Ktl-icon-tai-lieu

đề thi tin học khối 10

Được đăng lên bởi chieubuontravinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT TRÀ VINH
KIỂM TRA HỌC KÌ I HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
TRƯỜNG THPT LONG HIỆP
NĂM HỌC 2014- 2015
MÔN TIN HỌC KHỐI 10
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề).

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1 (0,25 điểm).
Hệ thống tin học bao gồm:
A. Phần cứng, phần mềm, sự quản lý và điều khiển của con người
B. Nhập, xử lý, xuất, truyền và lưu trữ thông tin
C. Phần cứng, phần mềm
D. Sự quản lý và điều khiển của con người.
Câu 2(0,25 điểm).
CPU là thiết bị dùng để:
A. Đưa dữ liệu vào máy
B. Thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình
C. Lưu trữ dữ liệu
D. Đưa dữ liệu từ máy ra ngoài.
Câu 3(0,25 điểm).
Ngôn ngữ nào sau đây máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?
A. Ngôn ngữ bậc cao
B. Hợp ngữ
C. Pascal
D. Ngôn ngữ máy
Câu 4(0,25 điểm).
Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành:
A. Nghiên cứu máy tính điện tử;
B. Có các nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng
C. Sử dụng máy tính điện tử;
D. Được sinh ra trong một nền văn minh thông tin.
Câu 5(0,25 điểm).
Chương trình dịch dùng để:
A. Chuyển đổi ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ máy
B. Chuyển ngôn ngữ máy sang hợp ngữ
C. Chuyển ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ bậc cao
D. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ bậc cao
Câu 6(0,25 điểm).
Dữ liệu trên ROM
A. Sẽ bị mất khi mất điện
B. Có thể thay đổi tùy ý
C. Không bị mất khi mất điện
D. Được tự động lưu vào bộ nhớ ngoài khi mất điện
Câu 7(0,25 điểm).

Mã đề 003

1 byte bằng bao nhiêu bit?
A. 2 bit
B. 8 bit
C. 10 bit
D. 16 bit
Câu 8(0,25 điểm).
Thông tin là:
A. Tất cả những gì mang lại cho con người hiểu biết;
B. Tin tức thu nhận được qua các phương tiện truyền thông;
C. Dữ liệu của máy tính
D. Các tính hiệu vật lý.
Câu 9(0,25 điểm).
Hệ điều hành là:
A. Bộ chương trình xử lý các lệnh của máy tính
B. Có mặt từ lúc bậc máy cho đến khi tắt máy
C. Chương trình quản lý hệ thống điều khiển mọi hoạt động của máy tính
D. Phần mềm ứng dụng
Câu 10(0,25 điểm).
Trong hệ điều hành WINDOWS, phần tên tệp tin dài:
A. Không quá 215 ký tự
B. Không quá 6 ký tự
C. Không quá 8 ký tự
D. Không quá 255 ký tự
Câu 11(0,25 điểm).
Tên tệp nào sau đây không hợp lệ trong hệ điều hành WINDOWS?
A. baitap
B. vanban
C. de * thi
D. 12acc.45
Câu 12(0,25 điểm).
Những phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mỗi máy tính chỉ có thể cài một hệ điều hành duy nhất.
B. Trong hệ thống không thể có nhiều tệp có tên giống nhau;
C. Một đĩa cứng không nhất thiết phải có thư mục gốc;
D. Bất cứ hệ điều hành nào cũng có hệ thống quản lý tệp;
II – PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (1 điểm).
Một cuốn sách A gồm 20...
SỞ GD & ĐT TRÀ VINH 
 
!
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề).
"#$(3 điểm)
%& (0,25 điểm).
Hệ thống tin học bao gồm:
A. Phần cứng, phần mềm, sự quản lý và điều khiển của con người
B. Nhập, xử lý, xuất, truyền và lưu trữ thông tin
C. Phần cứng, phần mềm
D. Sự quản lý và điều khiển của con người.
%&(0,25 điểm).
CPU là thiết bị dùng để:
A. Đưa dữ liệu vào máy
B. Thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình
C. Lưu trữ dữ liệu
D. Đưa dữ liệu từ máy ra ngoài.
%&'(0,25 điểm).
Ngôn ngữ nào sau đây máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?
A. Ngôn ngữ bậc cao B. Hợp ngữ
C. Pascal D. Ngôn ngữ máy
%&(0,25 điểm).
Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành:
A. Nghiên cứu máy tính điện tử;
B. Có các nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng
C. Sử dụng máy tính điện tử;
D. Được sinh ra trong một nền văn minh thông tin.
%& (0,25 điểm).
Chương trình dịch dùng để:
A. Chuyển đổi ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ máy
B. Chuyển ngôn ngữ máy sang hợp ngữ
C. Chuyển ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ bậc cao
D. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ bậc cao
%&((0,25 điểm).
Dữ liệu trên ROM
A. Sẽ bị mất khi mất điện
B. Có thể thay đổi tùy ý
C. Không bị mất khi mất điện
D. Được tự động lưu vào bộ nhớ ngoài khi mất điện
%&)(0,25 điểm).
Mã đề 003
đề thi tin học khối 10 - Trang 2
đề thi tin học khối 10 - Người đăng: chieubuontravinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi tin học khối 10 9 10 435