Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Được đăng lên bởi Phu Binh Duong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 5865 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN – CÔNG NGHỆ


TRẦN MỸ AN
CAO MỸ TRÚC

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NGÀNH: SƯ PHẠM TOÁN HỌC

ĐĂK LĂK, 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN – CÔNG NGHỆ


ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Sinh viên:

Trần Mỹ An – MSSV: 12101001
Cao Mỹ Trúc – MSSV: 12101078

GVHD:

TS.Trần Thanh Tùng

Khoá học:

2012 – 2016

ĐĂK LĂK, 2014

I.

LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều vấn đề được xã hội quan tâm, trong
đó an toàn giao thông là một trong những vấn đề được quan tâm hàng
đầu. Tình hình tai nạn giao thông đang ở mức báo động đỏ và được xếp
vào thứ hạng cao trong khu vực Đông Nam Á. Mỗi năm ở Việt Nam có
hơn 35000 người chết do tai nạn (trung bình 100 người mỗi ngày),
trong đó tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu,
chiếm 43%. Tai nạn giao thông gây ra những thiệt hại to lớn về vật chất
và tinh thần cho xã hội. Do đó, an toàn giao thông là một vấn đề vô
cùng bức bách, cấp thiết cần được nghiên cứu để tìm ra các giải pháp
giải quyết. Đó là lí do chúng em chọn đề tài này.

II.

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay diễn ra khá phức tạp vì
vậy đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm tìm hiểu. Chúng em
chọn đề tài này để tìm hiểu sơ lược về thực trạng, nguyên nhân và đưa
ra một số giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

III.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Thu thập thông tin về vấn đề an toàn giao thông trên các bài báo,
trang thông tin,… sau đó phân tích và tổng hợp các tư liệu thu
2.

thập được để thấy được thực trạng của vấn đề này.
Phương pháp thống kê
Sử dụng để thống kê số người tham gia giao thông,số người chết
do tai nạn giao thông, số phương tiện tham gia giao thông, tỉ lệ tử
vong do tai nạn giao thông so với các nguyên nhân gây tử vong

3.

khác,…
Phương pháp so sánh - đối chiếu

Được sử dụng để so sánh tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông so
với các nguyên nhân gây tử vong khác từ đó thấy được mức độ
4.

nghiêm trọng của tình hình tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay.
Phương pháp lập bảng hỏi
Bằng cách sử dụng một mẫu hỏi để lấy ý kiến của một nhóm
người về vấn đề này.Ưu điểm của phương pháp này là tính chân
thực cao vì người được hỏi không cần tiết lộ thông tin của
mình.Từ kết quả điều tra trên ta sẽ biết được quan điểm, ý thức
của người dân về vấn đề an toàn giao thông cũng như ý kiến của
họ về các gi...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN – CÔNG NGHỆ
TRẦN MỸ AN
CAO MỸ TRÚC
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
NGÀNH: SƯ PHẠM TOÁN HỌC
ĐĂK LĂK, 2014
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Người đăng: Phu Binh Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 9 10 725