Ktl-icon-tai-lieu

Đĩa cứng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6
Đĩa cứng

Nội dung chính của chương

 Các công nghệ đĩa cứng
 Cấu tạo vật lý của đĩa cứng
 Cấu tạo logic của đĩa cứng
 Cài đặt đĩa cứng như thế nào?

Công nghệ đĩa cứng

 Đĩa cứng đọc/ghi dữ liệu như thế nào?
 Đĩa cứng giao tiếp với hệ thống như thế nào?

Các kiểu giao tiếp của đĩa cứng

 EIDE (Enhanced Integrated Device
Electronics) interface standard

• Đa số đĩa cứng sử dụng giao tiếp này
• Giao tiếp cũng được sử dụng cho nhiều thiết bị
•

khác: CD-ROM
Phương pháp tổ chức các track, các sector trên
đĩa khá phức tạp

 Các chuẩn giao tiếp khác: ANSI, SCSI

Chuẩn EIDE

 Xác định cách thức giao tiếp giữa đĩa cứng và
một số thiết bị khác với hệ thống
 Các thiết bị khác có thể sử dụng EIDE nếu
chúng tuân theo ATAPI (Advanced
Technology Attachment Packet Interface)

Định dạng các ổ đĩa logic

 Giả sử có 3 ổ đĩa logic:
• Format C:/S
• Format D:
• Format E:

Tóm tắt chương

 Cấu tạo logic của đĩa cứng
 Cấu tạo vật lý của đĩa cứng
 Cách thức làm việc với ổ cứng
 Cài đặt ổ đĩa cứng như thế nào

...
Ch ng 6ươ
Đĩa c ng
Đĩa cứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đĩa cứng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đĩa cứng 9 10 323