Ktl-icon-tai-lieu

Dịch vụ quản lý tên miền

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DNS
Domain Name System
Dịch vụ quản lý tên miền

DNS

2

Tên miền Mô tả
.com: Các tổ chức, công ty thương mại
.org: Các tổ chức phi lợi nhuận
.net : Các trung tâm hỗ trợ về mạng
.edu: Các tổ chức giáo dục
.gov: Các tổ chức thuộc chính phủ
.mil : Các tổ chức quân sự
.int: Các tổ chức được thành lập bởi các hiệp ước
quốc tế

3

.arts: Những tổ chức liên quan đến nghệ thuật
và kiến trúc
.nom: Những địa chỉ cá nhân và gia đình
.rec: Những tổ chức có tính chất giải trí, thể thao
.firm: Những tổ chức kinh doanh, thương mại.
.info: Những dịch vụ liên quan đến thông tin.

4

Tên miền quốc gia 
.vn  Việt Nam 
.us Mỹ 
.uk  Anh 
.jp Nhật Bản 
.ru  Nga 
.cn Trung Quốc 
… 
… 
5

Zone Transfers.

56

Dữ liệu Zone là một trong các dữ liệu quan trọng bậc nhất
trong hệ thống mạng, nó cho phép bạn quản lý các máy tính
theo tên thay vì một hệ thống địa chỉ IP phức tạp. Nhưng nếu
dữ liệu Zone của bạn bị lộ thì một kẻ tấn công có thể dựa vào
dữ liệu này để phân tích hệ thống mạng của bạn và từ đó sẽ
tấn công xâm nhập vào hệ thống của bạn dễ dàng hơn.
Do đó dữ liệu Zone chỉ nên đồng bộ và cho phép truyền tới một
số máy mà thôi mặc định với "to any server" cái này có nghĩa
khi có yêu cầu truyền thông tin về Zone máy chủ sẽ truyền dữ
liệu Zone. Nhưng nếu như vậy thì ai cũng có thể lấy được
thông tin về Zone, nhưng DNS còn có các lựa chọn khác như
"Only to server listed on the NS table" có nghĩa dữ liệu Zone chỉ
truyền tới các máy chủ có trong danh sách của NS table mà
thôi. Ngoài ra DNS còn có Options cho phép bạn chỉ đồng bộ
tới57một máy chủ nhất định nào đó mà thôi.

...
DNS
Domain Name System
D ch v qu n tên mi n
Dịch vụ quản lý tên miền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch vụ quản lý tên miền - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dịch vụ quản lý tên miền 9 10 748