Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin học trẻ

Được đăng lên bởi tranquanghuy-dvb
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 1

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH TIỀN GIANG
BẢNG B: KHỐI THCS.
ĐỀ THI: TRẮC NGHIỆM.
THỜI GIAN: 30 PHÚT.

Thí sinh chọn câu đúng, đánh dấu X vào ô tương ứng của câu trong PHIẾU TRẢ LỜI
TRẮC NGHIỆM, phát kèm theo. Nếu bỏ câu đã chọn thì khoanh tròn dấu X đó rồi
chọn câu khác.
CÂU1: Muốn điều chỉnh chiều cao của một hàng cụ thể trong Microsoft Excel ta điều chỉnh
ở đâu
a. Format -> Row -> Height
b. Format -> AutoFormat
c. Tool -> custominze -> Option
d. Insert -> Rows
CÂU 2. So sánh hàm TODAY và hàm NOW trong Microsoft Excel
a. NOW cho lại ngày tháng và thời gian mà hàm này đã đưa vào trong tờ công việc. TODAY
chỉ cho kết quả là ngày tháng
b. TODAY cho lại ngày tháng và thời gian mà hàm này đã đưa vào trong tờ công việc. NOW
chỉ cho kết quả là ngày tháng
c. NOW và TODAY đều chỉ cho kết quả là ngày tháng
d. NOW và TODAY đều cho lại ngày tháng và thời gian mà hàm này đã đưa vào trong tờ
công việc
CÂU 3. Tác dụng của thanh công cụ trong Microsoft Excel là gì?
a. Cho bạn truy nhập nhanh vào các chức năng bạn thường dùng, như định dạng, dóng thẳng,
và tính tổng các mục ô. Thanh công cụ chuẩn và định dạng xuất hiện theo mặc định.
b. Cho bạn mở tập tin, dán dữ liệu từ Clipboard, tạo ra sổ công việc trống, và tạo ra sổ công
việc Excel dựa trên các tập tin đã có
c. Nhận diện chương trình hiện thời và tên của sổ công việc hiện thời.
d. Hiển thị thông tin về lệnh được chọn. Nó cũng chỉ ra trạng thái (bật hay tắt) của các phím
Caps Lock và Num Lock.
CÂU 4. Cấu hình tối thiểu của 1 máy tính bao gồm những thành phần nào ?
a. Bo mạch chủ,RAM,ổ cứng,màn hình,chuột,bàn phím.
b. Bo mạch chủ,RAM,ổ CD,màn hình,chuột,bàn phím.
c. Bo mạch chủ,RAM,ổ cứng,ổ mềm,màn hình,chuột
d. Bo mạch chủ,RAM,ổ mềm,ổ CD,bàn phím,chuột.
CÂU 5. Siêu liên kết trong Microsoft Excel là gì?
a. Là một ảnh hay một chuỗi các ký tự sẽ mở ra một tập tin khác hoặc một trang Web khi
bạn nhấp vào nó
b. Là đường liên kết giữa các cột giá trị trong một văn bản Excel
c. Là đường liên kết chỉ ra mối quan hệ giữa các giá trị xác định của dữ liệu trong bảng
d. Là liên kết về mặt giá trị giữa hai đồ thị
CÂU 6. Chiều rộng cột mặc định là bao nhiêu trong Microsoft Excel?
a. 5 kí tự
b. 8.43 kí tự
c. 9 kí tự
d. 10.54 kí tự
CÂU 7. Để định dạng điều kiện cho dữ liệu ta dùng menu nào trong Microsoft Excel?

a. Format ->Conditional Formatting
b. Format -> AutoFormat
c. Data -> Form
d. Tool -> Option
CÂU 8. Trong Excel có tất cả bao nhiêu loại biểu đồ?
a. 10
b. 12
c. 14
d.
16
CÂU 9. Chương trình xử lý văn bản của Microsoft có t...
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH TIỀN GIANG
BẢNG B: KHỐI THCS.
ĐỀ THI: TRẮC NGHIỆM.
THỜI GIAN: 30 PHÚT.
Thí sinh chọn câu đúng, đánh dấu X vào ô tương ứng của câu trong PHIẾU TRẢ LỜI
TRẮC NGHIỆM, phát kèm theo. Nếu bỏ câu đã chọn thì khoanh tròn dấu X đó rồi
chọn câu khác.
CÂU1: Muốn điều chỉnh chiều cao của một hàng cụ thể trong Microsoft Excel ta điều chỉnh
ở đâu
a. Format -> Row -> Height
b. Format -> AutoFormat
c. Tool -> custominze -> Option
d. Insert -> Rows
CÂU 2. So sánh hàm TODAY và hàm NOW trong Microsoft Excel
a. NOW cho lại ngày tháng và thời gian mà hàm này đã đưa vào trong tờ công việc. TODAY
chỉ cho kết quả là ngày tháng
b. TODAY cho lại ngày tháng và thời gian mà hàm này đã đưa vào trong tờ công việc. NOW
chỉ cho kết quả là ngày tháng
c. NOW và TODAY đều chỉ cho kết quả là ngày tháng
d. NOW và TODAY đều cho lại ngày tháng và thời gian mà hàm này đã đưa vào trong tờ
công việc
CÂU 3. Tác dụng của thanh công cụ trong Microsoft Excel là gì?
a. Cho bạn truy nhập nhanh vào các chức năng bạn thường dùng, như định dạng, dóng thẳng,
và tính tổng các mục ô. Thanh công cụ chuẩn và định dạng xuất hiện theo mặc định.
b. Cho bạn mở tập tin, dán dữ liệu từ Clipboard, tạo ra sổ công việc trống, và tạo ra sổ công
việc Excel dựa trên các tập tin đã có
c. Nhận diện chương trình hiện thời và tên của sổ công việc hiện thời.
d. Hiển thị thông tin về lệnh được chọn. Nó cũng chỉ ra trạng thái (bật hay tắt) của các phím
Caps Lock và Num Lock.
CÂU 4. Cấu hình tối thiểu của 1 máy tính bao gồm những thành phần nào ?
a. Bo mạch chủ,RAM,ổ cứng,màn hình,chuột,bàn phím.
b. Bo mạch chủ,RAM,ổ CD,màn hình,chuột,bàn phím.
c. Bo mạch chủ,RAM,ổ cứng,ổ mềm,màn hình,chuột
d. Bo mạch chủ,RAM,ổ mềm,ổ CD,bàn phím,chuột.
CÂU 5. Siêu liên kết trong Microsoft Excel là gì?
a. Là một ảnh hay một chuỗi các ký tự sẽ mở ra một tập tin khác hoặc một trang Web khi
bạn nhấp vào nó
b. Là đường liên kết giữa các cột giá trị trong một văn bản Excel
c. Là đường liên kết chỉ ra mối quan hệ giữa các giá trị xác định của dữ liệu trong bảng
d. Là liên kết về mặt giá trị giữa hai đồ thị
CÂU 6. Chiều rộng cột mặc định là bao nhiêu trong Microsoft Excel?
a. 5 kí tự
b. 8.43 kí tự
c. 9 kí tự
d. 10.54 kí tự
CÂU 7. Để định dạng điều kiện cho dữ liệu ta dùng menu nào trong Microsoft Excel?
ĐỀ 1
Đề thi tin học trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tin học trẻ - Người đăng: tranquanghuy-dvb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi tin học trẻ 9 10 165