Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi IQ Viettel

Được đăng lên bởi lamvantu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4576 lần   |   Lượt tải: 33 lần
U&BANK – CỘNG ĐỒNG NGÂN HÀNG & NGUỒN NHÂN
LỰC

GIỚI THIỆU
Trong số các phương pháp khác nhau có mục đích dùng để đo trí thông minh thì
phương pháp phổ biến nhất là dùng bài kiểm tra IQ (Chỉ số thông minh-Intellegence
Quotient). Đây là hình thức kiểm tra đã được tiêu chuẩn hóa, được thiết kế nhằm đo trí
thông minh của con người như sự khác biệt về học thức.
IQ là phương pháp đo mức độ thông minh liên quan đến độ tuổi. Từ “quotient”
(trong từ viết tắt IQ) có nghĩa là chia một lượng cho một lượng, và việc xác định trí thông
minh là năng lực trí tuệ hay độ nhanh nhạy của bộ não.
Thông thường thì các bài kiểm tra IQ gồm có nhiều loại câu hỏi có tính chất phân
bậc trình độ, mỗi câu đều được tiêu chuẩn hóa bằng việc thử nghiệm câu hỏi trên một số
lượng lớn các cá nhân nhằm thiết lập thang điểm số IQ trung bình cho mỗi bài kiểm tra là
100.
Thực tế cho thấy năng lực trí tuệ của một con người thường phát triển ở một tốc độ
nhất định cho đến độ tuổi khoảng 13, sau độ tuổi này sự phát triển trí não trở nên giảm
dần, ngoài tuổi 18 thì rất ít hoặc không có sự cải thiện trí thông minh nào.
Khi đo chỉ số IQ của một đứa trẻ, người ta thường dùng bài kiểm tra IQ đã được tiêu
chuẩn hóa, với điểm đạt trung bình được quy cho từng nhóm tuổi. Ví dụ một đứa trẻ 10
tuổi mà đạt được kết quả mà đáng lẽ ra đứa trẻ 12 tuổi mới đạt được thì đứa trẻ 10 tuổi có
chỉ số thông minh là 120, hay bằng 12/10 x 100:
Tuổi trí tuệ (12)
x 100 = 120 IQ
Tuổi thời gian (10)
Vì sau tuổi 18, người ta thấy ít hoặc không có sự cải thiện về trí thông minh nào
nên người lớn cần phải được kiểm tra bằng bài thi IQ có điểm trung bình là 100.
Cũng giống như nhiều cách phân bổ một bài kiểm tra khác trên thực tế, sự phân bổ
bài thi IQ có dạng như hình của một chiếc chuông thông thường (xem hình dưới), trong
hình này điểm đạt trung bình là 100 và các tỷ lệ tương tự xảy ra ở cả trên và dưới giá trị
chuẩn này.
Có nhiều loại bài kiểm tra trí thông minh khác nhau, ví dụ như loại bài Cattell,
Stanford-Binet và Wechsler, và mỗi loại đều có thang đánh giá trí thông minh khác nhau.
Stanford-Binet đánh giá rất cao bằng các câu hỏi liên quan đến khả năng ngôn ngữ
và được dùng rộng rãi ở Mỹ. Loại bài Weschler gồm có hai thang đánh giá riêng biệt về
ngôn ngữ và khả năng diễn đạt với mỗi mức IQ.
Đối với thang đánh giá Stanford-Binet thì có tới một nửa số người tham gia kiểm tra
đạt điểm IQ từ 90 đến 110, 25% đạt điểm trên 110, 11% đạt điểm trên 120, 3% đạt điểm
trên 130 và 0,6% đạt điểm trên 140.

% số người tham gia

1

0

10...
1
U&BANK CỘNG ĐỒNG NGÂN HÀNG & NGUỒN NHÂN
LỰC
GIỚI THIỆU
Trong số các phương pháp khác nhau mục đích dùng để đo trí thông minh thì
phương pháp phổ biến nhất dùng bài kiểm tra IQ (Chỉ số thông minh-Intellegence
Quotient). Đây hình thức kiểm tra đã được tiêu chuẩn hóa, được thiết kế nhằm đo trí
thông minh của con người như sự khác biệt về học thức
.
IQ phương pháp đo mức độ thông minh liên quan đến độ tuổi. Từ “quotient”
(trong từ viết tắt IQ) nghĩa chia mt lượng cho một lưng, vic c đnh trí thông
minh là năng lc trí tu hay đ nhanh nhy ca b não.
Thông thường thì các bài kiểm tra IQ gồm nhiều loại câu hỏi tính chất phân
bậc trình độ, mỗi câu đều được tiêu chuẩn hóa bằng việc thử nghiệm câu hỏi trên một số
lượng lớn các cá nhân nhằm thiết lập thang điểm số IQ trung bình cho mỗi bài kiểm tra là
100.
Thực tế cho thấy năng lực trí tuệ của một con người thường phát triển một tốc độ
nhất định cho đến độ tuổi khoảng 13, sau độ tuổi y sự phát triển tnão trở nên giảm
dần, ngoài tuổi 18 thì rất ít hoặc không có sự cải thiện trí thông minh nào.
Khi đo chỉ số IQ của một đứa trẻ, người ta thường dùng bài kiểm tra IQ đã được tiêu
chuẩn hóa, với điểm đạt trung bình được quy cho từng nhóm tuổi. dụ một đứa trẻ 10
tuổi mà đạt được kết quả mà đáng lẽ ra đứa trẻ 12 tuổi mới đạt được thì đứa trẻ 10 tuổi có
chỉ số thông minh là 120, hay bằng 12/10 x 100:
sau tuổi 18, người ta thấy ít hoặc không sự cải thiện về trí thông minh nào
nên người lớn cần phải được kiểm tra bằng bài thi IQ có điểm trung bình là 100.
Cũng giống như nhiều cách phân bổ một bài kiểm tra khác trên thực tế, sự phân bổ
bài thi IQ dạng như hình của một chiếc chuông thông thường (xem hình dưới), trong
hình y điểm đạt trung bình 100 và các tlệ tương tự xảy ra ctrên dưới giá trị
chuẩn này.
nhiều loại bài kiểm tra trí thông minh khác nhau, dụ như loại bài Cattell,
Stanford-Binet và Wechsler, và mỗi loại đều có thang đánh giá trí thông minh khác nhau.
Stanford-Binet đánh giá rất cao bằng các câu hỏi liên quan đến khả năng ngôn ngữ
được dùng rộng rãi Mỹ. Loại bài Weschler gồm hai thang đánh giá riêng biệt về
ngôn ngữ và khả năng diễn đạt với mỗi mức IQ.
Đối với thang đánh giá Stanford-Binet thì có tới một nửa số người tham gia kiểm tra
đạt điểm IQ từ 90 đến 110, 25% đạt điểm trên 110, 11% đạt điểm trên 120, 3% đạt điểm
trên 130 và 0,6% đạt điểm trên 140.
Tuổi thời gian (10)
Tuổi trí tuệ (12)
x 100 = 120 IQ
% số người tham gia
0 100 170 Điểm IQ
Đề thi IQ Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi IQ Viettel - Người đăng: lamvantu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề thi IQ Viettel 9 10 47