Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỆN TỬ SỐ

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 198 trang   |   Lượt xem: 2224 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐIỆN TỬ SỐ
Digital Electronics
Bộ môn Kỹ thuật máy tính
Khoa Công nghệ thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
1

Địa chỉ liên hệ của tác giả
 Văn phòng:





Bộ môn Kỹ thuật máy tính – Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
P322 – C1 – Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
ĐT : 04 – 8696125

 Giảng viên: Nguyễn Thành Kiên
 Mobile: +84983588135
 Email:


kiennt@it-hut.edu.vn

2

Mục đích môn học
 Cung cấp các kiến thức cơ bản về:




Cấu tạo
Nguyên lý hoạt động
Ứng dụng

của các mạch số (mạch logic, IC, chip…)
 Trang bị nguyên lý



Phân tích
Thiết kế

các mạch số cơ bản
 Tạo cơ sở cho tiếp thu các kiến thức chuyên ngành
3

Tài liệu tham khảo chính
 Introductory Digital Electronics - Nigel P. Cook Prentice Hall, 1998
 Digital Systems - Principles and Applications Tocci & Widmer - Prentice Hall, 1998
 

4

Thời lượng môn học
 Tổng thời lượng: 60 tiết



Lý thuyết: 45 tiết, tại giảng đường
Thực hành: 15 tiết.
Mô phỏng một số mạch điện tử số trong giáo trình sử dụng phần
mềm Multisim v8.0
 Hướng dẫn thực hành tại phòng máy


C1-325, Cô Nguyệt Bộ môn KTMT liên hệ

 Nộp báo cáo thực hành kèm bài thi
 Không có báo cáo thực hành => 0 điểm.

5

Nội dung của môn học







Chương 1. Giới thiệu về Điện tử số
Chương 2. Các hàm logic
Chương 3. Các phần tử logic cơ bản
Chương 4. Hệ tổ hợp
Chương 5. Hệ dãy

6

Điện tử số

Chương 1
GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN TỬ SỐ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
7

Giới thiệu về Điện tử số

Điện tử số

8

Giới thiệu về Điện tử số (tiếp)
 Hệ thống điện tử, thiết bị điện tử
Các
linh kiện
điện, điện tử
(component)

Các
mạch
điện tử
(circuit)

Các
thiết bị,
hệ thống
điện tử
(equipment,
system)

9

Giới thiệu về Điện tử số (tiếp)
 Số và tương tự:






Trong khoa học, công nghệ hay cuộc sống đời thường, ta thường
xuyên phải tiếp xúc với số lượng
Số lượng có thể đo, quản lý, ghi chép, tính toán nhằm giúp cho các
xử lý, ước đoán phức tạp hơn
Có 2 cách biểu diễn số lượng:
 Dạng tương tự (Analog)
 Dạng số (Digital)



Dạng tương tự:
 VD: Nhiệt độ, tốc độ, điện thế của đầu ra micro…
 Là dạng biểu diễn với sự biến đổi liên tục của các giá trị (continuous)



Dạng số:
 VD: Thời gian hiện trên đồng hồ điện tử
 Là dạng biểu diễn trong đó các giá trị thay đổi từng nấc rời rạc (discrete)
10

Giới thiệu về Điện tử số (tiếp)
 Hệ thống số và tương tự:


Hệ thống số (Digital system)
 Là tổ hợp các thiết bị được thiết kế để xử lý c...
1
ĐIỆN TỬ SỐ
Digital Electronics
Bộ môn Kỹ thuật máy tính
Khoa Công nghệ thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
ĐIỆN TỬ SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỆN TỬ SỐ - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
198 Vietnamese
ĐIỆN TỬ SỐ 9 10 533