Người đăng: Yen Yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề cương Kiến trúc máy tính 9 10 999