Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN

Được đăng lên bởi thietkma
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ PHẦN MỀM
QUẢN LÝ SINH VIÊN

Giáo viên hướng dẫn:

Lê Đức Thuận

Sinh viên thực hiện : Vũ Ngọc Tiến
Nguyễn Ngọc Ánh
Sái Nguyễn Đức Hoàng
Lớp : AT8B

Đề tài: Thiết kế phần mềm quản lý sinh viên
Hà Nội, tháng 10 năm 2014MỤC

2

LỤC

Đề tài: Thiết kế phần mềm quản lý sinh viên

LỜI MỞ ĐẦU
Quản lý sinh viên là một công tác rất quan trọng và phức tạp mà bất kỳ
đơn vị đào tạo đại học nào cũng phải thực hiện. Bắt đầu từ việc làm thủ tục nhập
học cho sinh viên mới, tiếp theo đó là theo dõi và quản lý các thông tin về sinh
viên trong suốt khóa học cũng như việc hệ thống hóa, lưu trữ và bảo quản các
thông tin: kết quả học tập, hồ sơ cá nhân khi sinh viên ra trường.
Việc nắm bắt, quản lý các thông tin đã được thực hiện ở hầu hết các
trường đại học. Tuy nhiên, thông tin ở dạng này chỉ dừng ở mức độ lưu trữ để
khai thác theo các khía cạnh tĩnh thay thế cho hoạt động bằng tay hàng ngày.
Quản lý sinh viên cần đến các hoạt động tích cực hơn nữa, chẳng hạn như việc
theo dõi các hoạt động ngoại khóa, các thông tin thực tập, đi làm, cung cấp các
dịch vụ trực tuyến: tra cứu điểm, học phí, học bổng, khen thưởng, kỉ luật,…
Từ những yêu cầu trên, nhóm chúng em chọn đề tài thiết kế phần mềm
quản lý sinh viên nhằm mục đích cải thiện những khó khăn, bất tiện của các
phần mềm cũ và lưu trữ thông tin sinh viên một cách dễ dàng nhất.
Vì thời gian làm đề tài ngắn và là lần đầu thực hiện nên nhóm không tránh
khỏi những thiếu sót, mong thầy cô sẽ có những góp ý để giúp nhóm hoàn thiện
hơn phần mềm này.

3

Đề tài: Thiết kế phần mềm quản lý sinh viên

Phần I: Mô tả nghiệp vụ
1.1. Yêu cầu chung đối với phần mềm
1.1.1. Yêu cầu người sử dụng
- Các chức năng của phần mềm: phải tuân theo quy chế, quy trình đào tạo
của trường.
- Phần mềm phải có giao diện thân thiện: để mọi người đều có thể sử
dụng được, không nhất thiết phải là người trong ngành công nghệ thông tin.
- Hệ thống phải dễ sử dụng, quản lý: đảm bảo tốt cho việc sử dụng phần
mềm để quản lý cũng như tra cứu cùng thời điểm với số lượng lớn người sử
dụng.
- Hệ thống phải có khả năng bảo mật tốt: tất cả mọi thông tin cá nhân chỉ
có người được phân quyền mới được phép xem và chinh sửa.
- Hệ thống phải có chức năng phục hồi, sao lưu dữ liệu thường xuyên:
tránh tình trạng mất, hỏng, sai lệch dữ liệu.
- Hệ thống cần có khả năng mở rộng, nâng cấp trong tương lai: để có thể
thay đổi cho phù hợp với yêu cầu công tác quản lý.
- Chi phí cho hệ thống (phần mềm, phần cứng, ...
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ PHẦN MỀM
QUẢN LÝ SINH VIÊN
Giáo viên hướng dẫn: Lê Đức Thuận
Sinh viên thực hiện : Vũ Ngọc Tiến
Nguyễn Ngọc Ánh
Sái Nguyễn Đức Hoàng
Lớp : AT8B
ĐỀ TÀI THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN - Người đăng: thietkma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐỀ TÀI THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ SINH VIÊN 9 10 512