Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra tin 6

Được đăng lên bởi Khánh Tạ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU

Thứ ….. ngày ….. tháng 9 năm 2014

Họ và tên: …………...................
Lớp 6.......
Điểm

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn: Tin - Lớp 6
(Thời gian 15 phút – không kể giao đề)
Lời phê của thầy, cô giáo

( Chú ý : Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra này )

Đề bài:
Câu 1 (6 điểm): Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một
công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?
Câu 2 (4 điểm): Cấu trúc chung của máy tính điện tử bao gồm những thành
phần nào? Trong máy tính để đo dung lượng nhớ người ta dùng đơn vị nào?

Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2014 - 2015
Môn: Tin 6 - Thời gian: 15 phút
GV ra đề: Tạ Thị Khánh
(Không kể thời gian giao đề)
---------------------ĐỀ BÀI
Câu 1 (6 điểm): Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một
công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?
Câu 2 (4 điểm): Cấu trúc chung của máy tính điện tử bao gồm những thành
phần nào? Trong máy tính để đo dung lượng nhớ người ta dùng đơn vị nào?
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
Câu 1 (6 điểm): Máy tính có những khả năng to lớn là:
Khả năng tính toán nhanh

(1,5điểm)

Khả năng tính toán với độ chính xác

(1,5điểm)

Khả năng lưu trữ lớn.

(1,5điểm)

Khả năng làm việc không mệt mỏi.

(1,5điểm)

Câu 2(4 điểm):
- Cấu trúc chung của một máy tính bao gồm: Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ trong,
các thiết bị vào ra, bộ nhớ ngoài.
(1,5điểm)
- Đơn vị chính để đo dung lượng bộ nhớ là byte (bai), ký hiệu là B. Các thiết bị
nhớ có thể lên tới hàng tỉ byte.
(1,5điểm)
Giáo viên ra đề

Tổ trưởng duyệt

Tạ Thị Khánh

Hoàng Thị Tuyết

...
TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU Thứ ….. ngày ….. tháng 9 năm 2014
Họ và tên: …………...................
Lớp 6....... BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn: Tin - Lớp 6
(Thời gian 15 phút – không kể giao đề)
Điểm Lời phê của thầy, cô giáo
( Chú ý : Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra này )
Đề bài:
Câu 1 (6 điểm): Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một
công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?
Câu 2 (4 điểm): Cấu trúc chung của máy tính điện tử bao gồm những thành
phần nào? Trong máy tính để đo dung lượng nhớ người ta dùng đơn vị nào?
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Đề kiểm tra tin 6 - Trang 2
Đề kiểm tra tin 6 - Người đăng: Khánh Tạ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra tin 6 9 10 222