Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chứng chỉ A tin học quốc gia

Được đăng lên bởi Trang Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
Đề thi:

CHỨNG CHỈ A TIN HỌC QUỐC GIA
Thời gian: 150 phút
Ngày thi: 20/3/2011

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***
** Lưu ý: Bài thi gồm 2 phần: Lý thuyết và Thực hành. Trong phần thực hành gồm: Windows,
WinWord, PowerPoint và Excel. Nếu điểm của phần thực hành Windows < 0.25đ hoặc Winword+
PowerPoint < 1đ hoặc Excel < 1đ thì xem như bài thi không đạt **

I. Phần lý thuyết
Trong thư mục làm việc tạo tập tin LYTHUYET.TXT trả lời các câu hỏi sau? (1 điểm)
1. Bạn hãy kể tên các loại “Bảng mã” Font tiếng việt sử dụng trên Windows mà bạn biết
2. Cho biết sự khác nhau khi nhấn phím “Delete” và “Shift + Delete” trong Windows.
3. Cho biết sự khác nhau giữa 2 chức năng Shutdown và Restart trong Windows.

II. Phần Thực hành
A. Windows (1 điểm)
1. Trong thư mục gốc, tạo 2 thư mục DIENMAY và MAYMAC. Trong thư mục DIENMAY, tạo 2 thư mục
NHAPKHAU và NOIDIA. Trong thư mục MAYMAC tạo 2 thư mục HANGMOI và HANGTON.
2. Tìm và sao chép vào thư mục DIENMAY:
3 tập tin mà phần tên có chứa ký tự “A”, kích thước <= 30 KB và được tạo sau ngày 15/12/1990.
3. Sao chép các tập tin trong thư mục DIENMAY vào thư mục NHAPKHAU, sau đó đổi phần mở rộng của
các tập tin trong thư mục NHAPKHAU thành BAK.
4. Nén thư mục DIENMAY thành tập tin NEN.RAR và lưu vào thư mục gốc.
5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho tập tin NEN.RAR có trong thư mục gốc.

SC_CCA_0123_0066_200910_48

Trang 1/4

TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
B. Word (3 điểm)
Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc
với tên BaiThiWord.doc

Convert tập tin từ định dạng
gốc của PowerPoint PPT sang Flash SWF

1. Với Wondershare
PowerPoint to Flash có thể chuyển đổi
định dạng PPT sang Flash với 1 cú nhấp
chuột….
2. Với OpenOffice
Mở tập tin PowerPoint muốn chuyển đổi
sang flash.
Nhấp File -> Export.
Chọn Macromedia Flash (SWF) trong
Filter. OK.
3. Với Adobe Flash
Lưu tập tin PowerPoint thành dạng
WMF.
Mở Office-> Save As -> Other Formats,
chọn Windows Metafile (*.WMF).

SC_CCA_0123_0066_200910_48

4. Với các công cụ trực tuyến :
Zamzar là một ứng dụng web hỗ trợ chuyển
đổi.
5. Với các dịch vụ chia sẻ PPT ( Slideshare.net,
slideboom.com, authorstream.com …)
Tải tập tin trình chiếu của mình tới các
website trên, nhà cung cấp dịch vụ sẽ tự
động chuyển sang tập tin định dạng flash
cho bạn và chia sẻ trên web.
6. Với công cụ ghi màn hình
Tải và cài đặt Comtasia trên máy sau đó
thực hiện các bước ...
TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
SC_CCA_0123_0066_200910_48 Trang 1/4
Đề thi:
CHỨNG CHỈ A TIN HỌC QUỐC GIA
Thời gian: 150 phút
Ngày thi: 20/3/2011
*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***
** Lưu ý: Bài thi gồm 2 phần: Lý thuyết và Thực hành. Trong phần thực hành gồm: Windows,
WinWord, PowerPoint và Excel. Nếu điểm của phần thực hành Windows < 0.25đ hoặc Winword+
PowerPoint < 1đ hoặc Excel < 1đ thì xem như bài thi không đạt **
I. Phn lý thuyết
Trong thư mc làm vic to tp tin LYTHUYET.TXT tr li các câu hi sau? (1 đim)
1. Bạn hãy kể tên các loại “Bảng mã” Font tiếng việt sử dụng trên Windows mà bạn biết
2. Cho biết sự khác nhau khi nhấn phím “Delete” và “Shift + Delete” trong Windows.
3. Cho biết sự khác nhau giữa 2 chức năng Shutdown và Restart trong Windows.
II. Phn Thc hành
A. Windows (1 đim)
1. Trong thư mục gốc, tạo 2 thư mục DIENMAY MAYMAC. Trong thư mục DIENMAY, tạo 2 thư mục
NHAPKHAU và NOIDIA. Trong thư mục MAYMAC tạo 2 thư mục HANGMOI và HANGTON.
2. Tìm và sao chép vào thư mục DIENMAY:
3 tập tin mà phần tên có chứa ký tự “A”, kích thước <= 30 KB và được tạo sau ngày 15/12/1990.
3. Sao chép các tập tin trong thư mục DIENMAY vào tmục NHAPKHAU, sau đó đổi phần mở rộng của
các tập tin trong thư mục NHAPKHAU thành BAK.
4. Nén thư mục DIENMAY thành tập tin NEN.RAR và lưu vào thư mục gốc.
5. Đt thuộc tính chỉ đọc cho tập tin NEN.RAR có trong thư mục gốc.
Đề thi chứng chỉ A tin học quốc gia - Trang 2
Đề thi chứng chỉ A tin học quốc gia - Người đăng: Trang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi chứng chỉ A tin học quốc gia 9 10 157