Ktl-icon-tai-lieu

đề thi trắc nghiệm Hệ điều hành

Được đăng lên bởi hongdo-r7s
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An
THI TRẮC NGHIỆM HĐH
1. Trong windows XP, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để kích hoạt menu
Start?
A: CTRL+X
B: CTRL+ESC
C: ALT + F4
D: CTRL + Z
2 .Trong windows XP, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để thoát khỏi giao
diện làm việc trên màn hình?
A: ALT + F4
B: ATL + X
C: SHIFT + X
3. Trong windows, anh (chị) sử dụng lệnh nào để đổi tên Folder hoặc File đang
chọn?
A: F4
B: F3
C: F2
4. Để khôi phục một đối tượng bị tạm xoá đang nằm trong Recycle Bin (thùng
rác), ta mở thùng rác, chọn đối tượng bằng chuột phải rồi chọn:
A: Delete
B: Cut
C: Restore
D: Chọn Empty The Recycle Bin ở khung bên trái màn hình
5. Khi gõ tiếng việt bằng phần mềm Vietkey hoặc ABC, để chuyển chế độ gõ
Tiếng anh, tiếng việt ta sử dụng lệnh tắt nào?
A: ALT + X
B: ATL + Z
C: CTRL + Z
6. Muốn thoát tạm thời về DOS ta có thể dùng chương trình nào?
A: Microsoft Wordpad
B: Paint Brush
C: MS-DOS
D: Calculator
7. Anh (chị) chọn cách nào để khởi động chương trình Windows Explorer
trong windows XP
A: Start -> Program ->Accessories -> Windows Explorer
B: Nháy phải chuột vào Start -> Explorer
C: Nháy phải chuột vào My Computer -> Windows Explorer
D: Cả ba cách trên
8. Muốn chạy một chương trình khi đang đứng ở cửa sổ Windows Explorer
của Windows:
A: Nháy chuột vào tên chương trình và ấn phím Enter
B: Nháy đúp chuột vào tên chương trình
C: Nháy chuột vào tên chương trình, vào File-> Open
Địa chỉ: Số 6, đường Lê Hoàn, Tp. Vinh, Nghệ An

1

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An
E: Cả ba trường hợp trên
10. Virus có thể lây lan qua?
A: Đĩa mềm
C: Đĩa CD

B: Môi trường mạng
D: Cả ba trương hợp trên

11. Các chương trình diệt virus thông dụng của Việt Nam hiện nay là?
A: Bkav
B: D32
C: Cả hai đều đúng
D: Cả hai đều sai
12. Điều gì mà tất cả các Virus đều có thể thực hiện?
A: Lây nhiễm vào BOOT RECORD
B: Phá huỷ CMOS
C: Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng
D: Tự nhân bản
13. Thứ tự các bước để đặt hình ảnh nền cho windows XP
A: Nháy phải chuột vào màn hình nền -> Properties -> Desktop chọn hình nền
B: Nháy phải chuột vào màn hình nền -> Properties -> Arrange Icon By -> Show
Dosktop Icons
C: Ra lệnh Start -> Setting -> Control Panel -> Add/remove program
14. Làm thế nào để đặt thời gian cho hệ thống trong môi trường windows XP
A: Nháy đúp chuột vào biểu tượng thời gian dưới thanh Taskbar
B: Nháy chuột vào Start -> Setting -> Control Panel ->Date and Time
C: Cả hai đều đúng
D: Cả hai đều sai
15. Trong các lệnh sau, lệnh nào để tạo bi...
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An
THI TRẮC NGHIỆM HĐH
1. Trong windows XP, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để kích hoạt menu
Start?
A: CTRL+X B: CTRL+ESC C: ALT + F4 D: CTRL + Z
2 .Trong windows XP, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để thoát khỏi giao
diện làm việc trên màn hình?
A: ALT + F4 B: ATL + X C: SHIFT + X
3. Trong windows, anh (chị) sử dụng lệnh nào để đổi tên Folder hoặc File đang
chọn?
A: F4 B: F3 C: F2
4. Để khôi phục một đối tượng bị tạm xoá đang nằm trong Recycle Bin (thùng
rác), ta mở thùng rác, chọn đối tượng bằng chuột phải rồi chọn:
A: Delete B: Cut C: Restore
D: Chọn Empty The Recycle Bin ở khung bên trái màn hình
5. Khi tiếng việt bằng phần mềm Vietkey hoặc ABC, để chuyển chế độ
Tiếng anh, tiếng việt ta sử dụng lệnh tắt nào?
A: ALT + X B: ATL + Z C: CTRL + Z
6. Muốn thoát tạm thời về DOS ta có thể dùng chương trình nào?
A: Microsoft Wordpad B: Paint Brush
C: MS-DOS D: Calculator
7. Anh (chị) chọn cách nào để khởi động chương trình Windows Explorer
trong windows XP
A: Start -> Program ->Accessories -> Windows Explorer
B: Nháy phải chuột vào Start -> Explorer
C: Nháy phải chuột vào My Computer -> Windows Explorer
D: Cả ba cách trên
8. Muốn chạy một chương trình khi đang đứng cửa sổ Windows Explorer
của Windows:
A: Nháy chuột vào tên chương trình và ấn phím Enter
B: Nháy đúp chuột vào tên chương trình
C: Nháy chuột vào tên chương trình, vào File-> Open
Địa chỉ: Số 6, đường Lê Hoàn, Tp. Vinh, Nghệ An
1
đề thi trắc nghiệm Hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi trắc nghiệm Hệ điều hành - Người đăng: hongdo-r7s
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề thi trắc nghiệm Hệ điều hành 9 10 502