Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm

Được đăng lên bởi chubadunga2
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 3007 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm
FB – Pier trong tính toán móng cọc

GVHD: Hồ Xuân Ba

LỜI CẢM ƠN
Trước hết chúng em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Trường Đại Học
Giao Thông Vận Tải Cơ Sở II đã tạo điều kiện cho chúng em thực hiện đề tài
này,đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Hồ Xuân Ba ,giáo viên gợi ý đề
tài và trực tiếp hướng dẫn đã giúp chúng em học tập và nghiên cứu ,hoàn thành
đề tài đúng thời gian qui định.
Được sự hướng dẫn của thầy ,chúng em đã nghiên cứu được vấn đề quan
tâm ,phát huy được hết những kiến thức đã được học từ trên ghế giảng đường và
đọc được nhiều tài liệu bổ ích rất cần thiết cho quá trình học và nghiên cứu.
Qua đây chúng em chân thành cảm ơn sự góp ý sâu sắc ,cũng như sự
giúp đỡ tận tình của các thầy chuyên môn đã giúp chúng em hoàn thành đề tài
này.

Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 30 tháng 4 năm 2008
GVHD: Hồ Xuân Ba
SVTH: Đặng Như Tranh
Thái Hoàng Duy
Đào Nhật Tân
Lớp : Cầu Đường Bộ K45

Website: http:// uct2.edu.vn
SVTH: Đặng Như Tranh, Thái Hoàng Duy, Đào Nhật Tân.

Lớp Cầu Đường Bộ K45
Trang 1

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm
FB – Pier trong tính toán móng cọc

GVHD: Hồ Xuân Ba

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Tính cấp thiết của đề tài
- Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đất nước đang trong quá trình hội
nhập, kéo theo xu thế không ngừng phát triển về kinh tế và khoa học kĩ thuật.
Trong lời dạy của Hồ Chí Minh có câu “ Giao thông là mạch máu của tổ chức,
giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng, giao thông xấu thì các việc đình truệ ” vì thế
Đảng và nhà nước luôn quan tâm đầu tư đến lĩnh vực giao thông mà cụ thể là xây
dựng cơ sở hạ tầng và các công trình giao thông nói chung .
- Hiện nay và trong tương lai ở nước ta đã và sẽ xây dựng nhiều công trình xây
dựng lớn mang tầm vóc quốc tế ( Cầu Mỹ thuận, cầu Bãi Cháy, Cầu thủ thiêm,
tòa nhà saigonPearl, cụm tòa nhà Sunrigth city ….). Để phục vụ cho quá trình tính
toán phân tích nội lực kết cấu công trình xây dựng được dễ dàng thì việc ứng
dụng các phần mềm tính toán phân tích kết cấu nào cho phù hợp và độ tin cậy
cao là vấn đề cần phải cân nhắc.
- Việc phân tích tính toán nội lực kết cấu công trình nói chung và kết cấu trụ,
móng bệ cọc nói riêng là hai vấn đề có tính chất quyết định để đảm bảo chất
lượng cho công trình. Phân tích tính toán kết cấu quyết định đến tới an toàn trong
khai thác sử dụng và tính kinh tế của công trình .Kết quả đạt được của phân tích
là các giá trị nội lực và chuyển vị của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng, tổ hợp
tải trọng là số liệu đầ...
Đề tài: Nghiên cu ng dng phn mm
FB – Pier trong tính toán móng cc
GVHD: H Xuân Ba
SVTH: Đặng Như Tranh, Thái Hoàng Duy, Đào Nht Tân. Lp Cu Đường B K45
Trang
1
LI CM ƠN
Trước hết chúng em xin chân thành cm ơn ban lãnh đạo Trường Đại Hc
Giao Thông Vn Ti Cơ S II đã to điu kin cho chúng em thc hin đề tài
này,đặc bit là s hướng dn nhit tình ca thy H Xuân Ba ,giáo viên gi ý đề
tài và trc tiếp hướng dn đã giúp chúng em hc tp và nghiên cu ,hoàn thành
đề tài đúng thi gian qui định.
Được s hướng dn ca thy ,chúng em đã nghiên cu được vn đề quan
tâm ,phát huy được hết nhng kiến thc đã được hc t trên ghế ging đường và
đọc được nhiu tài liu b ích rt cn thiết cho quá trình hc và nghiên cu.
Qua đây chúng em chân thành cm ơn sp ý sâu sc ,cũng như s
giúp đỡ tn tình ca các thy chuyên môn đã giúp chúng em hoàn thành đề tài
này.
Thành ph H Chí Minh,ngày 30 tháng 4 năm 2008
GVHD: H Xuân Ba
SVTH: Đặng Như Tranh
Thái Hoàng Duy
Đào Nht Tân
Lp : Cu Đường B K45
Website: http:// uct2.edu.vn
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm - Người đăng: chubadunga2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm 9 10 992