Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài thực tập : Quản lý thư viện

Được đăng lên bởi Nguyen Hoangkhang
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 879 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài thực tập : Quản lý thư viện – Sinh viên thực hiện : Nguyễn Tất Thắng

Chương I: Lập kế hoạch
I.1 Khởi tạo dự án
I.1 Ngữ cảnh
Sử dụng máy tính để quản lý công việc thư viện đã được thực hiện ở nhiều nơi và thể
hiện thế mạnh của nó. Tuy nhiên, tại thư viện trường Cao đẳng sư phạm Quảng trị vẫn chưa có
một hệ thống quản lý công việc hoàn chỉnh sử dụng máy tính mà phần nhiều đều áp dụng hình
thức quản lý truyền thống bằng tay. Chính do thực tế đó dự án quản lý thư viện được xây dựng
nhằm mục đích tối ưu hoá công việc quản lý tại thư viện trường Cao đẳng sư phạm Quảng trị.

I.2 Yêu cầu hệ thống
a/ Tên dự án : Hệ thống quản lý thư viện
b/ Nhu cầu hệ thống:
- Giãm tải công việc cho người quản lý
- Tăng tốc độ của công việc mượn trả sách và thống kê sách
- Tăng tính chính xác trong việc kiểm kê sách quản lý đọc giả và tình hình mượn trả
sách

I.3 Quản lý dự án
a/ Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ
STT
Nội dung
1
Lập kế hoạch và phát triển hệ thống
- Khởi tạo dự án
2

- Quản lý dự án
Phân tích
- Kế hoạch phân tích
- Thu thập các yêu cầu

- Xác định các mô hình

3

Tìm hiểu kế hoạch xây dựng
hệ thống và đề ra các bước
xây dựng nên hệ thống.
Xác định yêu cầu hệ thống
Lập kế hoạch phỏng vấn
người dùng đưa ra các yêu
cầu nghiệp vụ, yêu cầu
chức năng của hệ thống
Xác định được những tác
nhân cơ bản của hệ thống
và những hoạt động của hệ
thống

Thiết kế

- Giao diện
4

Mô tả

- Sơ đồ định hướng
Xây dựng hệ thống
- Viết code và đóng gói hệ thống

Thiết kế chi tiết: dữ liệu, xử
lý và giao diện

Trang 1

Đề tài thực tập : Quản lý thư viện – Sinh viên thực hiện : Nguyễn Tất Thắng

Chương II: Phân tích hệ thống
II. Khảo xác hiện trạng
II.1. Giới thiệu chung
Thư viện Cao đẳng sư phạm Quảng trị quản lý khoảng 20000 đầu sách và tạp chí, phục
vụ cho học sinh, sinh viên, giáo viên (độc giả) của trường. Độc giả có thể mượn sách về nhà hoặc
đọc tại chỗ. Việc phân công quản lý trong thư viện được thực hiện như sau:
- Bộ phận quản lý: Gồm 2 người: Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm.
o Chủ nhiệm thư viện: điều hành chung toàn bộ các công tác trong thư viện.
o Phó chủ nhiệm: có nhiệm vụ quản lý về cơ sở vật chất (quản lý tài liệu,…)
- Bộ phận nghiệp vụ: Gồm 3 tổ chuyên môn :
o Tổ nghiệp vụ: bổ sung tài liệu định kỳ, phân loại tài liệu (phân loại theo
chuyên ngành khoa học hoặc theo khu phân chia đã có), mô tả tài liệu để đưa
lên mục tra cứu tài liệu (tra theo truyền thống hoăc tra điện tử).
o Tổ thông tin tư liệu: tạo lập CSDL của các đầu sách, xây dựng hoàn thiện cho
bộ máy điện ...
Đề tài thực tập : Quản lý thư viện – Sinh viên thực hiện : Nguyễn Tất Thắng
Chương I: Lập kế hoạch
I.1 Khởi tạo dự án
I.1 Ngữ cảnh
Sử dụng máy tính để quản lý công việc thư viện đã được thực hiện ở nhiều nơi và thể
hiện thế mạnh của nó. Tuy nhiên, tại thư viện trường Cao đẳng sư phạm Quảng trị vẫn chưa có
một hệ thống quản lý công việc hoàn chỉnh sử dụng máy tính mà phần nhiều đều áp dụng hình
thức quản lý truyền thống bằng tay. Chính do thực tế đó dự án quản lý thư viện được xây dựng
nhằm mục đích tối ưu hoá công việc quản lý tại thư viện trường Cao đẳng sư phạm Quảng trị.
I.2 Yêu cầu hệ thống
a/ Tên dự án : Hệ thống quản lý thư viện
b/ Nhu cầu hệ thống:
- Giãm tải công việc cho người quản lý
- Tăng tốc độ của công việc mượn trả sách và thống kê sách
- Tăng tính chính xác trong việc kiểm kê sách quản lý đọc giả và tình hình mượn trả
sách
I.3 Quản lý dự án
a/ Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ
STT Nội dung Mô tả
1 Lập kế hoạch và phát triển hệ thống
- Khởi tạo dự án
- Quản lý dự án
Tìm hiểu kế hoạch xây dựng
hệ thống đề ra các bước
xây dựng nên hệ thống.
2 Phân tích
- Kế hoạch phân tích Xác định yêu cầu hệ thống
- Thu thập các yêu cầu Lập kế hoạch phỏng vấn
người dùng đưa ra các yêu
cầu nghiệp vụ, yêu cầu
chức năng của hệ thống
- Xác định các mô hình
Xác định được những tác
nhân bản của hệ thống
những hoạt động của hệ
thống
3 Thiết kế
- Giao diện
- Sơ đồ định hướng
Thiết kế chi tiết: dữ liệu, xử
lý và giao diện
4 Xây dựng hệ thống
- Viết code và đóng gói hệ thống
Trang 1
Đề tài thực tập : Quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài thực tập : Quản lý thư viện - Người đăng: Nguyen Hoangkhang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề tài thực tập : Quản lý thư viện 9 10 433