Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập tin học 6

Được đăng lên bởi c2nghiaha-tunghia
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT TP QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THCS NGHĨA HÀ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 6 HK I NĂM HỌC 2014-2015
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng
Câu 1: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm có:
A. Thiết bị vào, xử lí thông tin, thiết bị ra.
B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ;
C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ; thiết bị vào, thiết bị ra. D. Thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra.
Câu 2: Chương trình soạn thảo văn bản là phần mềm nào dưới đây:
A. Phần mềm ứng dụng
B. Phần mềm tiện tích
C. Hệ điều hành
D. Phần mềm hệ thống.
Câu 3: Thông tin được biểu diễn trong máy dưới dạng
A. Thập phân.
B. Bát phân C. Nhị phân (hay dãy bit) D. Hexa (hệ 16)
Câu 4: Để di chuyển cửa sổ làm việc em kéo thả thanh:
A. Thanh tiêu đề
B. Thanh công cụ
C. Thanh cuốn dọc
D. Thanh bảng chọn
Câu 5. Trên màn hình làm việc chính của window thường có.
A. Biểu tượng các chương trình B. Nút Start C. Thanh công việc D. Cả A,B,C
Câu 6: Nơi chứa các tệp tin và thư mục bị xóa được gọi là.
A. Thùng rác
B. Màn hình nền
C. My computer
D. Cả A,B,C đều sai
Câu 7: Để đổi tên thư mục hoặc tệp em chọn lệnh:
A. Rename
B. delete
C. Copy
D. Cut
Câu 8: Để gõ toàn chữ in hoa em gõ phím:
A. Shift
B. Capslock
C. Number
D. Backspace
Câu 9. Theo em, Windows XP là phần mềm:
A. Ứng dụng
B. Chơi game
C. Hệ thống
D. Gõ văn bản
Câu 10. Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ:
A. Được lưu trữ lâu dài
B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy
C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc
D. Lưu trữ trong một ngày
Câu 11. Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
A. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1
B. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit
C. Câu A, B sai
D. Câu A, B đúng
Câu 12. Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì?
A. Thư mục mẹ
B. Thư mục con
C. Tệp tin
D. Tất cả đều đúng
Câu 13. Các khối chức năng trong máy tính bao gồm:
A. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra
B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ
C. Các thiết bị vào/ra, bộ nhớ
D. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra
Câu 14. Tên tệp tin gồm mấy phần?
A. Một
B. Hai
C. Ba
D. Bốn
Câu 15: Mô hình quá trình xử lý thông tin 3 bước gồm
A. Thông tin vào, xử lí, thông tin ra
B. Input, xử lí, Output
C. Cả A, B đúng.
D. Cả A, B sai.
Câu 16: Các dạng thông tin cơ bản
A. Dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh.
B. Chú chuột Mickey,
C. Tiếng đàn Piano.
D. Các con số hay kí hiệu.
Câu 17: Máy tính có thể không cần có
A. Con chuột
B. CPU
C. Ram
D. Rom
Câu 18: Thông tin được lưu trữ và quản lí trên đĩa được gọi là
A. Thư mục
B. Phần cứng
C. Tệp tin
D. H...
PHÒNG GD-ĐT TP QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THCS NGHĨA HÀ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 6 HK I NĂM HỌC 2014-2015
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng
Câu 1: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm có:
A. Thiết bị vào, xử lí thông tin, thiết bị ra. B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ;
C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ; thiết bị vào, thiết bị ra. D. Thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra.
Câu 2: Chương trình soạn thảo văn bản là phần mềm nào dưới đây:
A. Phần mềm ứng dụng B. Phần mềm tiện tích
C. Hệ điều hành D. Phần mềm hệ thống.
Câu 3: Thông tin được biểu diễn trong máy dưới dạng
A. Thập phân. B. Bát phân C. Nhị phân (hay dãy bit) D. Hexa (hệ 16)
Câu 4: Để di chuyển cửa sổ làm việc em kéo thả thanh:
A. Thanh tiêu đề B. Thanh công cụ C. Thanh cuốn dọc D. Thanh bảng chọn
Câu 5. Trên màn hình làm việc chính của window thường có.
A. Biểu tượng các chương trình B. Nút Start C. Thanh công việc D. Cả A,B,C
Câu 6: Nơi chứa các tệp tin và thư mục bị xóa được gọi là.
A. Thùng rác B. Màn hình nền C. My computer D. Cả A,B,C đều sai
Câu 7: Để đổi tên thư mục hoặc tệp em chọn lệnh:
A. Rename B. delete C. Copy D. Cut
Câu 8: Để gõ toàn chữ in hoa em gõ phím:
A. Shift B. Capslock C. Number D. Backspace
Câu 9. Theo em, Windows XP là phần mềm:
A. Ứng dụng B. Chơi game C. Hệ thống D. Gõ văn bản
Câu 10. Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ:
A. Được lưu trữ lâu dài B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy
C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc D. Lưu trữ trong một ngày
Câu 11. Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
A. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1 B. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit
C. Câu A, B sai D. Câu A, B đúng
Câu 12. Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì?
A. Thư mục mẹ B. Thư mục con C. Tệp tin D. Tất cả đều đúng
Câu 13. Các khối chức năng trong máy tính bao gồm:
A. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ
C. Các thiết bị vào/ra, bộ nhớ D. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra
Câu 14. Tên tệp tin gồm mấy phần?
A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn
Câu 15: Mô hình quá trình xử lý thông tin 3 bước gồm
A. Thông tin vào, xử lí, thông tin ra B. Input, xử lí, Output
C. Cả A, B đúng. D. Cả A, B sai.
Câu 16: Các dạng thông tin cơ bản
A. Dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh. B. Chú chuột Mickey,
C. Tiếng đàn Piano. D. Các con số hay kí hiệu.
Câu 17: Máy tính có thể không cần có
A. Con chuột B. CPU C. Ram D. Rom
Câu 18: Thông tin được lưu trữ và quản lí trên đĩa được gọi là
A. Thư mục B. Phần cứng C. Tệp tin D. Hệ điều hành
Câu 19: Các thao tác nào sau đây là các thao tác tạo thư mục
A. Nháy chuột phải, chọn New, Nháy chọn Folder, nhập tên thư mục mới.
B. Chọn New, Nháy chọn Folder, nháy chuột phải, nhập tên thư mục mới.
Đề cương ôn tập tin học 6 - Trang 2
Đề cương ôn tập tin học 6 - Người đăng: c2nghiaha-tunghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương ôn tập tin học 6 9 10 840