Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu về kiến trúc NTFS

Được đăng lên bởi vietanh9791
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
KHOA TOÁN-CÔNG NGHỆ

BÀI TẬP LỚN
Môn : Hệ Điều Hành
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu về kiến trúc NTFS

Giảng viên

:

Sinh viên thực hiện : Đỗ Việt Anh

Phú Thọ, 2013

MỤC LỤC

MỤC LỤC
PHẦN 1 : LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................... 2
PHẦN 2 : NỘI DUNG.................................................................................................... 3
I.

Sơ lược về NTFS ................................................................................................. 3

1. Tổ chức phân vùng trên đĩa cứng: .................................................................... 3
2. NTFS là gì? ...................................................................................................... 3
a. .Khả năng cứu dữ liệu: ................................................................................ 4
b. Bảo mật: ........................................................................................................ 4
c.

Một số tính năng khác: ................................................................................ 5

3. Lịch sử phát triển NTFS................................................................................. 6
II. Hệ thống file NTFS ............................................................................................ 6
1. NTFS File System Driver (Bộ phận điều khiển hệ thống file NTFS) ......... 8
2. Cấu trúc đĩa NTFS ........................................................................................ 11
a. Partition Boot Sector ................................................................................. 11
b. Cluster ......................................................................................................... 14
c. Master File Table – MFT ............................................................................ 16
d. File và thuộc tính của file ............................................................................. 20
e. Cấu trúc thư mục trong NTFS .................................................................... 25

1

Nhóm 8 Nghiên cứu về kiến trúc NTFS

PHẦN 1 : LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1 : LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, một trong những lĩnh vực
đang phát triển nhanh nhất hiện nay là Công nghệ thông tin. Hầu như trong bất kì
lĩnh vực nào, ngành nghề nào cũng có mặt của những thiết bị điện tử, những chiếc
máy vi tính, và vai trò của nó là không thể thiếu. Để đáp ứng những yêu cầu làm...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
KHOA TOÁN-CÔNG NGH
BÀI TP LN
Môn : H Điu Hành
ĐỀ TÀI: Nghiên cu v kiến trúc NTFS
Ging viên :
Sinh viên thc hin : Đỗ Vit Anh
Ph Th, 2013
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu về kiến trúc NTFS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu về kiến trúc NTFS - Người đăng: vietanh9791
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu về kiến trúc NTFS 9 10 59