Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin học ứng dụng

Được đăng lên bởi linktek
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ
A

CHẴN A
ĐỀ CHẴN A

ĐỀ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG
Bài
thi:
LÝ
THUYẾT; Cấp

độ

Kỳ thi ngày 25/03/2007
Thời gian làm bài : 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
1. Để canh giữa cho một đoạn văn bản, ta nhấn:
(A). Ctrl+C
(B). Ctrl+E
(C). Ctrl+L
(D). Ctrl+R
2. Số 11010101 trong hệ nhị phân bằng bao nhiêu trong hệ thập phân:
(A). 207
(B). 213
(C). 205
(D). 218
3. Chức năng Formula trong menu Table dùng để:
(A). Sắp xếp bảng theo trật tự nào đó
(B). Chèn một công thức tính toán vào ô trong bảng
(C). Chèn một hình ảnh vào ô trong bảng
(D). Chèn một ký hiệu vào ô trong bảng
4. Để mở một cửa sổ folder hoặc một mục chương trình, ta phải thao tác như sau:
(A). Bấm chuột nhanh hai lần tại biểu tượng tương ứng.
(B). Chỉ chuột vào biểu tượng, nhấn Enter.
(C). Chỉ chuột vào biểu tượng, click nút phải, chọn lệnh Open.
(D). Một trong các cách trên.
5. Để khởi động lại nhanh máy vi tính trong lúc đang việc với máy mà gặp sự cố nào đó,
ta dùng tổ hợp phím hay thao tác nào sau đây:
(A). Ctrl_Shift_Del
(B). Ctrl_Alt_Del
(C). Ctrl_Alt_Del_Shift
(D). Các câu trên đều sai.
6. Bộ xử lý trung tâm (CPU) là:
(A). Nơi nhập thông tin cho máy
(B). Nơi xử lý, quyết định, điều khiển hoạt động của máy
(C). Nơi thông báo kết quả cho người sử dụng. (D). Tất cả đều đúng
7. Dấu hiệu để nghi ngờ có Virus xâm nhập máy tính là:
(A). Có đủ bộ nhớ khi chạy chương trình.
(B). Việc đọc ghi đĩa nhanh hơn bình thường.
(C). Việc thi hành các File chương trình chậm hoặc không chạy.
(D). Các hiện tượng trên đều không đúng.
8. A1 chứa giá trị 4, B1 chứa 36, C1 chứa 6. Nhập vào D1 công thức:
=IF(AND(MOD(B1,A1)=0,MOD(B1,C1)=0),INT(B1/A1),IF(A1>C1,A1,C1)).
Cho biết kết quả trong ô D1:
(A). 4
(B). 6
(C). 0
(D). 9
9. Trong hộp thoại Taskbar Properties, để dòng Taskbar luôn xuất hiện trên màn hình,
ta chọn:
(A). Small icon in start menu
(B). Show clock.
(C). Auto hide.
(D). Always on top.
10. Đang soạn thảo văn bản bằng WinWord, muốn thoát, ta có thể:
(A). Nhấn Ctrl-F4
(B). Nhấn Alt-F4
(C). Nhấn Esc
(D). Các câu A, B, C đều đúng
11. Cho biết phím chức năng dùng để chuyển duyệt qua các cửa sổ đang mở trong
Windows:
(A). Ctrl-F4
(B). Ctrl-Esc
(C). Alt-Tab
(D). Alt-F4
12. Để di chuyển một cửa sổ trong môi trường Windows:
(A). Chỉ chuột vào control menu box và kéo sang vị trí mới
(B). Chỉ chuột vào một trong 4 cạnh rồi kéo sang vị trí mới
(C). Chỉ chuột vào biểu tượng move, kéo sang vị trí mới
(D). Chỉ chuột vào thanh tiêu đề, kéo sang vị trí mới

13. Chức năng Format, DropCap dùng để thể hiện:
(A). Chữ hoa cho toàn ...
ĐỀ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG
ĐỀ CHẴN A Bài thi: THUYẾT; Cấp độ
A ĐỀ CHẴN A
Kỳ thi ngày 25/03/2007
Thời gian làm bài : 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
1. Để canh giữa cho một đoạn văn bản, ta nhấn:
(A). Ctrl+C (B). Ctrl+E
(C). Ctrl+L (D). Ctrl+R
2. Số 11010101 trong hệ nhị phân bằng bao nhiêu trong hệ thập phân:
(A). 207 (B). 213
(C). 205 (D). 218
3. Chức năng Formula trong menu Table dùng để:
(A). Sắp xếp bảng theo trật tự nào đó
(B). Chèn một công thức tính toán vào ô trong bảng
(C). Chèn một hình ảnh vào ô trong bảng
(D). Chèn một ký hiệu vào ô trong bảng
4. Để mở một cửa sổ folder hoặc một mục chương trình, ta phải thao tác như sau:
(A). Bấm chuột nhanh hai lần tại biểu tượng tương ứng.
(B). Chỉ chuột vào biểu tượng, nhấn Enter.
(C). Chỉ chuột vào biểu tượng, click nút phải, chọn lệnh Open.
(D). Một trong các cách trên.
5. Để khởi động lại nhanh máy vi tính trong lúc đang việc với máy mà gặp sự cố nào đó,
ta dùng tổ hợp phím hay thao tác nào sau đây:
(A). Ctrl_Shift_Del (B). Ctrl_Alt_Del
(C). Ctrl_Alt_Del_Shift (D). Các câu trên đều sai.
6. Bộ xử lý trung tâm (CPU) là:
(A). Nơi nhập thông tin cho máy
(B). Nơi xử lý, quyết định, điều khiển hoạt động của máy
(C). Nơi thông báo kết quả cho người sử dụng. (D). Tất cả đều đúng
7. Dấu hiệu để nghi ngờ có Virus xâm nhập máy tính là:
(A). Có đủ bộ nhớ khi chạy chương trình.
(B). Việc đọc ghi đĩa nhanh hơn bình thường.
(C). Việc thi hành các File chương trình chậm hoặc không chạy.
(D). Các hiện tượng trên đều không đúng.
8. A1 chứa giá trị 4, B1 chứa 36, C1 chứa 6. Nhập vào D1 công thức:
=IF(AND(MOD(B1,A1)=0,MOD(B1,C1)=0),INT(B1/A1),IF(A1>C1,A1,C1)).
Cho biết kết quả trong ô D1:
(A). 4 (B). 6
(C). 0 (D). 9
9. Trong hộp thoại Taskbar Properties, để dòng Taskbar luôn xuất hiện trên màn hình,
ta chọn:
(A). Small icon in start menu (B). Show clock.
(C). Auto hide. (D). Always on top.
10. Đang soạn thảo văn bản bằng WinWord, muốn thoát, ta có thể:
(A). Nhấn Ctrl-F4 (B). Nhấn Alt-F4
(C). Nhấn Esc (D). Các câu A, B, C đều đúng
11. Cho biết phím chức năng dùng để chuyển duyệt qua các cửa sổ đang mở trong
Windows:
(A). Ctrl-F4 (B). Ctrl-Esc
(C). Alt-Tab (D). Alt-F4
12. Để di chuyển một cửa sổ trong môi trường Windows:
(A). Chỉ chuột vào control menu box và kéo sang vị trí mới
(B). Chỉ chuột vào một trong 4 cạnh rồi kéo sang vị trí mới
(C). Chỉ chuột vào biểu tượng move, kéo sang vị trí mới
(D). Chỉ chuột vào thanh tiêu đề, kéo sang vị trí mới
Đề thi tin học ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tin học ứng dụng - Người đăng: linktek
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi tin học ứng dụng 9 10 888