Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thực hành soạn giáo án điện tử

Được đăng lên bởi tailieuontap2014
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 91 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân công soạn giáo án:
* Khối 1: Môn Toán

* Khối

4: Môn Khoa học

* Khối

2: Môn Đạo đức

* Khối

5: Môn Địa lí

* Khối

3: Môn TNXH

* Mỗi tổ cử 1 Đ/c trình bày giáo án của mình

...
Phân công soạn giáo án:
* Khối 1: Môn Toán
* Khối 2: Môn Đạo đức
* Khối 3: Môn TNXH * Mỗi tổ cử 1 Đ/c trình bày giáo án của mình
* Khối 4: Môn Khoa học
* Khối 5: Môn Địa lí
Đề thi thực hành soạn giáo án điện tử - Người đăng: tailieuontap2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thực hành soạn giáo án điện tử 9 10 521