Ktl-icon-tai-lieu

DE1

Được đăng lên bởi vinhtk7ce
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CONTENTS

CHAPTER 1

DE1-SOC DEVELOPMENT KIT .................................................................................................... 3

1.1 PACKAGE CONTENTS................................................................................................................................................. 3
1.2 DE1-SOC SYSTEM CD .............................................................................................................................................. 4
1.3 GETTING HELP .......................................................................................................................................................... 4
CHAPTER 2

INTRODUCTION OF THE DE1-SOC BOARD............................................................................. 5

2.1 LAYOUT AND COMPONENTS ...................................................................................................................................... 5
2.2 BLOCK DIAGRAM OF THE DE1-SOC BOARD ............................................................................................................. 7
CHAPTER 3

USING THE DE1-SOC BOARD .................................................................................................... 10

3.1 FPGA CONFIGURATION MODE SETTING ................................................................................................................. 10
3.2 CONFIGURING THE CYCLONE V SOC FPGA ........................................................................................................... 11
3.3 BOARD STATUS ELEMENTS ..................................................................................................................................... 17
3.4 BOARD RESET ELEMENTS ....................................................................................................................................... 17
3.5 CLOCK CIRCUITRY .................................................................................................................................................. 19
3.6 INTERFACE ON FPGA .............................................................................................................................................. 20
3.6.1 USER PUSH-BUTTONS, SWITCHES AND LEDS ON FPGA ...................................................................................... 21
3.6.2 USING THE 7-SEGMENT DISPLAYS ......................................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DE1 - Người đăng: vinhtk7ce
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
DE1 9 10 870