Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : quản lý thư viện

Được đăng lên bởi Nếu Được Trở Lại
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài:Quản Lý Thư Viện
Hiền

GV hướng dẫn : Nguyễn Thị

Lời nói đầu!
Lời đầu tiên chúng em xin gởi lời cảm ơn đến cô Hường người đã tạo điều kiện
cho chúng em nghiên cứu đề tài này và tận tình hướng dẫn chúng em để có thể hoàn
thành tốt môn học. Bên cạnh đó, cho chúng em tầm nhìn cơ bản trong việc áp dụng môn
học vào vấn đề tin học hóa trong đời sống thực tế.
Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là Công Nghệ
Thông Tin thì các công việc quản lý đòi hỏi phải thực hiện một cách nhanh chóng, chính
xác và hiệu quả…nên việc ứng dụng tin học vào công việc quản lý ngày càng tăng. Việc
quản lý thư viện cũng rất được chú trọng, nhằm tạo điều kiện cho học sinh-sinh viên và
các tầng lớp khác trao dồi kiến thức một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí của
người dân để có thể áp dụng tốt trong công việc, đời sống hằng ngày… nên chúng em đã
chọn đề tài Quản lý thư viện để nghiên cứu.
Do kiến thức còn hạn chế, và thời gian hạn hẹp nên chương trình còn nhiều thiếu
sót, chúng em mong rằng qua đề tài lần này có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Chân
thành cảm ơn cô.

1

SV thực hiện: Triệu Sùng Lỹ
Trần Minh Tân

Đề tài:Quản Lý Thư Viện
Hiền

GV hướng dẫn : Nguyễn Thị

MỤC LỤC
Phần 1: Phân Tích Hệ Thống.................................................................................5
A. KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH YÊU CẦU:....................................................................5
I. Khảo sát hiện trạng:

5

II. Xác định yêu cầu:

5

1.

Yêu cầu chức năng:................................................................................ 5

2.

Yêu cầu phi chức năng:.........................................................................6

B. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG:............................................................................ 6
I. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ : (BFD) 6
II. Mô hình dữ liệu thực thể kết hợp : (ERD) 7
1.

Vẽ mô hình:............................................................................................. 7

2.

Danh sách các thực thể, các mối kết hợp:.........................................8

a.

Xác định thực thể:..............................................................................8

b.

Mô tả thực thể..................................................................................... 9

c.

Các mối quan hệ:..............................................................................12

III. Mô hình dòng dữ liệu : (DFD) 15
1.

Sơ đồ ngữ cảnh:..........................................................
Đề tài:Quản Lý Thư Viện GV hướng dẫn : Nguyễn Thị
Hiền
Lời nói đầu!
Lời đầu tiên chúng em xin gởi lời cảm ơn đến Hường người đã tạo điều kiện
cho chúng em nghiên cứu đề tài này tận tình hướng dẫn chúng em để thể hoàn
thành tốt môn học. Bên cạnh đó, cho chúng em tầm nhìn cơ bản trong việc áp dụng môn
học vào vấn đề tin học hóa trong đời sống thực tế.
Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là Công Nghệ
Thông Tin thì các công việc quản lý đòi hỏi phải thực hiện một cách nhanh chóng, chính
xáchiệu quả…nên việc ứng dụng tin học vào công việc quản lý ngày càng tăng. Việc
quản thư viện cũng rất được c trọng, nhằm tạo điều kiện cho học sinh-sinh viên
các tầng lớp khác trao dồi kiến thức một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí của
người dân để có thể áp dụng tốt trong công việc, đời sống hằng ngày… nên chúng em đã
chọn đề tài Quản lý thư viện để nghiên cứu.
Do kiến thức còn hạn chế, thời gian hạn hẹp nên chương trình còn nhiều thiếu
sót, chúng em mong rằng qua đề tài lần này có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Chân
thành cảm ơn cô.
1
SV thực hiện: Triệu Sùng Lỹ
Trần Minh Tân
Đề tài : quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : quản lý thư viện - Người đăng: Nếu Được Trở Lại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề tài : quản lý thư viện 9 10 345