Ktl-icon-tai-lieu

đè tài về Ram

Được đăng lên bởi ngoquocviet26081993-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
slide
Cácloạiram

1.RAMlàgì?

RAM (viết tắt từ Random Access Memory trong tiếng Anh) là một loại bộnhớchínhcủa máytínhRAM được gọi là bộ
nhớ truy xuất ngẫu nhiên vì nó có đặc tính: thời gian thực hiện thao tác đọc hoặc ghi đối với mỗi ô nhớ là như
nhau, cho dù đang ở bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ. Mỗi ô nhớ của RAM đều có một địa chỉ. Thông thường, mỗi ô
nhớ là một byte (8 bit); tuy nhiên hệ thống lại có thể đọc ra hay ghi vào nhiều byte (2, 4, 8 byte).

2.ĐẶC TRƯNG CỦA RAM:

Bộ nhớ RAM có 4 đặc trưngsau:

Dunglượng bộ nhớ: Tổng số byte của bộ nhớ ( nếu tính theo byte ) hoặc là tổng số bit trong bộ nhớ nếu tính
theo bit.
Tổ chức bộ nhớ: Số ô nhớ và số bit cho mỗi ô nhớ
Thời gian thâm nhập: Thời gian từ lúc đưa ra địa chỉ của ô nhớ đến lúc đọc được nội dung của ô nhớ đó.
Chu kỳ bộ nhớ: Thời gian giữa hai lần liên tiếp thâm nhập bộ nhớ.

3.CẤU TẠO BÊN NGOÀI RAM

-Chípxửlý:xửlýdữliệuvào-ra
-SIMM-RAM: Modulebộnhớ
-DIMM-RAM:Modulebộ nhớ
-Pins:chângiaotiếp

4.MỤC ĐÍCH CỦA RAM:

Máy vi tính sử dụng RAM để lưu trữ mã chương trình và dữ liệu trong suốt quá trình thực thi. Đặc trưng tiêu biểu của
RAM là có thể truy cập vào những vị trí khác nhau trong bộ nhớ và hoàn tất trong khoảng thời gian tương tự, ngược lại
với một số kỹ thuật khác, đòi hỏi phải có một khoảng thời gian trì hoãn nhất định.

Phânloạiram

PHÂNLoẠIRAM
-Tùytheo công nghệ chế tạo, người ta phân biệt thành 2 loại:

+SRAM(Static RAM): RAMtĩnh

+DRAM(Dynamic RAM): RAMđộng

1.SRAM(Static RAM): RAMtĩnh

6 transistortrongmộtônhớcủaRAMtĩnh
RAM tĩnh được chế tạo theo công nghệ ECL (dùng trong CMOS và BiCMOS). Mỗi bit nhớ gồm có các cổng logic với 6
transistor MOS. SRAM là bộ nhớ nhanh, việc đọc không làm hủy nội dung của ô nhớ và thời gian thâm nhập bằng chu
kỳ của bộ nhớ.

2.DRAM(Dynamic RAM): RAM động

1 transistor và 1 tụ điện trong một ô nhớ của RAM động

-RAMđộng dùng kỹ thuật MOS. Mỗi bit nhớ gồm một transistor và một tụ điện. Việc ghi nhớ dữ liệu dựa
vào việc duy trì điện tích nạp vào tụ điện và như vậy việc đọc một bit nhớ làm nội dung bit này bị hủy. Do
vậy sau mỗi lần đọc một ô nhớ, bộ phận điều khiển bộ nhớ phải viết lại nội dung ô nhớ đó. Chu kỳ bộ nhớ
cũng theo đó mà ít nhất là gấp đôi thời gian thâm nhập ônhớ

-Bộnhớ DRAM chậm nhưng rẻ tiền hơn SRAM.

Cácloạidram

1.SDRAM (Viếttắttừ Synchronous dynamic RAM)

Đượcgọi là DRAM đồng bộ. SDRAM gồm 3 phân loại: SDR, DDR, DDR2 va DDR3.

 2.SDR SDRAM (Single Data Rate SDRAM)

PC-66: 66 MHz bus.
PC-100: 100 MHz bus.
PC-133: 133 MHz bus.

t...
Cácloạiram
slide
đè tài về Ram - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đè tài về Ram - Người đăng: ngoquocviet26081993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
đè tài về Ram 9 10 354