Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Phân tích thiết kế Hướng đối tượng

Được đăng lên bởi monghoang-phan
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 5308 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DANH SÁCH ĐỀ TÀI
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
(Tất cả các bài phân tích sau đây chỉ là những nét sơ bộ về hệ thống, sinh viên cần tìm hiểu thêm ở một hệ thống thực tế).

P0 _ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN Ở MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC
(Đề tài lấy làm Case Study  Sinh viên không được chọn để làm đề tài)
Hệ thống quản lý thư viện giúp các thủ thư trong việc tìm kiếm sách; quản lý sách,
giúp cho độc giả dễ dàng tra cứu sách, giúp cho việc mượn/trả sách diễn ra nhanh chóng
thỏa mãn nhiều ràng buộc (cũng khá phức tạp) của nghiệp vụ thư viện.
Thư viện trường đai học Sài Gòn quản lý hàng trăm ngàn cuốn sách phục vụ cho cán
bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên (từ đây gọi chung là đ ộc giả) trong trường.
Các công việc chính mà thư viện cần quản lý là: quản lý việc mượn/trả sách, thống kê,
phân loại sách, nhập sách, thanh lý sách,… và xử lý đối với các đối với độc giả vi phạm
nội quy thư viện. Thư viên hoạt động suốt các ngày trong tuần (kể cả chủ nhật), thư viện
thường xuyên nhập sách mới, cũng như thường xuyên thanh lý sách, bảo dưỡng sách.
Thủ thư gọi sách là đầu sách (dausach), mỗi đầu sách thuộc về một thể loại (theloai)
sách nào đó (chẳng hạn là thể loại toán học, vật lý, văn học, tin học, sách học ngoại ngữ,
sách ngoại văn,…), mỗi đầu sách có thể có một hoặc một nhóm tác giả, mỗi tác giả có
một mã số để phân biệt, họ tên tác giả, ghi chú về nơi tác giả công tác (nếu có). Mỗi đầu
sách có một bản tóm tắt (tomtat) về nội dung sách; bản tóm tắt này có thể là một đoạn
văn hay một vài trang. Nếu một đầu sách nào đó được tái bản lại nhiều lần (tất nhiên mỗi
lần tái bản thì sẽ có bìa sách mới) thì xem như là một đầu sách khác – và sẽ được đánh
một mã số khác biệt để quản lý. Hệ thống này cũng giả thiết rằng nếu mỗi đầu sách nào
đó đư ợc dịch ra các thứ tiếng (ngonngu) khác nhau – bìa tất nhiên khác nhau thì cũng
được xem là có mã đầu sách khác nhau. Với mỗi bản dịch thì ngoài các tác giả sách còn
phải có thêm danh sách các dịch giả. Mỗi đầu sách ứng với nhà xuất bản (nhaxuatban) –
nhà xuất bản xác định các thông tin: tên nhà xuất bản, số điện thoại, địa chỉ. Mỗi đầu sách
này có một trạng thái (trangthai) cho biết đầu sách này có thể được cho mượn về nhà,
sách chỉ được mượn để đọc tại chỗ hoặc là sách chỉ được phép đăng ký trực tiếp với thủ
thư để photo. Mỗi đầu sách ký hiệu để phân loại sách, sách đang nằm ở kho nào trong thư
viện (kho đóng, kho mở và kho bảo dưỡng –mỗi đầu sách có thể một hoặc nhiều cuốn
sách và các ...
TRƯỜNG ĐI HC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
DANH SÁCH ĐỀ TÀI
PHÂN TÍCH THIT K HƯỚNG ĐI TƯNG
(Tt cc bài phân tích sau đây ch nhng nét sơ b v h thng, sinh viên cn tìm hiu thêm mt h thng thc tế).
Đề tài Phân tích thiết kế Hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Phân tích thiết kế Hướng đối tượng - Người đăng: monghoang-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Đề tài Phân tích thiết kế Hướng đối tượng 9 10 15