Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI: Quản Lý Siêu Thị Điện Thoại Di Động

Được đăng lên bởi Phạm Bằng
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ TÀI:
Quản Lý Siêu Thị Điện Thoại Di Động

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm trở lại đây sự phát triển của xã hội kéo theo những thị hiếu của con người
ngày càng được tăng cao cho nên nhu cầu vế sử dụng hệ thống điện thoại cũng được tăng theo chính
vì lẽ đó mà hàng loạt các siêu thị, cửa hàng bán điện thoại di động xuất hiện trên thị trường. Việc
kinh doanh của các cửa hàng, siêu thị ngày càng phát triển, kéo theo việc đòi hỏi ra đời các hệ thống
để trợ giúp họ trong việc quản lý bán hàng. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin có tác
động mạnh mẽ đến sự thành bại trong kinh doanh của các cửa hàng, siêu thị. Đặc biệt lĩnh vực phân
tích và thiết kế hệ thống thông tin là một phần quan trọng của nghành công nghệ thông tin. Nhờ nó
mà các hệ thống thông tin được quản lý đơn giản và nhanh chóng hơn.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có một hệ thống bán hàng để cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng
cùng với nhu cầu muốn tìm hiểu sâu hơn lĩnh vực phân tích và thiết kế hệ thống thông tin chúng em
đã thực hiện đồ án “Quản lý bán hàng siêu thị điện thoại Thế Giới Di Động”. Để hoàn thành được tốt
đề án không thể không có sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn, đề án đó phải được dựa trên những kiến
thức quý giá về lĩnh vực phân tích và thiết kế hệ thống thông tin mà thấy đã truyền đạt cũng như cung
cấp trong quá trình học, tuy nhiên mặc dù chúng em đã cố gắng hết sức nhưng đề án cũng có thể còn
nhiều điều sai sót mong được thầy tận tình giúp đỡ để đề án chúng em đạt được những thành công tốt
hơn nữa.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .........................................................................................................................................1
MỤC LỤC ................................................................................................................................................2
I. ........................................................................................................................................... Kh
ảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống ..........................................................................3
1. ....................................................................................................................................... Kh
ảo sát hệ thống.................................................................................................................................3
2. ....................................................................................
ĐỀ TÀI:
Quản Lý Siêu Thị Điện Thoại Di Động
ĐỀ TÀI: Quản Lý Siêu Thị Điện Thoại Di Động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI: Quản Lý Siêu Thị Điện Thoại Di Động - Người đăng: Phạm Bằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐỀ TÀI: Quản Lý Siêu Thị Điện Thoại Di Động 9 10 34