Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Tin học trẻ không chuyên

Được đăng lên bởi nguyendang993
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/44

Bài 1. Trò chơi cùng nhau qua cầu.
Bốn người cần đi qua một chiếc cầu. Do cầu yếu nên mỗi lần đi không quá
hai người, và vì trời tối nên phải cầm đèn mới đi được. Bốn người đi nhanh
chậm khác nhau, qua cầu với thời gian tương ứng là 10 phút, 5 phút, 2 phút và
1 phút. Vì chỉ có một chiếc đèn nên mỗi lần qua cầu phải có người mang đèn
trở về cho những người kế tiếp. Khi hai người đi cùng nhau thì qua cầu với
thời gian của người đi chậm hơn. Ví dụ sau đây là một cách đi:
- Người 10 phút đi với người 5 phút qua cầu, mất 10 phút.
- Người 5 phút cầm đèn quay về, mất 5 phút.
- Người 5 phút đi với người 2 phút qua cầu, mất 5 phút.
- Người 2 phút cầm đèn quay về, mất 2 phút.
- Người 2 phút đi với người 1 phút qua cầu, mất 2 phút.
Thời gian tổng cộng là 10+5+5+2+2 = 24 phút.
Em hãy tìm cách đi khác với tổng thời gian càng ít càng tốt, và nếu dưới 19
phút thì thật tuyệt vời! Lời giải ghi trong tệp văn bản có tên là P1.DOC
HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ: 17 phút. Cách đi như sau:
Lượt 1: 2 + 1 sang, 1 quay về

thời gian: 3 phút

Lượt 2: 10 + 5 sang, 2 quay về

thời gian: 12 phút

Lượt 3: 2 + 1 sang

thời gian: 2 phút
Tổng thời gian: 17 phút2/44

Bài 2. Trò chơi bốc sỏi.
Trên mặt đất có một đống sỏi có 101 viên. Hai em học sinh Hoàng và Huy
chơi trò chơi như sau: Mỗi em đến lượt đi phải bốc ra từ đống sỏi trên tối thiểu
là 1 viên và tối đa là 4 viên. Người thua là người phải bốc viên sỏi cuối cùng.
Giả sử Hoàng là người được bốc trước, Huy bốc sau. Các em thử nghĩ xem ai
là người thắng cuộc, Hoàng hay Huy? Và người thắng cuộc phải suy nghĩ gì và
thực hiện các bước đi của mình ra sao?
HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ:
Huy sẽ là người thắng cuộc. Thật vậy số sỏi ban đầu là 101 là một số có
dạng 5k+1, nghĩa là số nếu chia 5 sẽ còn dư 1. Hoàng phải bốc trước, do số sỏi
của Hoàng phải lấy là từ 1 đến 4 do đó sau lượt đi đầu tiên, số sỏi còn lại sẽ lớn
hơn 96. Huy sẽ bốc tiếp theo sao cho số sỏi còn lại phải là 96, nghĩa là số dạng
5k+1. Tương tự như vậy, Huy luôn luôn chủ động được để sau lần bốc của
mình số sỏi còn lại là 5k+1. Lần cuối cùng số sỏi còn lại chỉ là 1 và Hoàng bắt
buộc phải bốc viên cuối cùng và ... thua.
Bài toán tổng quát: có thể cho số viên bi là 5k+1 viên.
3/44

Bài 3. Cân táo.
Mẹ đi chợ về mua cho Nga 27 quả táo giống hệt nhau về kích thước và khối
lượng. Tuy nhiên người bán hàng nói rằng trong số các quả táo trên có đúng
một quả có khối lượng nh...
1/44
Bài 1. Trò chơi cùng nhau qua cầu.
Bốn người cần đi qua một chiếc cầu. Do cầu yếu nên mỗi lần đi không quá
hai người, trời tối nên phải cầm đèn mới đi được. Bốn người đi nhanh
chậm khác nhau, qua cầu với thời gian tương ứng 10 phút, 5 phút, 2 phút
1 phút. chỉ một chiếc đèn nên mỗi lần qua cầu phải người mang đèn
trở về cho những người kế tiếp. Khi hai người đi cùng nhau thì qua cầu với
thời gian của người đi chậm hơn. Ví dụ sau đây là một cách đi:
- Người 10 phút đi với người 5 phút qua cầu, mất 10 phút.
- Người 5 phút cầm đèn quay về, mất 5 phút.
- Người 5 phút đi với người 2 phút qua cầu, mất 5 phút.
- Người 2 phút cầm đèn quay về, mất 2 phút.
- Người 2 phút đi với người 1 phút qua cầu, mất 2 phút.
Thời gian tổng cộng là 10+5+5+2+2 = 24 phút.
Em hãy tìm cách đi khác với tổng thời gian càng ít càng tốt, và nếu dưới 19
phút thì thật tuyệt vời! Lời giải ghi trong tệp văn bản có tên là P1.DOC
HƯỚNG DẪN - LỜI GIẢI - ĐÁP SỐ: 17 phút. Cách đi như sau:
Lượt 1: 2 + 1 sang, 1 quay về thời gian: 3 phút
Lượt 2: 10 + 5 sang, 2 quay về thời gian: 12 phút
Lượt 3: 2 + 1 sang thời gian: 2 phút
Tổng thời gian: 17 phút
http://NgocLinhSon.tk
http://NgocLinhSon.violet.vn
Đề thi Tin học trẻ không chuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Tin học trẻ không chuyên - Người đăng: nguyendang993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đề thi Tin học trẻ không chuyên 9 10 576