Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương truyền dl

Được đăng lên bởi huyquang57994
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương truyền dl

Phần lý thuyết
Câu 1: Hệ thống truyền thông: Sơ đồ, chức năng các thành phần.
Lấy ví dụ minh họa.

Sender: Hệ thống phát – là hệ thống phát dữ liệu
Receiver: hệ thống thu – Là hệ thống dữ liệu nhận được từ hệ thống
phát
Message: Thông tin được truyền được định dạng ở các dạng khác
nhau. Các dạng thường thấy của thông tin: Text, Số.
Medium: môi trường truyền, các vật dẫn cho phép dữ liệu được
truyền tải trên đó để truyền từ nơi này sang nơi khác.
Protocol( giao thức mạng ): tập hợp các quy tắc, quy ước về phương
thức truyền, về khuôn dạng dữ liệu mà khi tham gia truyền thông
các thiết bị trong hệ thống phải tuân thủ.
 Lấy ví dụ minh họa:

Câu 2:
Tín hiệu tương tự và tín hiệu số. Lấy ví dụ minh họa.
 Tín hiệu tương tự (analog ):
- Tín hiệu có bất cứ giá trị nào trong một khoảng thời gian xác
định.
- Tín hiệu tương tự quen thuộc có dạng hình sin. Một tín hiệu
tương tự có thể được bổ sung hóa để trở thành tín hiệu số.
- Ba đặc điểm chính của tín hiệu tương tự bao gồm:
+ Biên độ:
Đo độ mạnh của tín hiêu, đơn vị: dB hay volts
Biên độ các lớn thì tín hiệu càng mạnh.
+ Tần số:
Tần số cua tns hiệu là số dao động của tín hiệu trong 1 đơn
vị thời gian (s) hay còn gọi là tốc độ thay đổi của tín hiệu trong
1s, đơn vị Hz hay số chu kì trong 1s.
Một chu kỳ là sự di chuyển sống của tín hiệu từ điểm
nguồn bắt đầu cho đến khi quay trở về lại điểm nguồn đó.
+ Pha:
Là đơn vị đo vị trí tương đối tại 1 thời điểm trong 1 chu kỳ
đơn của tín hiệu, nó đặc trưng cho tính trễ.
Tốc độ thay đổi quan hệ của tí hiệu đối vs thời gian, được
mô tả theo độ.
 Tín hiệu số:
Là tín hiệu mà biên độ chỉ có 1 trong 2 giá trị duy nhất,
tương ứng với 2 trạng thái logic đặc trưng bởi 2 số 0 và 1 trong
hệ nhị phân. Hệ thống truyền tín hiệu này là hệ thống truyền nhị
phân.
Tín hiệu số bao gồm 2 trạng thái, được diễn tả với 2 trạng
thái ON hay OFF hoặc là 0 hay 1.
 Tự lấy ví dụ ( trang 6,12 )

Câu 3: Mạng chuyển mạch kênh và mạch gói.
 Mạng chuyển mạch kênh:
- Khi 2 thực thể cần trao đổi thông tin với nhau, giữa chúng sẽ
được thiết lập một kênh cố định và được duy trì cho tới khi 1
trong 2 bên ngắt liên lạc.
- Các dữ liệu được truyền theo đường cố định đó.
Ví dụ: Kênh thoại:

- Đặc điểm:
+ Tốn thời gian để thiết lâp kênh cố đinh giữa 2 thực thể.
+ Hiếu suất sử dụng đường truyền không cao vì có lúc kênh bị
bỏ không do cả 2 bên đều hết thông tin cần truyền trong khi đó
các thực thể khác không được sử dụng kênh này.
 Mạng chuyển mạch gói:
- Dữ liệu được truyền thành phần nhỏ hơn ...
Đề cương truyền dl
Ph n lý thuy t ế
Câu 1: H th ng truy n thông: S đ , ch c năng các thành ph n. ơ
L y ví d minh h a.
Sender: Hệ thống phát – là hệ thống phát dữ liệu
Receiver: hệ thống thu – Là hệ thống dữ liệu nhận được từ hệ thống
phát
Message: Thông tin được truyền được định dạng ở các dạng khác
nhau. Các dạng thường thấy của thông tin: Text, Số.
Medium: môi trường truyền, các vật dẫn cho phép dữ liệu được
truyền tải trên đó để truyền từ nơi này sang nơi khác.
Protocol( giao thức mạng ): tập hợp các quy tắc, quy ước về phương
thức truyền, về khuôn dạng dữ liệu mà khi tham gia truyền thông
các thiết bị trong hệ thống phải tuân thủ.
Lấy ví dụ minh họa:
Đề cương truyền dl - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương truyền dl - Người đăng: huyquang57994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề cương truyền dl 9 10 537