Ktl-icon-tai-lieu

Điện toán đám mây - Hiện tại và tương lai

Được đăng lên bởi mrbinhminh791005
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3803 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Trang:1

Công ty cổ phần Beacon NC
Tiến sĩ Yoshikazu Kakimoto

Công ty cổ phần Beacon NC

Trang: 2

[Khái quát] Đám mây là gì?

Là một hệ thống IT mới, có thể sử dụng “dung lượng khi cần thiết” thông qua mạng lưới “Tài nguyên IT”
cần thiết như CPU, bộ nhớ, ứng dụng, dữ liệu, v.v…

Hệ thống hiện tại
Tập tin riêng của máy chủ

Hệ thống IT sử dụng Đám mây
The cloud
Virtualization server

Khách hàng
Tải ứng dụng
vào PC
CPU và bộ nhớ
trong

Trung tâm Dữ liệu

Internet

Ổ cứng trong

Có thể sử dụng dung lượng khi cần thiết thông
qua kết nối internet từ PC
 Cần tải và cài đặt ứng dụng, lắp đặt bộ nhớ hay ổ
cứng vào trong PC
 Cần quản lý bản nâng cấp OS, ứng dụng và những
đặc tính kỹ thuật, v.v… ở từng PC
 Cần phải mua và lắp sẵn ổ cứng hay bộ nhớ riêng khi
thêm đặc tính kỹ thuật, ứng dụng,

 Giá thành rẻ do không cần lắp đặt ứng dụng hay PC có đặc tính
kỹ thuật cao
 Bộ nhớ, ổ cứng, thiết bị lưu trữ hay ứng dụng được quản lý thống
nhất bằng máy chủ trên đám mây
 Trường hợp lắp đặt thêm thì có thể bổ sung từ vùng tài nguyên
trên đám mây tại đơn vị tài nguyên khi cần, mà không phải mua
thêm ổ cứng
Công ty cổ phần Beacon NC

Trang: 3

[Khái quát] Công nghệ hỗ trợ Đám mây
Trung tâm Dữ liệu






■ Internet Tốc độ cao Đáng tin cậy
 Trong điện toán đám mây, cần phải có mạng internet tốc độ cao, truy
cập ổn định để người sử dụng có thể truy cập và sử dụng máy chủ
khổng lồ trên internet.
 Nhờ sự phổ biến của dịch vụ kết nối internet băng thông rộng với mức
cước cố định mà có thể sử dụng dễ dàng mạng lưới với giá rẻ, chất
lượng và tốc độ cao.
 Và, tạo ra môi trường cung cấp dịch vụ kết nối internet băng thông
rộng với mức cước cố định cho mạng truyền tín hiệu không dây
(wireless), và có thể truy cập internet mà không bị chi phối bởi hoàn
cảnh người sử dụng.

Trung tâm Dữ liệu
Công nghệ Ảo hóa và Tự động hóa

Internet
Internet Tốc độ cao Đáng tin cậy

■ Công

nghệ Ảo hóa và Tự động hóa

 Trước khi công nghệ ảo hóa được phổ biến, các dịch vụ cung cấp rất
hạn chế do việc quản lý phần lớn các máy chủ vật lý tại trung tâm dữ
liệu tốn khá nhiều thời gian và cần phải có nhiều không gian để lắp đặt
máy.
 Thế nhưng, từ khi thống nhất được các máy chủ sử dụng công nghệ
ảo hóa thì đã có thể thực hiện được môi trường ảo hóa trên máy chủ
mới, có tính năng giống với máy chủ trước đây (môi trường vật lý). Nhờ
có công nghệ ảo hóa và nâng cao tính năng của máy chủ này, mà có
thể thao tác nhiều môi trường máy chủ khác nhau cùng trên một máy
chủ.
 Qua đó, cho dù có áp dụng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện toán đám mây - Hiện tại và tương lai - Người đăng: mrbinhminh791005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Điện toán đám mây - Hiện tại và tương lai 9 10 212