Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập học kí 2 công nghê

Được đăng lên bởi trinhngo2k
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ
A/ Đèn sợi đốt
1. Cấu tạo:
a) Sợi đốt (Dây tóc):
Sợi đốt là dây kim loại dạng lò xo xoắn, làm bằng vonfram để chịu được đốt nóng ở nhiệt độ
cao, sợi đốt có điện năng được biến đỗi thành quang năng.
b) Bóng thủy tinh:
Bóng thủy tinh được làm bằng thủy tinh chịu nhiệt. người ta rút hết không khí và bơm khí
trơ (khí acgon, kripton,…) vào trong bóng để tăng tuổi thọ của sợi đốt
Kích thước phãi đủ lớn. đảm bảo bóng thủy tinh không bị nóng nổ, có loai bóng sáng và
bóng mờ, loại bóng mờ giảm được độ chói.
c) Đuôi đèn”
Làm bằng đồng hoặc sắt tráng kẽm, được gắn chặt với thủy tinh. Trên đuôi có 2 cực tiếp
xúc, khi sử dụng đuôi đèn được nối với đui đèn phù hợp để nối với mạng điện, cung điện
cho đèn.
Có 2 kiểu đuôi: đuôi xoáy, đuôi ngạnh.
2. Nguyên lý làm việc: Khi đóng điện. dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn
nóng lên đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng.
3. Đặc điểm:
a) Đèn phát ra ánh sáng liên tục.
b) Hiệu suất phát quang thấp. từ khoảng 4% đến 5% điện năng tiêu thụ của đền được biến
đổi thành quang năng phát ra ánh sáng, phần còn lại tỏa nhiệt.
c) Tuổi thọ thấp:Khoảng 1000 giờ.
B . Đèn huỳnh quang:
1. Cấu tạo:
a) Ống thủy tinh : các loại chiều dài: 0.3m ; 0,6m ; 1,2m ; 1,5m; 2,4m. Mặt trong phủ lớp
bột huỳnh quang ( Chủ yếu là phôtpho ).
b) Điện cực: làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn, điện cực được tráng 1 lớp bari-oxit
để phát ra điện tử. có 2 điện cực ở 2 đầu ống, mỗi điện cực có 2 đầu tiếp điện đưa ra ngoài
gọi là chân đèn để nối với nguồi điện.
2. Nguyên lý làm việc: Khi đống điện, hiện tượng phóng điện giữa 2 điện cực của đèn tọa ra
tia tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh
sáng. Màu ánh sáng phụ thuộc vào chất huỳnh quang.
3. Đặc điểm của đèn ống huỳnh quang:
a) Hiện tượng nhấp nháy: dòng điện tần số 50Hz, phát ra ánh sáng ko liên tục, có hiệu ứng
nhất nháy, gây mỏi mắt.
b) Hiệu suất phát quang : khi đèn làm việc tiêu thụ khoảng 20% đến 25% điện năng tiêu
thụ của đèn biến đỗi thành quang năng, phần còn lại tỏa nhiệt. Hiệu suất phát quang của
đèn ống huỳnh quang cao gấp 5 lần đèn sợi đốt.
c) Tuổi thọ khoảng 8000 giờ, lớn hơn đèn sợi đốt 8 lần.
d) Mồi phóng điện: Dùng chấn lưu điện cảm, tắc te, chấn lưu điện tử….
C. Sử dụng hợp lý điện năng:
1. Nhu cầu tiêu thụ điện năng
a) Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng: từ 18 giờ đến 22 giờ.
b) Những đặc điểm của giờ cao điểm:
-Điện năng tiêu thụ nhiều nên khả năng cung cấp điện của các nhà máy không đủ.
- Điện áp của mạn...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ
A/ Đèn sợi đốt
1. Cấu tạo:
a) Sợi đốt (Dây tóc):
Sợi đốt là dây kim loại dạng lò xo xoắn, làm bằng vonfram để chịu được đốt nóng ở nhiệt độ
cao, sợi đốt có điện năng được biến đỗi thành quang năng.
b) Bóng thủy tinh:
Bóng thủy tinh được làm bằng thủy tinh chịu nhiệt. người ta rút hết không khí và bơm khí
trơ (khí acgon, kripton,…) vào trong bóng để tăng tuổi thọ của sợi đốt
Kích thước phãi đủ lớn. đảm bảo bóng thủy tinh không bị nóng nổ, có loai bóng sáng và
bóng mờ, loại bóng mờ giảm được độ chói.
c) Đuôi đèn”
Làm bằng đồng hoặc sắt tráng kẽm, được gắn chặt với thủy tinh. Trên đuôi có 2 cực tiếp
xúc, khi sử dụng đuôi đèn được nối với đui đèn phù hợp để nối với mạng điện, cung điện
cho đèn.
Có 2 kiểu đuôi: đuôi xoáy, đuôi ngạnh.
2. Nguyên lý làm việc: Khi đóng điện. dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn
nóng lên đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng.
3. Đặc điểm:
a) Đèn phát ra ánh sáng liên tục.
b) Hiệu suất phát quang thấp. từ khoảng 4% đến 5% điện năng tiêu thụ của đền được biến
đổi thành quang năng phát ra ánh sáng, phần còn lại tỏa nhiệt.
c) Tuổi thọ thấp:Khoảng 1000 giờ.
B . Đèn huỳnh quang:
1. Cấu tạo:
a) Ống thủy tinh : các loại chiều dài: 0.3m ; 0,6m ; 1,2m ; 1,5m; 2,4m. Mặt trong phủ lớp
bột huỳnh quang ( Chủ yếu là phôtpho ).
b) Điện cực: làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn, điện cực được tráng 1 lớp bari-oxit
để phát ra điện tử. có 2 điện cực ở 2 đầu ống, mỗi điện cực có 2 đầu tiếp điện đưa ra ngoài
gọi là chân đèn để nối với nguồi điện.
2. Nguyên lý làm việc: Khi đống điện, hiện tượng phóng điện giữa 2 điện cực của đèn tọa ra
tia tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh
sáng. Màu ánh sáng phụ thuộc vào chất huỳnh quang.
3. Đặc điểm của đèn ống huỳnh quang:
a) Hiện tượng nhấp nháy: dòng điện tần số 50Hz, phát ra ánh sáng ko liên tục, có hiệu ứng
nhất nháy, gây mỏi mắt.
b) Hiệu suất phát quang : khi đèn làm việc tiêu thụ khoảng 20% đến 25% điện năng tiêu
thụ của đèn biến đỗi thành quang năng, phần còn lại tỏa nhiệt. Hiệu suất phát quang của
đèn ống huỳnh quang cao gấp 5 lần đèn sợi đốt.
c) Tuổi thọ khoảng 8000 giờ, lớn hơn đèn sợi đốt 8 lần.
d) Mồi phóng điện: Dùng chấn lưu điện cảm, tắc te, chấn lưu điện tử….
C. Sử dụng hợp lý điện năng:
1. Nhu cầu tiêu thụ điện năng
a) Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng: từ 18 giờ đến 22 giờ.
b) Những đặc điểm của giờ cao điểm:
-Điện năng tiêu thụ nhiều nên khả năng cung cấp điện của các nhà máy không đủ.
- Điện áp của mạng điện giảm xuống , ảnh hương xấu đến chế độ làm việc của đồ dùng
điện.
2. Sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng:
a) Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm:
- Tắt điện những đồ dùng điện không thiết yếu. Ví dụ:
đề cương ôn tập học kí 2 công nghê - Trang 2
đề cương ôn tập học kí 2 công nghê - Người đăng: trinhngo2k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương ôn tập học kí 2 công nghê 9 10 466