Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Được đăng lên bởi lanlannguyen93-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

GVHD: Th.S TRẦN BÁ MINH SƠN

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được Đồ án Chuyên ngành này, Trước hết chúng con xin cảm ơn
Bố Mẹ, Anh Chị đã ủng hộ, động viên chúng con hết mình trong thời gian qua.
Chúng em xin cảm ơn thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin, xin cảm ơn
thầy Th.S Trần Bá Minh Sơn đã tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ, chỉ bảo nhóm chúng
em từ những ngày đầu cho đến ngày hoàn thành Đồ án Chuyên Ngành này. Bên cạnh
đó xin cảm ơn các bạn lớp C10TI01 đã giúp đỡ nhóm hết mình.
Chúng em xin chúc tất cả quý thầy cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và vững
bước trong cuộc sống. Riêng thầy Th.S Trần Bá Minh Sơn chúng em xin chúc thầy
luôn đồi dào sức khoẻ, công tác tốt để tiếp tục cùng quý thầy cô truyền đạt kiến thức
cho thế hệ mai sau.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Bình Dương, Ngày 28 tháng 4 năm 2013
Nhóm sinh viên thực hiện
Nguyễn Xuân Thắng
Lê Thanh Minh

[Type text]

Trang i

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

GVHD: Th.S TRẦN BÁ MINH SƠN

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN....................................................................................................................i
MỤC LỤC........................................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC BẢNG..............................................................................................vi
DANH MỤC HÌNH VẼ.................................................................................................vii
LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................................8
NỘI DUNG ĐỒ ÁN.........................................................................................................9
CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI..............................................10
1.1

Đặt vấn đề..........................................................................................................10

1.2 Hiện trạng chung...................................................................................................10
1.3 Mục tiêu đề tài......................................................................................................11
1.4 Phạm vi đề tài........................................................................................................11
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU.................................12
2.1 Cơ cấu tổ chức website.........................................................................................12
2.2 Quy trình ...
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: Th.S TRẦN BÁ MINH SƠN
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được Đồ án Chuyên ngành này, Trước hết chúng con xin cảm ơn
Bố Mẹ, Anh Chị đã ủng hộ, động viên chúng con hết mình trong thời gian qua.
Chúng em xin cảm ơn thầy trong khoa Công Nghệ Thông Tin, xin cảm ơn
thầy Th.S Trần Minh Sơn đã tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ, chỉ bảo nhóm chúng
em từ những ngày đầu cho đến ngày hoàn thành Đồ án Chuyên Ngành này. Bên cạnh
đó xin cảm ơn các bạn lớp C10TI01 đã giúp đỡ nhóm hết mình.
Chúng em xin chúc tất cả quý thầy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ vững
bước trong cuộc sống. Riêng thầy Th.S Trần Minh Sơn chúng em xin chúc thầy
luôn đồi dào sức khoẻ, công tác tốt để tiếp tục cùng quý thầy truyền đạt kiến thức
cho thế hệ mai sau.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Bình Dương, Ngày 28 tháng 4 năm 2013
Nhóm sinh viên thực hiện
Nguyễn Xuân Thắng
Lê Thanh Minh
[Type text] Trang i
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH - Người đăng: lanlannguyen93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 9 10 578