Ktl-icon-tai-lieu

Điện toán đám mây

Được đăng lên bởi ngocnam702
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1. Giới thiệu về mô hình điện toán đám mây. Tìm hiểu một số đám
mây được sử dụng, triển khai phổ biến hiện nay.
1. Giới thiệu về mô hình điện toán đám mây.
1.1. Giới thiệu về đám mây.

Thuật ngữ "đ|m m}y" ở đ}y l{ lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet (dựa v{o c|ch được bố trí

của nó trong sơ đồ mạng m|y tính) v{ như một liên tưởng về độ phức tạp của c|c cơ sở hạ
tầng chứa trong nó. Ở mô hình điện toán này, mọi khả năng liên quan đến công nghệ thông
tin đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", cho phép người sử dụng truy cập các dịch
vụ công nghệ từ một nhà cung cấp n{o đó "trong đ|m m}y" m{ không cần phải có các kiến
thức, kinh nghiệm về công nghệ đó, cũng như không cần quan t}m đến c|c cơ sở hạ tầng
phục

vụ

công

1.2. Giới thiệu mô hình các thành phần của đám mây

nghệ

đó.

Các tầng tạo nên đ|m m}y.

2. Tìm hiểu một số đám mây được sử dụng, triển khai phổ biến hiện nay.
2.1. Microsoft Azure
Microsoft Azure là một hệ điều h{nh “đ|m m}y” của tập đo{n Microsoft, được giới thiệu lần
đầu tiên vào tháng 10/2008.
Các thành phần của Microsoft Azure:
•

Execution Models

•

Data Management

•

Networking

•

Business Analytics

•

Messaging

•

Caching

•

Identity

•

High-Performance Computing (HPC)

•

Media

•

Commerce

•

SDKs

2.2. Amazone service web


Amazon Web Services là dịch vụ Cloud Computing đuoạc cung cấp bởi Amazon



Đ|p ứng được yêu cầu cốt lõi của hầu hết các hệ thống như



Lưu trữ (Storage)



Tính toán (Computing)



Gửi thông điệp (Messaging)



Tập hợp dữ liệu (Datasets)

2.3. Nimbus
- Nimbus là một bộ công cụ mã nguồn mở tập trung vào việc cung cấp cơ sở hạ tầng-as-aService (IaaS) như một dịch vụ đ|m m}y cho kh|ch h{ng của mình.
- Nimbus là một dự |n “điện to|n đ|m m}y”của C ulumbus để cung cấp dịch vụ IaaS
(Infrastructure as a Service). Nimbus hỗ trợ triển khai 2 loại ảo hóa là Xen và KVM/Linux.
- Nimbus là một giải pháp IaaS khác tập trung vào các tính toán khoa học. Với Nimbus, bạn
có thể thuê tài nguyên ở xa (chẳng hạn như t{i nguyên do Amazon EC2 cung cấp) và quản lý
chúng cục bộ (đặt cấu hình, triển khai các máy ảo, theo dõi, v.v). Nimbus được biến đổi từ
dự án Dịch vụ vùng làm việc -Workspace Service (một phần của Globus.org). Do lệ thuộc
vào Amazon EC2, nên Nimbus hỗ trợ Xen và KVM/Linux.
- Nó cho phép triển khai cấu hình các cụm ảo qua bối cảnh hóa. Nó được cấu hình liên quan
đến lập kế hoạch, hợp đồng cho thuê mạng, tính toán thông dụng.
2.4. Google App Engine
Là một nền tảng điện to|n đ|m m}y của Google để phát ...
Bài 1. Gii thiu v mô hình điện toán đám mây. Tìm hiểu mt s đám
mây được s dng, trin khai ph biến hin nay.
1. Gii thiu v mô hình điện toán đám mây.
1.1. Gii thiu v đám mây.
Thut ng "đ|m m}y" đ}y l{ lối nói n d ch mng Internet (dựa v{o c|ch được b trí
Điện toán đám mây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện toán đám mây - Người đăng: ngocnam702
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Điện toán đám mây 9 10 457