Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin học trẻ vòng trường năm 2015-2016

Được đăng lên bởi Diễm Kiều
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC VÒNG TRƯƠNG NĂM 2016
THỜI GIAN: 120 PHÚT
Họ tên:…………………………….
Lớp:…………….
ĐỀ B:
Câu 1. Ta bật/tắt chế độ viết chữ hoa bằng cách gõ phím
A. Num Lock
B. Ctrl
C. Alt
D. Caps Lock
Câu 2. Muốn ghi văn bản đang soạn với tên khác ta chọn
A. File/Open
B. File/Close
C. File/Save
D. Phương án khác
Câu 3. Bàn phím máy tính PC có bao nhiêu phím có gai?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 4. Tổng cuả các số tự nhiên từ 1 đến 20 là:
A. 180
B. 200
C. 210
D. 420
Câu 5. Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng về dòng văn bản khi soạn thảo trên máy tính.
A. Dòng văn bản được kết thúc khi nhấn phím Enter.
B. Dòng văn bản được kết thúc khi nhấn tổ hợp phím Ctrl – Enter.
C. Dòng văn bản là một câu hoàn chỉnh.
D. Phần mềm tự động xuống dòng khi gõ văn bảng đến dòng cuối cùng
Câu 6. Để xem thông tin chi tiết về một các thư mục (kể cả một tệp tin), trong môi trường từ
Windows 2000 trở lên, tại cửa sổ hiện mở của thư mục hoặc trong các ổ đĩa khác nhau, ta nhấn
chuột lên nút lệnh nào?
A. Folders
B. View
C. Up
D. Undo
Câu 7. Hàng phím cơ sở (các phím xuất phát) trên bàn phím là
A. A, S, D, F, G, H, J, K, L
B. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P
C. Z, X, C, V, B, N, M
D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
Câ u 8: Các nút lệnh giúp mở văn bản mới, mở văn bản đã có, lưu văn bản lần lượt là:
A. Open, Save, New
B. New, Open, Save
C. Save, New, Open
D. New, Save, Open
Câu 9: Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dung lệnh nào?
A.PenUp
B. PenDown
C. HT
D.ST
Câu 10: Rùa sẽ vẽ hình nào khi thực hiện lệnh: FD 60 RT 90 FD 120 LT 90 BK 60 ?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

Bài 2: (20 điểm) Em hãy mở chương trình Paint vẽ hình theo mẫu và tô màu theo ý thích của em:

Bài 3: (20 điểm) Trình bày đoạn văn bản, định dạng theo mẫu

Bài 4: (15 điểm) Giải bài toán sau:
Chỉ dùng các chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo đúng thứ tự đó và các dấu “+”, “ – “ các em hãy tìm ra các
cách kết hợp để có kết quả 100.
Ví dụ: 12 – 3- 4 + 5 – 6 + 7 + 89 =100
123 – 45 – 67 + 89 = 100
Bài 5 (15 điểm): Một đàn ngỗng
3 ngỗng mẹ và 2 ngỗng con có trọng lượng 32 kg; còn 4 ngỗng mẹ và 3 ngỗng con có trọng lượng 44
kg. Các ngỗng mẹ có trọng lượng như nhau, các ngỗng con cũng thế. Hỏi 2 ngỗng mẹ và 1 ngỗng con có
trọng lượng là bao nhiêu?

...
ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC VÒNG TRƯƠNG NĂM 2016
THỜI GIAN: 120 PHÚT
Họ tên:…………………………….
Lớp:…………….
ĐỀ B:
Câu 1. Ta bật/tắt chế độ viết chữ hoa bằng cách gõ phím
A. Num Lock B. Ctrl C. Alt D. Caps Lock
Câu 2. Muốn ghi văn bản đang soạn với tên khác ta chọn
A. File/Open B. File/Close C. File/Save D. Phương án khác
Câu 3. Bàn phím máy tính PC có bao nhiêu phím có gai?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4. Tổng cuả các số tự nhiên từ 1 đến 20 là:
A. 180 B. 200 C. 210 D. 420
Câu 5. Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng về dòng văn bản khi soạn thảo trên máy tính.
A. Dòng văn bản được kết thúc khi nhấn phím Enter.
B. Dòng văn bản được kết thúc khi nhấn tổ hợp phím Ctrl – Enter.
C. Dòng văn bản là một câu hoàn chỉnh.
D. Phần mềm tự động xuống dòng khi gõ văn bảng đến dòng cuối cùng
Câu 6. Để xem thông tin chi tiết về một các t mục (kể cả một tệp tin), trong môi trường từ
Windows 2000 trở n, tại cửa sổ hiện mở của thư mục hoặc trong c đĩa khác nhau, ta nhấn
chuột lên nút lệnh nào?
A. Folders B. View C. Up D. Undo
Câu 7. Hàng phím cơ sở (các phím xuất phát) trên bàn phím là
A. A, S, D, F, G, H, J, K, L B. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P
C. Z, X, C, V, B, N, M D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
Câ u 8: Các nút lệnh giúp mở văn bản mới, mở văn bản đã có, lưu văn bản lần lượt là:
A. Open, Save, New B. New, Open, Save
C. Save, New, Open D. New, Save, Open
Câu 9: Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dung lệnh nào?
A.PenUp B. PenDown C. HT D.ST
Câu 10: Rùa sẽ vẽ hình nào khi thực hiện lệnh: FD 60 RT 90 FD 120 LT 90 BK 60 ?
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Bài 2: (20 điểm) Em hãy mở chương trình Paint vẽ hình theo mẫu và tô màu theo ý thích của em:
Đề thi tin học trẻ vòng trường năm 2015-2016 - Trang 2
Đề thi tin học trẻ vòng trường năm 2015-2016 - Người đăng: Diễm Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi tin học trẻ vòng trường năm 2015-2016 9 10 548