Ktl-icon-tai-lieu

đề thi mô phỏng

Được đăng lên bởi stepneverback
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Đề 1 (hai đề chọn 1)
Quá trình chiết Lỏng – Lỏng (Liquid-Liquid Extraction in HYSYS)
Dòng lỏng chứa 60% mol H2O và 40% mol aceton đi vào tháp chiết ở
nhiệt độ 25oC và áp suất 1 atm, lưu lượng dòng 1 kgmol/sec, được chiết
bằng dung môi MIBK tinh khgieets trong cùng điều kiện như dòng nguyên
liệu. (Sử dụng NRTL Fluid Package)
1. Xác định lưu lượng các dòng sản phẩm sau tháp chiết.
2. Xác định thành phần các dòng sản phẩm sau tháp chiết.

BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Đề 2 (hai đề chọn 1
Quá trình Hấp thụ Khí – Lỏng (Gas-Liquid Absorption in HYSYS)
Dòng khí nguyên liệu có 20% mol CO 2 và 80% mol methane, lưu
lượng 7200 m3/h. CO2 được hấp thụ bằng Propylene Carbonate trong tháp
đệm. Tháp hấp thị làm việc ở nhiệt độ 60oC và áp suất 60.1 atm. Dòng dung
môi tưới vào tháp có lưu lượng 2000 kmol/hr.
1. Tính nồng độ CO2 còn lại trong dòng khí ra khỏi tháp hấp thụ
(%mol)
2. Chiều cao và đường kính tháp hấp thụ.

...
BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC
MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Đề 1 (hai đề chọn 1)
Quá trình chiết Lỏng – Lỏng (Liquid-Liquid Extraction in HYSYS)
Dòng lỏng chứa 60% mol H
2
O 40% mol aceton đi vào tháp chiết ở
nhiệt độ 25
o
C áp suất 1 atm, lưu lượng dòng 1 kgmol/sec, được chiết
bằng dung môi MIBK tinh khgieets trong cùng điều kiện như dòng nguyên
liệu. (Sử dụng NRTL Fluid Package)
1. Xác định lưu lượng các dòng sản phẩm sau tháp chiết.
2. Xác định thành phần các dòng sản phẩm sau tháp chiết.
BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC
MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Đề 2 (hai đề chọn 1
Quá trình Hấp thụ Khí – Lỏng (Gas-Liquid Absorption in HYSYS)
Dòng khí nguyên liệu 20% mol CO
2
80% mol methane, lưu
lượng 7200 m
3
/h. CO
2
được hấp thụ bằng Propylene Carbonate trong tháp
đệm. Tháp hấp thị làm việc nhiệt độ 60
o
C áp suất 60.1 atm. Dòng dung
môi tưới vào tháp có lưu lượng 2000 kmol/hr.
1. Tính nồng độ CO
2
còn lại trong dòng khí ra khỏi tháp hấp thụ
(%mol)
2. Chiều cao và đường kính tháp hấp thụ.
đề thi mô phỏng - Người đăng: stepneverback
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi mô phỏng 9 10 979