Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tin học

Được đăng lên bởi Trung Hieu Hoang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
I. TRẮC NGHIỆM

1. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên là bộ nhớ
A. RAM
B. Cả 3 bộ nhớ
2. CPU gồm các bộ phận

C. Cache

D. ROM

A. Bộ điều khiển và bộ số học/logic

B. Bộ nhớ truy cập nhanh (Cache)

C. Tất cả các bộ phận

D. Thanh ghi

3. 111001110 là biểu diễn của số
A. 380
B. 420
C. 461
D. 462
4. Để kết nối máy tính người ta
A. Sử dụng cáp quang
B. Cả 3 đều đúng
C. Sử dụng đường truyền vô tuyến
D.Sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại
5. Trong các thiết bị sau thiết bị nào không phải thiết bị mạng
A. Hub
B. Webcam
C. Modem
D. Router
6.45(10) = ? (2)
A. 110101
B. 111010
C. 101101
D. 100100
7. Việc nào nên làm khi sử dụng các dịch vụ của Internet
A. Cả 3 việc sau
B. Không mở các tệp kèm thư điên tử khi không chắc chắn an toàn
C. Chỉ nhận các tệp từ những website tin cậy
D. Luôn chạy phần mềm diệt virus và cập nhật thường xuyên
8.Bộ nhớ chết là tên gọi của
A. Cache
B. RAM
C. ROM
D. Cả ba bộ nhớ
9. Dữ liệu là
A. Biểu diễn của thông tin được thể hiện bằng các tín hiệu vật lý
B. Dữ kiện có cấu trúc
C. Không có ý nghĩa rõ ràng
D. Tất cả đều sai
10. ..............Đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi
A. Cache

B. Bộ số học/logic

11. 1MB bằng…?
A. 1024Kb
B.1024TB
12. Đơn vị đo lượng thông tin nhỏ nhất là
A. Bit

B. Ki-lo-byte

C. Bộ điều khiển

D. Cả 3 thành phần

C. 1024 KB

D. 1000KB

C. Byte

D. Mê- ga -byte

±K

13. Trong công thức ±M x10 trong đó M là…
A. Phần định trị
B. Phần bậc
C. Cả 2 đều đúng
D. Cả 2 đều sai
14. Nội dung gói tin gồm
A. Thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác
C. Cả 3 thành phần
B. Địa chỉ nhận, địa chỉ gửi

D. Dữ liệu, độ dài

15. Thông tin được chia làm....loại?
A. 3 loại

B. 4 loại

C. 5 loại
1

D. 2 loại

16. Hệ thống tin học gồm những thành phần...
A. Cả ba thành phần B. Sự điều khiển, quản lý của con người

C.Phần cứng

D.Phần mềm

17. Tổ hợp phím CTRL + R thực hiện chức năng
A. Căn văn bản sang lề phải B. Lưu văn bản
C. Mở văn bản mới D. In văn bản
18. $E$5 được gọi là địa chỉ:
A. Tuyệt đối
B. Tương đối
C. Bán tuyệt đối
D. Cả 3 đều đúng
19. Giao thức TCP/IP được chia thành bao nhiêu tầng?
A. 4
B. 5
20. Tổ hợp phím Ctrl + B là nhóm lệnh tắt của lệnh
A. Tìm kiếm 1 cụm từ B. Lưu văn bản
II. BÀI TẬP

1.Chuyển đổi hệ
a. 222(10) = ?(2)
b. 215(10) = ?(2)
c. 199(10) = ?(2)
d. 234(10) = ?(2)

C. 6

D. 7

C. Chọn cỡ chữ đậm

D. Mở văn bản mới

A1E(16)=?(10)
C1E(16)=?(10)
27D(16)=?(10)
41(16)=?(10)

1010111(2)=?(10)
100111(2)=?(10)
110111(2)=?(10)
11011011(2)=?(10)

2. Viết chương trình giải các bài...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
1. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên là bộ nhớ
A. RAM B. Cả 3 bộ nhớ C. Cache D. ROM
2. CPU gồm các bộ phận
A. Bộ điều khiển và bộ số học/logic B. Bộ nhớ truy cập nhanh (Cache)
C. Tất cả các bộ phận D. Thanh ghi
3. 111001110 là biểu diễn của số
A. 380 B. 420 C. 461 D. 462
4. Để kết nối máy tính người ta
A. Sử dụng cáp quang B. Cả 3 đều đúng
C. Sử dụng đường truyền vô tuyến D.Sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại
5. Trong các thiết bị sau thiết bị nào không phải thiết bị mạng
A. Hub B. Webcam C. Modem D. Router
6.45(10) = ? (2)
A. 110101 B. 111010 C. 101101 D. 100100
7. Việc nào nên làm khi sử dụng các dịch vụ của Internet
A. Cả 3 việc sau B. Không mở các tệp kèm thư điên tử khi không chắc chắn an toàn
C. Chỉ nhận các tệp từ những website tin cậy
D. Luôn chạy phần mềm diệt virus và cập nhật thường xuyên
8.Bộ nhớ chết là tên gọi của
A. Cache B. RAM C. ROM D. Cả ba bộ nhớ
9. Dữ liệu là
A. Biểu diễn của thông tin được thể hiện bằng các tín hiệu vật lý B. Dữ kiện có cấu trúc
C. Không có ý nghĩa rõ ràng D. Tất cả đều sai
10. ..............Đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi
A. Cache B. Bộ số học/logic C. Bộ điều khiển D. Cả 3 thành phần
11. 1MB bằng…?
A. 1024Kb B.1024TB C. 1024 KB D. 1000KB
12. Đơn vị đo lượng thông tin nhỏ nhất là
A. Bit B. Ki-lo-byte C. Byte D. - ga -byte
13. Trong công thức ±M x10
±K
trong đó M là…
A. Phần định trị B. Phần bậc C. Cả 2 đều đúng D. Cả 2 đều sai
14. Nội dung gói tin gồm
A. Thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phục vụ khác C. Cả 3 thành phần
B. Địa chỉ nhận, địa chỉ gửi D. Dữ liệu, độ dài
15. Thông tin được chia làm....loại?
A. 3 loại B. 4 loại C. 5 loại D. 2 loại
1
Đề cương tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tin học - Người đăng: Trung Hieu Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương tin học 9 10 821