Ktl-icon-tai-lieu

Digital Painting

Được đăng lên bởi Martin Firat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Digital Painting - Vẽ lại chân dung từ
ảnh thật
Read more: 
Đây là kĩ thuật vẽ lại từ những bức hình chân dung thật , kỹ thuật này được
các designer Trung Quốc "phát minh" nhưng họ không bày nghề , sau một
thời gian mày mò , tuy chưa thể đạt đến trình độ như của họ nhưng chất
lượng hình design ra cũng không thua kém , định dấu nghề nhưng hôm nay
sẽ chia sẻ với các bạn theo yêu cầu của bà con

Xem online nếu hình bị die -> 
id=0Bzybi6JpumM1RUgtZHQwY2Y3cUk

Đây là loại hình vẽ kỹ thuật cao và đòi hỏi người dùng photoshop phải sành
sỏi và chuyên nghiệp cộng với sự khéo léo , bài viết này không viết cho
newbie .

DEMO

Hình gốc :

tutorial, digital painting, hiệu ứng, effect, photoshop, painting, chân dung,
portrait

Hình Paint :

tutorial, digital painting, hiệu ứng, effect, photoshop, painting, chân dung,
portrait

VẼ KHUÔN MẶT

1.) Tạo 1 Set Folder - set folder này sẽ chứa các layer về da mặt của cô gái
này

Nhân đôi layer Bacground để dự phòng

2.) Dùng Pen vẽ vùng bao lấy luôn mặt của cô gái

tutorial, digital painting, hiệu ứng, effect, photoshop, painting, chân dung,
portrait
3.) sau khi vẽ xong kích chuột phải và chọn Fill Path để đổ màu vào vùng PEN
với màu da người

tutorial, digital painting, hiệu ứng, effect, photoshop, painting, chân dung,
portrait màu này các bạn tự xác định , tôi cũng mò màu rất lung tung . Tạo ra
các lớp chứa các màu như hình và chọn hòa trộn như hình hưỡng dẫn

tutorial, digital painting, hiệu ứng, effect, photoshop, painting, chân dung,
portrait 4.)Bây giờ chuyển qua sao chép vùng mắt và miệng và lông mày ,
nhìn hình hưỡng dẫn

tutorial, digital painting, hiệu ứng, effect, photoshop, painting, chân dung,
portrait 5.) Sao chép phần lông mày và chép nó trên 1 layer - sử dụng chế độ
hòa trộn và chế độ màu thích hợp , sau đó dùng Smudge Tool để điều hòa

tutorial, digital painting, hiệu ứng, effect, photoshop, painting, chân dung,
portrait 6.) Sau khi điều chỉnh màu sắc cho các phần mắt miệng và lông mày

đã sao chép với các chế độ hòa trộn thích hợp bạn sẽ được như thế này - nhớ
đặt chúng trên các set Folder cho thích hợp

tutorial, digital painting, hiệu ứng, effect, photoshop, painting, chân dung,
portrait 7.) Tạo thêm lớp mới - Dùng lasso tự do và vẽ thêm phần tròng mắt
và răng và tô với màu trắng , giảm Opacity và Blur 1 pixel

Bạn sẽ có kết quả khuôn mặt tuyệt vời như sau :

tutorial, digital ...
Digital Painting - Vẽ lại chân dung từ
ảnh thật

 !"
#$%&"'()*+,-./$(0"1(&%234
5!6785839":-&%;0<
=&%>0%3?2*2@/2<3A93B
34/C":"D02EB;3:%
)FG5-*%HIA-&
J@/-EKL
MNO%-PQRSTUV6WXX T"
#$%&*/)"1(&2>Y3=Z[&
Y&%H\<G]"DD0-&@&%":@
W-
^_R`
V/7
00\.0a000$0

V/b
00\.0a000$0

Digital Painting - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Digital Painting - Người đăng: Martin Firat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Digital Painting 9 10 222