Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn tin học cơ bản

Được đăng lên bởi ngocbien26
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3255 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÊN HỌC PHẦN: TIN HỌC CƠ BẢN
Mã học phần: 05014
1. Giới thiệu học phần
- Số tín chỉ lý thuyết: 0TC; số buổi học của TC: 0 buổi
- Số tín chỉ thực hành: 3TC; số buổi học của TC: 24 buổi
- Vị trí học phần ở học kỳ số/khóa học:
Học kỳ I đối với các chuyên ngành Văn hóa – Du lịch, Quản lý văn hóa
Học kỳ II đối với các chuyên ngành Thông tin học, Sư phạm mỹ thuật,
Đồ họa.
Học kỳ III đối với chuyên ngành Sư phạm âm nhạc.
Học kỳ IV đối với chuyên ngành Thanh nhạc, Thiết kế thời trang
- Điều kiện tiên quyết: Không
2. Mục tiêu đào tạo của học phần
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows và Sử
dụng hệ điều hành Windows; Sử dụng tiếng Việt trong windows và bảo vệ thông tin và
phòng chống virus máy tính.
- Cung cấp kiến thức và cách sử dụng mạng Internet trong việc truy cập, tìm
kiếm thông tin, tài liệu phục vụ quá trình học tập.
- Thông qua những phần học này sinh viên có thể ứng dụng để sử dụng (về cơ
bản) các ứng dụng khác trong hệ thống phần mềm thuộc hệ điều hành Windows.
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về bộ Microsoft office
2.2. Mục tiêu thực hành:
- Trên cơ sở nội dung kiến thức lý thuyết của học phần người học vận dụng làm
các bài thực hành giúp họ có được kỹ năng, kỷ xảo sử dụng máy tính, khai thác các
phần mềm trong máy tính, bảo vệ an toàn dữ liệu đặc biệt là kỹ năng khai thác và sử
dụng thành thạo hệ điều hành Windows, bộ phần mềm Microsoft Office và mạng
Internet.
- Rèn luyện kỹ năng khai thác mạng Internet và hòm thư điện tử.
- Rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản, các thao tác cơ bản với các File văn bản,
các thao tác định dạng, trang trí, in ấn văn bản, cách tạo bảng trong Word.
- Rèn luyện kỹ năng tạo lập và định dạng bảng tính, sử dụng thành thạo các hàm
thông dụng của Excel.
- Rèn luyện việc tạo các Slide trình chiếu bằng Microsofr PowerPoint.
3. Nội dung cơ bản của học phần
Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về tin học, máy tính điện
tử, phần cứng, phần mềm nói riêng và công nghệ thông tin nói chung. Thông qua thực
hành, rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: Sử dụng hệ điều hành Windows, soạn thảo
văn bản bằng Microsoft Word, xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel, trình bày báo

cáo bằng Microsoft Powerpoint, sử dụng Internet và E-mail. Ngoài ra trong chương
trình học cũng lồng ghép các kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ năng soạn các bản
trình bày trên các máy chiếu đa phương tiện.
4. Nội dung chi tiết của tín chỉ
4.1. Tín chỉ 1(thực hành): Đại cương về tin học
4.1.1. Tổng ...
TÊN HỌC PHẦN: TIN HỌC CƠ BẢN
Mã học phần: 05014
1. Giới thiệu học phần
- Số tín chỉ lý thuyết: 0TC; số buổi học của TC: 0 buổi
- Số tín chỉ thực hành: 3TC; số buổi học của TC: 24 buổi
- Vị trí học phần ở học kỳ số/khóa học:
Học kỳ I đối với các chuyên ngành Văn hóa – Du lịch, Quản lý văn hóa
Học kỳ II đối với các chuyên ngành Thông tin học, phạm mỹ thuật,
Đồ họa.
Học kỳ III đối với chuyên ngành Sư phạm âm nhạc.
Học kỳ IV đối với chuyên ngành Thanh nhạc, Thiết kế thời trang
- Điều kiện tiên quyết: Không
2. Mục tiêu đào tạo của học phần
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows và Sử
dụng hệ điều hành Windows; Sử dụng tiếng Việt trong windows và bảo vệ thông tin và
phòng chống virus máy tính.
- Cung cấp kiến thức ch sử dụng mạng Internet trong việc truy cập, tìm
kiếm thông tin, tài liệu phục vụ quá trình học tập.
- Thông qua những phần học này sinh viên thể ứng dụng để sử dụng (về
bản) các ứng dụng khác trong hệ thống phần mềm thuộc hệ điều hành Windows.
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về bộ Microsoft office
2.2. Mục tiêu thực hành:
- Trên sở nội dung kiến thức thuyết của học phần người học vận dụng làm
các bài thực hành giúp họ được kỹ năng, kỷ xảo sử dụng máy tính, khai thác các
phần mềm trong máy tính, bảo vệ an toàn dữ liệu đặc biệt kỹ năng khai thác sử
dụng thành thạo hệ điều hành Windows, bộ phần mềm Microsoft Office mạng
Internet.
- Rèn luyện kỹ năng khai thác mạng Internet và hòm thư điện tử.
- Rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản, các thao tác bản với các Filen bản,
các thao tác định dạng, trang trí, in ấn văn bản, cách tạo bảng trong Word.
- Rèn luyện kỹ năng tạo lập và định dạng bảng tính, sử dụng thành thạo các hàm
thông dụng của Excel.
- Rèn luyện việc tạo các Slide trình chiếu bằng Microsofr PowerPoint.
3. Nội dung cơ bản của học phần
Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết bản nhất về tin học, máy tính điện
tử, phần cứng, phần mềm nói riêng công nghệ thông tin nói chung. Thông qua thực
hành, rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: Sử dụng hệ điều hành Windows, soạn thảo
văn bản bằng Microsoft Word, xử bảng tính bằng Microsoft Excel, trình bày báo
Đề cương môn tin học cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn tin học cơ bản - Người đăng: ngocbien26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đề cương môn tin học cơ bản 9 10 176