Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Các chuẩn mã hóa Wireless

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

TỔNG CỤC KỸ THUẬT_BỘ QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP:

“CÁC CHUẨN MÃ HÓA WIRELESS ”
ĐƠN VỊ THỰC TẬP:CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC TRƯỜNG TIN

Lớp : CP07912
Nhóm sinh viên thực tập:

Thái Phi Vũ
Trần Văn Khương
Trần Thế Vinh
Hà Minh Mẫn
Người hướng dẫn

:
Giáo Viên : Phan Tấn Toàn
Kĩ sư : Lê Duy Tuấn

Thành phố Hồ Chí Minh , tháng 7 năm 2010

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự
Khoa: Công nghệ thông tin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỤC LỤC
1.

Lời nói đầu

Trang 3

2.

Nhận xét của công ty thực tập

Trang 4

3.

Giới Thiệu chung về mạng wireless lan

Trang 5

4.

Các khái niệm thuật ngữ

Trang 7

5.

Các dạng chuẩn của wireless

Trang 8

6.

Các thành phần của wireless

Trang 13

7.

Mô hình kết nối wireless

Trang 22

8.

Cấu hình của wireless

Trang 25

9.

Vấn đề bảo mật wireless

Trang 28

LỜI NÓI ĐẦU

Lớp: CP07912

Trang 2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật Quân Sự
Khoa: Công nghệ thông tin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công nghệ không dây là 1 phương pháp chuyển giao từ nơi này đến nơi
khác mà không sử dụng đường truyền vật lý,mà sử dụng radio,cell,hồng ngoại và
vệ tinh.Mạng không dây ngày nay bắt nguồn từ nhiều giai đoạn phát triển cuả
công nghệ vô tuyến,báo đài và radio.cho đến nay,mạng không dây đã đạt được
nhiều thành tựu đáng kể.Ở 1 số nước có nền công nghệ thông tin phát triển,mạng
không dây đã thực sự đi vào cuộc sống.Chỉ cần 1 laptop,PDa,hay 1 phương tiên
truy cập mạng không dây bất kì,bạn có thể truy cập vào mạng internet ở bất cứ nơi
đâu,ở trong nhà,cơ quan,ngoài đường phố…vv hoặc ở bất cứ nơi đâu có phủ sóng
WLAN.
Tập thể Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phan Tấn
Toàn, thầy Chu Sỹ Hào,người đã nhiệt tình hướng dẫn Nhóm trong quá trình thực
tập. Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Lê Duy Tuấn_Giám
đốc Công ty TNHH-TM - DV Tin Học Trường Tin, đã tạo điều kiện thuận lợi để
Nhóm thực tập tại công ty. Nhóm cũng xin gửi lờicảm ơn sâu sắc đến anh :Lê Duy
Tú và các anh chị trong Công ty TNHH-TM - DV Tin Học Trường Tin đã nhiệt
tình hướng dẫn và c...
TỔNG CỤC KỸ THUẬT_BỘ QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP:
“CÁC CHUẨN MÃ HÓA WIRELESS ”
ĐƠN VỊ THỰC TẬP:CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC TRƯỜNG TIN
Lớp : CP07912
Nhóm sinh viên thực tập
:
Thái Phi Vũ
Trần Văn Khương
Trần Thế Vinh
Hà Minh Mẫn
Người hướng dẫn :
Giáo Viên : Phan Tấn Toàn
Kĩ sư : Lê Duy Tuấn
Thành phố Hồ Chí Minh , tháng 7 năm 2010
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Đề tài: Các chuẩn mã hóa Wireless - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Các chuẩn mã hóa Wireless - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài: Các chuẩn mã hóa Wireless 9 10 664