Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A

Được đăng lên bởi tthuy75
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG NGOAÏI NGÖÕ-TIN HOÏC-BDVH THAØNH COÂNG
109 Tröôøng Chinh Phöôøng 12 Quaän Taân Bình TpHCM
312A Tröôøng Chinh Phöôøng 13 Quaän Taân Bình TpHCM
Website:  - ÑT: (08) 38851852 - 0942839808

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGOAÏI NGÖÕ-TIN HOÏC TP.HCM
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA
TRÌNH ĐỘ A
Thời gian thi:
Ngày thi:
Đề thi số:
Lưu ý:

- Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đĩa Z: để chấm điểm.
- Đề thi được chia thành 3 phần. Bài thi được xem như đạt nếu tổng điểm
của 3 phần từ 15 điểm trở lên và điểm từng phần phải đạt tối thiểu:
Windows + Lý thuyết tổng quát ≥ 3 điểm; Word + Powerpoint ≥ 3 điểm,
Excel ≥ 3 điểm.

Phần I: Microsoft Windows (7.5 điểm)
Câu 1: Trên ổ đĩa Z:\ tạo cây thư mục như (Hình 1).
Câu 2: Trong thư mục Bai tap, tạo tập tin TRALOI.TXT có nội dung trả lời các câu hỏi
sau:
1. Mô tả cách cài đặt thêm font chữ vào hệ thống Windows.
2. Giả sử trên máy tính có một số thư mục và tập tin đang ở chế độ ẩn hoàn toàn, muốn
cho nó hiển thị lên ta phải làm sao?
Câu 3: Tìm trên máy tính 2 tập tin có phần mở
rộng .TXT hoặc .CHM, có tối đa 6 ký tự trong phần
tên, dung lượng ít hơn 10KB. Sao chép hai tập tin
đó về thư mục Bai tap.
Câu 4: Trên thư mục Bai tap, tạo shortcut cho:
a. Chương trình cài đặt máy in.
b. Thư mục Bai tap.
Câu 5: Dùng chương trình vẽ Mspaint để mở tập tin
hình ảnh giadinh.jpg được cho sẵn ở ổ đĩa Z:\.
Thêm vào dòng chữ "Cả nhà bên nhau" lên nền
của tấm ảnh đó (định dạng chữ màu vàng, có dấu,
font chữ bất kỳ), sau đó lưu lại với tên
canhabennhau.bmp trong thư mục Bai tap.
(Hình 1)

Phần II: Microsoft Word và Microsoft PowerPoint (10 điểm)
A. Microsoft Word (8 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày văn bản có nội dung theo mẫu trang bên, lưu văn bản vào ổ đĩa Z:\ với tên
CHUYEN-THU-NHAT.DOC.
Yêu cầu:
- Sử dụng font Arial, size 11 cho phần nội dung.
- Định dạng tất cả các paragraph: Before, after: 3pt
Đề thi gồm có 4 trang

Trang 1

-

Page setup: Top: 2cm, Bottom: 2cm, Left: 2cm, Right: 2cm.
Footer: Câu chuyện thứ nhất (canh trái); Chèn số trang (canh phải).
Hình chèn vào văn bản được cho sẵn trên đĩa Z:\ là cry.jpg

C

ác bạn thân
mến!
Tôi đã được đọc
những câu chuyện rất cảm động về những tình cảm cao quý của con người. Có những câu chuyện khi đọc
xong tôi đã khóc vì xúc động...Và cũng có những điều mà tôi không thể diễn đạt được thành lời, hôm nay tôi
muốn chia sẻ với các bạn.
Câu chuyện thứ nhất
ẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần
mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì
đã muộn mất r...
TRÖÔØNG NGOAÏI NGÖÕ-TIN HOÏC-BDVH THAØNH COÂNG
109 Tröôøng Chinh Phöôøng 12 Quaän Taân Bình TpHCM
312A Tröôøng Chinh Phöôøng 13 Quaän Taân Bình TpHCM
Website: www.thanhcong.edu.vn - ÑT: (08) 38851852 - 0942839808
ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA
TRÌNH ĐỘ A
Ngày thi:
Đề thi số:
Lưu ý:
- Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đĩa Z: để chấm điểm.
- Đề thi được chia thành 3 phần. Bài thi được xem như đạt nếu tổng điểm
của 3 phần từ 15 điểm trở lên điểm từng phần phải đạt tối thiểu:
Windows + thuyết tổng quát
3 điểm; Word + Powerpoint
3 điểm,
Excel
3 điểm.
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGOAÏI NGÖÕ-TIN HOÏC TP.HCM
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
Thời gian thi:
Phần I: Microsoft Windows (7.5 điểm)
Câu 1: Trên ổ đĩa Z:\ tạo cây thư mục như (Hình 1).
Câu 2: Trong thư mục Bai tap, tạo tập tin TRALOI.TXT nội dung trả lời các câu hỏi
sau:
1. Mô tả cách cài đặt thêm font chữ vào hệ thống Windows.
2. Giả sử trên máy tính có một số thư mục và tập tin đang ở chế độ ẩn hoàn toàn, muốn
cho nó hiển thị lên ta phải làm sao?
Câu 3: Tìm trên máy tính 2 tập tin phần mở
rộng .TXT hoặc .CHM, tối đa 6 tự trong phần
tên, dung lượng ít hơn 10KB. Sao chép hai tập tin
đó về thư mục Bai tap.
Câu 4: Trên thư mục Bai tap, tạo shortcut cho:
a. Chương trình cài đặt máy in.
b. Thư mục Bai tap.
Câu 5: Dùng chương trình vẽ Mspaint để mở tập tin
hình ảnh giadinh.jpg được cho sẵn đĩa Z:\.
Thêm vào dòng chữ "Cả nhà bên nhau" lên nền
của tấm ảnh đó (định dạng chữ màu vàng, dấu,
font chữ bất kỳ), sau đó lưu lại với tên
canhabennhau.bmp trong thư mục Bai tap.
Phần II: Microsoft Word và Microsoft PowerPoint (10 điểm)
A. Microsoft Word (8 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày văn bản có nội dung theo mẫu trang bên, lưu văn bản vào đĩa Z:\ với tên
CHUYEN-THU-NHAT.DOC.
Yêu cầu
:
- Sử dụng font Arial, size 11 cho phần nội dung.
- Định dạng tất cả các paragraph: Before, after: 3pt
Đề thi gồm có 4 trang Trang 1
(Hình 1)
Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A - Trang 2
Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A - Người đăng: tthuy75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A 9 10 803