Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi lý thuyết nghề môn Tin học

Được đăng lên bởi ngocanh06spt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ THI LÝ THUYẾT (CHÍNH THỨC)

Môn thi: TIN HỌC, Bậc: THCS
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 (3 điểm)
Háy liệt kê các cách tạo một văn bản mới và các bước mở văn bản đã lưu
trong Microsoft Word.
Câu 2 (4 điểm)
Trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word, hãy nêu các thao tác để định
dạng một phần văn bản với cỡ chữ 13pt.
Câu 3 (3điểm)
Trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word, hãy trình bày cách để tạo một
bảng có 4 dòng, 5 cột.
Đáp án:
Câu
Câu 1:
* Các cách để tạo một văn bản mới:
C1: File > New > Blank new document
C2: Công cụ New
C3: Tổ hợp phím Ctrl - N
* Các bước mở văn bản đã lưu trong Microsoft Word:
- Chọn biểu tượng My Computer > Mở
C1: File > Open
đĩa > Mở thư mục > Chọn File > Open
C2: Công cụ Open
C3: Tổ hợp phím Ctrl - O
Câu 2:
- Chọn (Bôi đen vùng văn bản cân thay đổi cỡ chữ)
- Chọn Format
Font
Size
Chọn cỡ chữ thích hợp (13pt)
Câu 3:
T¹o ®îc b¶ng 5 cét, 4 dßng:
- §Æt trá t¹i n¬i cÇn t¹o b¶ng
- Vµo Table/Insert Table...
Trong Number of columns chän 5
Number of rows
chän 4
- Chän OK

Điểm
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

4đ

0,5đ
1đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI LÝ THUYẾT (CHÍNH THỨC)
Môn thi: TIN HỌC, Bậc: THCS
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 (3 điểm)
Háy liệt kê các cách tạo một văn bản mới và các bước mở văn bản đã lưu
trong Microsoft Word.
Câu 2 (4 điểm)
Trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word, hãy nêu các thao tác để định
dạng một phần văn bản với cỡ chữ 13pt.
Câu 3 (3điểm)
Trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word, hãy trình bày cách để tạo một
bảng có 4 dòng, 5 cột.
Đáp án:
Câu Điểm
Câu 1:
* Các cách để tạo một văn bản mới:
C1: File > New > Blank new document
C2: Công cụ New
C3: Tổ hợp phím Ctrl - N
* Các bước mở văn bản đã lưu trong Microsoft Word:
C1: File > Open
C2: Công cụ Open
C3: Tổ hợp phím Ctrl - O
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Câu 2:
- Chọn (Bôi đen vùng văn bản cân thay đổi cỡ chữ)
- Chọn Format Font Size Chọn cỡ chữ thích hợp (13pt)
Câu 3:
T¹o ®îc b¶ng 5 cét, 4 dßng:
- §Æt trá t¹i n¬i cÇn t¹o b¶ng
- Vµo Table/Insert Table...
Trong Number of columns chän 5
Number of rows chän 4
- Chän OK
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
- Chọn biểu tượng My Computer > Mở
đĩa > Mở thư mục > Chọn File > Open
Đề thi lý thuyết nghề môn Tin học - Người đăng: ngocanh06spt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi lý thuyết nghề môn Tin học 9 10 432