Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi hll3042
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1689 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề thi được upload tại diễn đàn sinhviennet.vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHÊ THÔNG TIN & TT
BÔ MÔN HTTT

ĐỀ THI HỌC KỲ 2-0910
HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH TK HTTT (CT109)
THỜI GIAN: 60 PHÚT

NỘI DUNG:
PHẦN 1: LÝ THUYẾT (3 điểm)
1. Nêu một số tiêu chuẩn cần thiết để thiết kế một giao diện thân thiện ?
2. Trong các luật vẽ DFD, hãy trình bày các luật vẽ ô xử lý và kho dữ liệu?

PHẦN 2: PHÂN TÍCH (7 điểm)
Cho anh/chị mô tả sau:
Thư viện khoa CNTT-TT có nhu cầu quản lý việc sử dụng sách. Mỗi đầu sách (gồm nhiều bản
giống nhau), thư viện cần quản lý các thông tin như: mã số đầu sách, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản,
năm xuất bản, số trang, tóm tắt nội dung và số bản. trước khi mượn sách sinh viên cần tra cứu đầu sách
rồi ghi vào phiếu mượn. Khi mượn sách, sinh viên cần sử dụng thẻ thư viện có các thông tin sau: mã số
thẻ TV, họ tên chủ thẻ, tên lớp và tên chuyên ngành của sinh viên. Mỗi lần mượn sách, thủ thư điều ghi
nhận bằng một phiếu mượn theo mẫu sau:
PHIỀU MƯỢN
-

Mã số thẻ TV: …………………………….
Ngày mượn: xx/xx/xxxx………………….
Mã số sách

Tên sách

Số: xxxx
Lớp: …………………………………..
Ngày hẹn trả: xx/xx/xxxx……………..
Ngày trả

Tình trạng

Yêu cầu:
1. Vẽ mô hình dữ liệu quan niệm CDM
2. Chuyển CDM sang LDM
Cần thơ, ngày 24/04/2010
GV ra đề
Phan Tấn Tài

...
Đ thi đ c upload t i di n đàn sinhviennet.vn ượ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ THI HỌC KỲ 2-0910
KHOA CÔNG NGHÊ THÔNG TIN & TT HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH TK HTTT (CT109)
BÔ MÔN HTTT THỜI GIAN: 60 PHÚT
NỘI DUNG:
PHẦN 1: LÝ THUYẾT (3 điểm)
1. Nêu một số tiêu chuẩn cần thiết để thiết kế một giao diện thân thiện ?
2. Trong các luật vẽ DFD, hãy trình bày các luật vẽ ô xử lý và kho dữ liệu?
PHẦN 2: PHÂN TÍCH (7 điểm)
Cho anh/chị mô tả sau:
Thư viện khoa CNTT-TT có nhu cầu quản lý việc sử dụng sách. Mỗi đầu sách (gồm nhiều bản
giống nhau), thư viện cần quản lý các thông tin như: mã số đầu sách, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản,
năm xuất bản, số trang, tóm tắt nội dung và số bản. trước khi mượn sách sinh viên cần tra cứu đầu sách
rồi ghi vào phiếu mượn. Khi mượn sách, sinh viên cần sử dụng thẻ thư viện có các thông tin sau: mã số
thẻ TV, họ tên chủ thẻ, tên lớp và tên chuyên ngành của sinh viên. Mỗi lần mượn sách, thủ thư điều ghi
nhận bằng một phiếu mượn theo mẫu sau:
PHIỀU MƯỢN
Số: xxxx
- Mã số thẻ TV: ……………………………. Lớp: …………………………………..
- Ngày mượn: xx/xx/xxxx…………………. Ngày hẹn trả: xx/xx/xxxx……………..
Mã số sách Tên sách Ngày trả Tình trạng
Yêu cầu:
1. Vẽ mô hình dữ liệu quan niệm CDM
2. Chuyển CDM sang LDM
Cần thơ, ngày 24/04/2010
GV ra đề
Phan Tấn Tài
Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: hll3042
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn phân tích thiết kế hệ thống 9 10 26